Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Carbon 20, Herning Coach Janne Uldall 19. juni 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Carbon 20, Herning Coach Janne Uldall 19. juni 2012"— Præsentationens transcript:

1 Carbon 20, Herning Coach Janne Uldall 19. juni 2012
Erfamøde om fremtidens energiarbejde. Carbon 20, Herning Coach Janne Uldall 19. juni 2012

2 Hvem er Go’ Energi? Tidligere Elsparefonden
Uafhængig offentlig organisation under Klima, energi og bygningsministeriet Formål at fremme el- og varmebesparelser Private husholdninger Offentlig sektor Erhvervslivet Finansieres over energiregningen 0,6 øre/kWh = 90 mio. kr./år Arbejder tæt sammen med andre aktører Vedr. de 0,6 øre/kWh: For en husstand uden elvarme svarer energisparebidraget til ca. 24 kr. om året (

3 energiforliget Alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance
Endelig vedtagelse i juni i Folketinget (er vedtaget) Enighed i marts 2012.

4 Energiselskaberne Besparelsesforpligtelserne øges væsentligt:
2013 – 2014: +75% 2015 – 2020: +100% Eksisterende bygninger og erhverv Pulje til energispareinitiativer Forøgelse i forhold til niveauet i 2010 – 2012. 12 mio. kr. i 2012 – 2015 (3 mio. kr. /år) til understøttelse af energispareinitiativer.

5 Go’ energi Nuværende kampagne- og informationsaktiviteter afvikles
Resterende aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen 2/3 afvikles og 1/3 af ovenstående overflyttes til Energistyrelsen I lyset af energiselskabernes betydeligt forøgede spareforpligtelser. 2/3 afvikles 1/3 overflyttes

6 Hvad videreføres Erhvervslivet og offentlige institutioner (fokus på små og mellemstore virksomheder, da energiselskaberne har fokus på de store) 3 – 5 mio. kr./år (i dag 50 mio. kr.) Miljøbevidst strategi – Ecodesigndirektivet Indkøbslister, indkøbsvejledninger, energiledelse Energistyrelsens analyse, 1. udkast, 22. maj 2012. Må tages med forbehold. Fokus på små og mellemstore virksomheder, da energiselskaberne vil have fokus på de store virksomheder. 3 – 5 mio. kr. er en faktor 10 – 15 mindre end i dag (50 mio. kr.).

7 Hvad foreslås nedlagt Netværker Kurveknækkeraftaler PR-aktiviteterne
Kunderådgivningen (i stedet KlimaEnegi- Info med svar inden for 15 dage) Meget omkostningstunge – stort forbrug af eksterne konsulenter! Energistyrelsen vil satse på direkte kommunikation med de enkelte målgrupper via hjemmesiden. Henviser til KEBMIN KlimaEnergi-Info, svar inden 15 dage.

8 Hvorfor go’ energi-tjek?
Helhedsorienteret vejledning Uvildig vejledning uafhængig af energiselskaber, udstyrsleverandører etc. Højt fagligt niveau – én der kender erhvervslivet Evne til hurtigt at spotte det vigtigste … og finde de mest rentable indsatser

9 Hvad er et go’ energi-tjek?
En komprimeret energigennemgang Udført af specialist Afsæt i Go’ Energis tjeklister Udvalgte anlæg – find det mest oplagte En dags arbejde, inkl. beregn. + rapportering ”Kickstart” af virksomhedens energiindsats

10 Output af tjek Skriftligt output: Desuden: Bagsiden af tjekliste
Mundtlig dialog + bilag

11 10 tjek-områder Ventilations-tjek Køle-tjek Varme-tjek
”Overbliks”-tjek Belysnings-tjek IT og server-tjek Tryklufts-tjek Bygnings-tjek Automatik-tjek Overskudsvarme-tjek 2011 2012 (inden 1. juli) Eksempel på tjek, der kan introduceres: Energiledelses-gap = Modul hvor energiledelse gennemgås med udgangspunkt i det deltagerne allerede har, fx miljøstyring. Med fokus på, hvad man skal gøre ekstra for at implementere energiledelse (gabet fra nuværende til energiledelse)

12

13

14

15 Rabatten – sådan foregår det
Kunden tilmelder sig som kurveknækker på Go’ Energis hjemmeside (inspiration/aftale) Kunden henter ansøgningsskema, udfylder det og er det til Go’ Energi Kunden afventer godkendelse fra Go’ Energi via Kunden finder en specialist ( Kunden og specialisten aftaler tjekkets indhold Specialisten udfører tjekket og udarbejder en rapport (tjekliste-bagside + evt. bilag) Specialisten sender en regning til Go’ Energi på kr. + tjek-rapporten Go’ Energi udbetaler pengene til specialisten. OBS: Tjekket skal være udført og afregnet senest 6 måneder efter tilsagn fra Go’ Energi.

16 Spørgsmål? Kontakt frem til ultimo juni 2012: Janne Uldall E: T: Go’ Energis Kundecenter T: E: web:


Download ppt "Carbon 20, Herning Coach Janne Uldall 19. juni 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google