Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DATS er den eneste landsdækkende organisation for amatørteater og varetager som sådan interessen for alt ikke professionelt teater i Danmark DATS blev.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DATS er den eneste landsdækkende organisation for amatørteater og varetager som sådan interessen for alt ikke professionelt teater i Danmark DATS blev."— Præsentationens transcript:

1 DATS er den eneste landsdækkende organisation for amatørteater og varetager som sådan interessen for alt ikke professionelt teater i Danmark DATS blev grundlagt i 1948 og har siden starten haft som formål at udvikle amatørteatret kunstnerisk såvel som organisatorisk

2 DATS’ værdigrundlag er: Teater forener kunstnerisk aktivitet med menneskelig udvikling
DATS har en række forskellige medlemstyper: Personlige medlemmer ca betaler 225 kr. Gruppemedlemmer - betaler 325 kr. Scene- og gruppemedlemmer ca. 400 Skoler og institutioner ca. 400 Landsforeninger 6 - betaler 600 kr.

3 DATS’ medlemsscener og grupper spænder meget vidt:
Dilettant og små revy- foreninger, hvor det at være sammen er i hovedsædet

4 DATS’ medlemsscener og -grupper spænder meget vidt:
Dilettant og små revy- foreninger, hvor det at være sammen er i hovedsædet Traditionelle amatørscener, som ofte laver flere små og store produktioner i løbet af året

5 DATS’ medlemsscener og -grupper spænder meget vidt:
Dilettant og små revy –foreninger, hvor det at være sammen er i hovedsædet Traditionelle amatørscener, som ofte laver flere små og store produktioner i løbet af året Drama- og teaterskoler for børn og unge i de lidt større byer - med helt eller delvist lønnede undervisere og instruktører

6 DATS’ medlemsscener og -grupper spænder meget vidt:
Egnspil - som laver udendørsspil over lokal- historiske emner

7 DATS’ medlemsscener og -grupper spænder meget vidt:
Egnspil - som laver udendørsspil over lokal- historiske emner Fest og sommerspil - Store udendørs forestillinger ofte de populære musicals

8 DATS’ medlemsscener og -grupper spænder meget vidt:
Egnspil - som laver udendørsspil over lokal- historiske emner Fest og sommerspil - Store udendørs forestillinger ofte de populære musicals Unge vækstlags- teatergrupper, primært i København og Århus

9 I alt er der ca. 55.000 aktivitetsmedlemmer i DATS’ forskellige medlemsscener og -grupper
Der spilles ca forestillinger i scener og grupper hvert år med et samlet tilskuertal på ca

10 DATS’ øverste myndighed er årsmødet - Her vælges formand (hvert år) og 6 bestyrelsesmedlemmer (man bliver valgt for 2 år så 3 er på valg hvert år)

11 DATS er desuden inddelt i 15 kredse og områder som følger de gamle amter
Kredsene fungerer med selvstændige bestyrelser - områderne hører direkte under LandsDATS

12 DATS har et sekretariat i Gråsten med 4 ansatte, generalsekretær, informations- og projektmedarbejder, sekretariatsmedarbejder og bogholder DATS har ansat 3 konsulenter - en teaterkonsulent for voksenområdet, en børne- og ungdomsteaterkonsulent og en scenografikonsulent Desuden en studentermedhjælper med fokus på de unge vækstlagsmiljøer i København og Århus

13 DATS’ primære indtægt kommer fra:
Tipsmidlerne via Kulturministeriet ca. 3.6 mill. Kr. Fra DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd ca i tilskud til et meget omfattende B og U arbejde Medlemskontingenter ca kr. heraf går de 60 % direkte tilbage til kredse og områder til aktiviteter mv. Desuden lidt støtte fra Undervisningsministeriet, portostøtte samt projekt støtte fra DFS Af midlerne bruges ca kr. på kurser og uddannelser kr. gives i direkte tilskud til medlemmernes aktiviteter

14 Medlemsudviklingen har været støt faldende over de sidste mange år:
i medlemmer i medlemmer i medlemmer I den samme periode er en del af DATS’ kredse lukket på grund mangel på folk, som vil stå for kredsarbejdet I 2003 var der 15 kredse med fungerende bestyrelser I 2010 er der 9 kredse med fungerende bestyrelser, hvoraf den ene er ved at lukke ned At kredsene lukker er ikke et udtryk for at amatørteateraktiviteterne i de pågældende kredse er faldende - kun at der ikke er nogen interesse for at lave organisatorisk arbejde på kredsniveau

15 Udvikling i DATS’ organisation
For ikke bare stiltiende at sidde og se på, at medlemstallet faldt og kredsene blev færre og færre, satte man i DATS gang i en proces, der førte frem til en egentlig kommunikations- og udviklingsstrategi for hele DATS’ organisation

16 Udvikling i DATS’ organisation
I 2004 fik scene/gruppe- medlemmer og personlige medlemmer stemmeret til Landsrepræsentant-skabsmødet Inovationsseminarer i foråret 2006 På kredsbestyrelsemødet i februar På scener og grupper rundt i landet På landsrepræentantskabsmødet 2006 i juni

17

18

19 Udvikling i DATS’ organisation
Besøg af Christian Have på LR 2006 HU beslutter at igangsættelse udarbejdelsen af en egentlig kommunikations- strategi i samarbejde med/ledet af Have PR.

