Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FS Sasmo Temadag for operations- og ambulatoriesygeplejersker Tirsdag den 27 Maj 2014 Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FS Sasmo Temadag for operations- og ambulatoriesygeplejersker Tirsdag den 27 Maj 2014 Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region."— Præsentationens transcript:

1 FS Sasmo Temadag for operations- og ambulatoriesygeplejersker Tirsdag den 27 Maj 2014 Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

2 Hvilke kompetencer skal operationssygeplejersken styrke for at matche fremtidens kirurgiske patienters behov for sygepleje, og hvilke uddannelsesmæssige tiltag skal etableres og udvikles? Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

3 Formål At give jer nye perspektiver på de fremtidige udfordringer, og bidrage til at understøtte jeres analyse af hvilke kompetencer der skal matche jeres patienters behov Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

4 Uddannelse og udvikling
Operationssygeplejerskens kompetencer Operationspatienten Behov og kompleksitet Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

5 Profession (Parsons) Som profession må sygeplejen være i stand til at definere og sikre sygeplejens faglige profil og identitet Som profession kan og skal sygeplejersker kunne imødekomme de ændrede samfundsrelaterede krav og selvstændigt kunne justere sygeplejen Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

6 Sygeplejerskens virksomhedsområde
At udføre At formidle At lede At indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde At udvikle Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

7 Interessenter Aftagere af sygepleje Modtagere af sygepleje
Ydere af sygepleje Samarbejdspartnere Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

8 Hvad medfører samfundsudviklingen af ændringer for sundhedsvæsenet (3)
Stigende antal ældre medborgere Flere borgere med kroniske lidelser Flere komplekse patientforløb Øget brug af avanceret teknologi Øget ambulant virksomhed og kortere indlæggelser Sygeplejersker har i stigende grad ansvar for ambulante forløb og patientvejledning Mindre ungdomsårgange og krav til attraktive uddannelsesmuligheder Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

9 Generelle krav (3) Kompetence til selvstændigt at planlægge, formidle og lede specialiseret pleje og omsorg Etisk dømmekraft Klinisk erfaring kvalificeret med refleksion og underbygget af teori og forskning Overblik i komplekse situationer Evne til at forudse, vurdere og prioritere Evne til klinisk beslutningstagning i et tværfagligt samarbejde Evne til argumentation og kritisk stillingtagen Kompetence til at søge, vurdere og anvende forskningsresultater Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

10 Brugernes krav og forventninger
Medindflydelse Medinddragelse Ret til at blive pleje og behandlet på baggrund af nyeste viden Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

11 Hvor bevæger vi os hen? (5)
Kortere indlæggelser og hurtige udskrivelser Hurtig udredning og behandling Det ”sengeløse” hospital, mere ambulant aktivitet Sygeplejersker der kan ”bygge bro” og som har kendskab til sektorovergange Sygeplejersker der kan bidrage til at styrke patientens evne til at klare sig selv Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

12 Samfundsfaglig udvikling (2)
Fra velfærdsstat til konkurrencestat Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

13 (2) Velfærdsstat Konkurrencestat Beskytter befolkningen
Lighed, fællesskab, solidaritet, omsorg for næsten Dannelse til at deltage i demokratiske processer Den eksistentielle person Velfærdsstat Mobiliserer befolkningen Fokus på den enkeltes frihed til og ansvar for at realisere egne behov Kompetenceudvikling og selvrealisering Den opportunistiske person Konkurrencestat Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

14 Struktur i konstant forandring
Den nye virkelighed (1) Individ Relation Struktur i konstant forandring Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

15 Krav til efter- og videreuddannelse (5,6)
Større sammenhæng mellem grunduddannelser og efter - /videreuddannelse Uddannelse skal medvirke til at udvikle sundhedsvæsenet og til stadighed imødekomme befolkningens behov for en højt kvalificeret indsats. Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

16 Hvilke krav stilles der til operationssygeplejerskerne i fremtiden
Kommunikation og samarbejde Præcis og fagligt begrundet og argumenteret Handlekraft Styrket sygeplejefagligt fundament, bredt vidensreservoir Forandring Evne til omstilling og løsningsorienteret tilgang Arbejde systematisk Overblik og målrettet, sætte konteksten i fokus Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

17 Krav til operationssygeplejerskerne i fremtiden (1,3,4,5,6)
Arbejde systematisk og fokuseret Besidde et bredt og samtidig specialiseret sygeplejefagligt grundlag Arbejde i forskellige kontekster Sætte den givne kontekst i fokus og handle derefter Tilegne sig viden på eget initiativ til løsning af opgaver Øget individuel handlekraft og selvstændighed Evne til at navigere i et sundhedsvæsen under konstant forandring Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

18 Analyse Afdækning af nuværende kompetencer set i forhold til de opgaver I varetager / patientbehov I imødekommer? Hvilke kompetencer efterspørges set i et fremtidsperspektiv? Hvilke kompetencer skal styrkes og/eller udvikles for at opretholde den forventede kvalitet Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

19 Referencer Kirsten Beedholm, Institut for Folkesundhed
Ove Kaj Pedersen, Professor CBS DASYS, DSR Anne-Marie Pahuus, Prodekan Århus Universitet Birgitte R. Degenkolv, Direktør ved Den Præhospitale Virksomhed Stefan Herman, Rektor ved Professionshøjskolen i København Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden

20 Tak for opmærksomheden
Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region Hovedstaden


Download ppt "FS Sasmo Temadag for operations- og ambulatoriesygeplejersker Tirsdag den 27 Maj 2014 Uddannelseskonsulent Annette Kolding Rørvik, Center for HR, Region."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google