Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Overblik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Overblik."— Præsentationens transcript:

1 www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Overblik

2 www.ak-samvirke.dk 2 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 •Politisk aftale mellem regeringen og Enhedslisten af 20. maj 2013 •L70 fremsat den 13. november 2013, vedtaget som lov 1610 den 26. december 2013 •Lov 790 af 28. juni 2013 om ændring af bl.a. Lov 1374 om uddannelsesordning for ledige, der opbruger dp-retten •Bilag 4 til L228 ”Resume og kommentarer til høringssvar…” •Besvarelse af spørgsmål 27 af 15. maj 2013 •Bek. 850 af 26. juni 2013 om ændring af bek. om 6 ugers selvvalgt uddannelse •Bek. 1643 af 26. december 2013 om midlertidig arbejdsmarkeds- ydelse •Nyhedsbrev om bek. om ARMY af 17. december2013 •Orienteringsbrev af 14. januar 2014 •Faktaark på BM.dk - http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Ydelser/Dagpenge/ Hvordan-er-du-stillet-hvis-du-opbruger-din-ret-til-dagpenge.aspx http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Ydelser/Dagpenge/ Hvordan-er-du-stillet-hvis-du-opbruger-din-ret-til-dagpenge.aspx

3 www.ak-samvirke.dk 3 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 Hovedpunkter •Forlængelse af den særlige uddannelsesordning med op til 6 måneder – nye muligheder for virksomhedsrettet aktivering •Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014, kræver medlemskab og udbetales af a-kasserne •Retten til arbejdsmarkedsydelsen aftrappes frem mod 2. halvår 2016 til endeligt niveau: 2 års dp/3 år. •Forlænget udd.ydelse kan forlænges pga. arbejde i op til 6 mdr. og arbejdsmarkedsydelse kan også forlænges - max 6 mdr. i alt. •Samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarksydelse kan højst udgøre 4 år – kun relevant hvis indplaceret før 1.7.2010

4 www.ak-samvirke.dk 4 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013

5 www.ak-samvirke.dk 5 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 3) Den samlede periode med dagpenge og de to særlige ydelser kan højst udgøre 4 år. Varigheden af den nye forlængelse afhænger af, hvornår den enkelte ledige opbruger den samlede 4-årige periode.

6 www.ak-samvirke.dk 6 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse begrænses Det betyder, at selvvalgt uddannelse: •Kan tidligst påbegyndes i 19.ledighedsuge og skal være afviklet senest i 44. ledighedsuge, hvis medlemmet er under 25 år •Kan tidligst påbegyndes i 19. ledighedsuge og skal være afviklet senest i 57. ledighedsuge, hvis medlemmet er fyldt 25 år •I kraft for uddannelse som godkendes/bevilges 1. juli 2013 og senere Ret til seniorjob begrænses • Medl. med ret til arbejdsmarkedsydelse kan først overgå til seniorjob, når ret til arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. • Ansøgning om seniorjob fra 3 mdr. før til 2 mdr. efter ret til ARMY er opbrugt

7 www.ak-samvirke.dk 7 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 Finansiering •Danskundervisning til indvandrere begrænses •6 ugers selvvalgt begrænses •Overgang seniorjob begrænses •Midler fra Forebyggelsesfonden •”Omprioritering” i visse puljer, f.eks. ingen penge til LBR i 2014 •Feriefonden •Indkøbsbesparelser •mm. •Desuden statsbidrag fra medlemmer på ARMY, og a-kassernes medlemmer skal selv betale for udvikling og drift af adm. systemer til ARMY.


Download ppt "Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – juni 2013 Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Overblik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google