20 Kommunikationsstrategi for DATS
Finde DATS kerneværdier Teater: Teater er omdrejningspunktet for DATS. Passion: DATS bygger på passion og frivilligt engagement. Organisationens virke er forankret i en kærlighed til teatret, kunstnerisk udvikling og menneskeligt samvær. Kunst: DATS ser teaterkunsten som en proces, der gennem den enkeltes kunstneriske aktivitet, fremmer selvudfoldelsen, fordybelsen og fællesskabet samt øger samfundets kulturelle udbud. Fællesskab: DATS styrker det menneskelige fællesskab på tværs af generationsmæssige, kulturelle, religiøse, sociale, nationale og etniske skel. I amatørteatret har alle mulighed for at mødes på lige vilkår. Herved bidrager DATS til at styrke demokratiet og samfundets sammenhængskraft.

21 Kommunikationsstrategi for DATS
Finde DATS kerneværdier Udvikling: DATS skaber kurser og uddannelser for at medlemmerne kan udvikle sig som kunstneriske udøvere og teaterformidlere. Udsyn: DATS udveksler ideer og erfaringer på internationalt plan. Samarbejdet med udenlandske teaterorganisationer giver inspiration og positionerer dansk amatørteater i en global kontekst. Fornyelse: DATS er fornyende og nyskabende i den forstand, at organisationen arbejder for at udvikle det teatermæssige udtryk. Mangfoldighed: DATS favner hele spektret af kategorier inden for teater: børneteater, ungdomsteater, voksenteater, independentteater og teater på tværs af generationer.

22 Kommunikationsstrategi for DATS
Finde DATS kerneværdier Udarbejde en Faktaboks for DATS Ændring af DATS’ navn Gennemgang af DATS’ markedsføringsmateriale Opstramning af Virkeplan – Udformning af kulturpolitisk vision Udvikling af ny hjemmeside Udvikling af nyt logo og nyt sammenhængende layout Strategi i forhold til kulturpolitikere Strategi i forhold til offentlig synlighed

23 Nyt logo

24 Udvikling i DATS’ organisation
Sideløbende med udviklingen af kommunikationsstrategien blev der lagt en strategi for, hvad der skal ske i de lukkede kredse: Begrebet ’område’ blev indført - i stedet for ’lukket kreds’ Aktivitetspulje Revitalisering af den gamle kredskonsulentordning med områdekonsulenter - direkte tilknyttet en af DATS’ fuldtidskonsulenter Et årligt fagligt kursus Et formidlingskursus for alle kreds- og områdekonsulenter hvert andet år

25 Udvikling i DATS’ organisation
Projekt med udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk blev sat i gang - 2 personer blev ansat til at lave et pilotprojekt - Støttet af DFS’ udviklingsmidler Skabe kommunale amatørteaternetværk i de nye storkommuner - hovedsagelig i de nedlagte kredses områder. Tilpasset nye og mere fleksible organisations-former og de nye vilkår i storkommunerne Amatørscenerne går sammen og taler med én stemme for bedre forhold over for kommunen Ingen bestyrelser Aftale mødeindkalder og referent til næste møde Lands-DATS behjælpelig med at sende indkaldelse og referat ud til alle medlemmer i kommunen Andre teaterinteresserede er også velkommen til møderne Dette er en ideal model!!

26 Strategi i forhold til de unge
I 2002 ansættes en studentermedhjælper i DATS med særlig fokus på det unge teatermiljø i København Rapport 2002 ”Rum til det hele det” Analyse af det Københavnske miljø Behov for organisering – ”Det er vel at mærke vigtig at forstå at jeg med organisering ikke mener den gammeldags hierarkiske organisationsstruktur med faste udvalg, men derimod en projektorienteret, netværksstruktureret moderne organisationstype, som der er behov for” Studentermedhjælperen skulle hjælpe med at skabe netværk og fælles prøve- og spillelokaler i København

27 Strategi i forhold til de unge
TeaterHUSET blev åbnet med tilskud fra Københavns kommune i lokaler i forbindelse med Huset i Magstæde 2003 – Den første Vildskudsfestival

28 Strategi i forhold til de unge - Århus
I efteråret 2007 blev DATS studentermedhjælper sendt til Århus for at finde ud af, om der var basis for at gentage succesen fra København Studentermedhjælperen holdt møder med en forskellige folk. Enkeltvis og senere samlet. Han fortalte om TeaterHUSET og Vildskudsfestival og den udvikling der var sket i København, efter at miljøet var blevet samlet i et netværk Fortalte også om DATS og mulighederne for at søge DATS forskellige puljer til produktion og rejsestøtte mv. kr. i starthjælp fra DATS Maj 2008 første QUONGA festival

29 Fra Quongas hjemmeside:
Quonga er først og fremmest et netværk, der skaber forbindelser indbyrdes mellem teatervækstlagskunstnere i Århus og fra vækstlaget til det professionelle miljø. Quonga startede op i efteråret 2006, da DATS-medarbejderen Arne Johannesen ville samle det århusianske teatervækstlag, men erfarede, at der ikke var specielt meget samling på de forskellige vækstlagsgrupper. Dette resulterede i en række netværksmøder, der fik samlet op på, hvem der var aktive, og hvor de var. Møderne udviklede sig til netværksforeningen Quonga. I udgangspunktet blev der dannet en styringsgruppe og en mailliste.

30 Odense er næste stop …


Download ppt "DATS er den eneste landsdækkende organisation for amatørteater og varetager som sådan interessen for alt ikke professionelt teater i Danmark DATS blev."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google