Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af beboerdemokratiet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af beboerdemokratiet"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af beboerdemokratiet
Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus Opsamling fra møde den 22/ Lise – forslag: Forum/sted for fælles erfaringsudveksling Udarbejdelse af model/procedure for erfaringsudveksling Konklusion: Flere til afd.møderne + andre deltagelsesformer giver mere mangfoldighed + mere inddragelse Opgave: Nødvendigt at få forklaret/vist afd.best, at de har en opgave med at rep. Alle i afdelingen.

2 Hvor ønsker I at beboerdemokratiet skal bevæge sig hen i fremtiden?
Resultat af Billedøvelsen Mere/bedre information,- til beboerne men også internt blandt bestyrelserne Udvikle kommunikationsformerne Samarbejde på tværs i organisationen og arbejde for fællesskabet/samhørigheden – Demokratiudvalg Være mere involverende og inddragende og få flere beboere med Arbejde for mangfoldighed Få flere til at deltage i afdelingsmøderne - Demokratiudvalg Andre deltagelsesformer til afdelingsmødet - Demokratiudvalg Tilbyde flere sociale aktiviteter

3 Resultat af billedøvelsen fortsat
Resultatet blev kogt ned til, at følgende 4 områder/emner skulle udvikles: Kommunikation – og information Fællesskab – mere samarbejde på tværs i organisationen - Demokratiudvalg Involvering – hvordan får vi engageret flere/fat i de frivillige?- Demokratiudvalg Synlighed – et mere synligt beboerdemokrati – Demokratiudvalg

4 ideer til udvikling af kommunikation:
Cafedebat 1 ideer til udvikling af kommunikation: I foreslog Sms – service, Facebook, Web, Apps etc. Mere lettilgængelig hjemmeside med eget domænenavn Kommunikationen skal tilpasses de forskellige målgrupper Undersøge folks kommunikationsvaner BKÅ skal tydeligt markere, at der sker noget nyt med kommunikationen! Bedre information om beboerdemokratiet ved indflytning - Demokratiudvalg Kurser til afd.bestyrelser om kommunikation Afdelingsbestyrelserne skal loyalt kommunikere beboernes ønsker til administrationen, der er behjælpelig med at gøre forslag præcise og forståelige. Administrationen skal kommunikere til beboerne og til afdelingsbestyrelserne i et let og forståeligt sprog Information om kommandovejen mellem administrationen og beboere/bestyrelserne hvis behov - Demokratiudvalg

5 Cafedebat 1 Ideer til hvordan BKÅ kan sikre et bedre fællesskab i afdelingen og i organisationen I foreslog: Være mere åbne overfor forskellige ønsker – sikre mangfoldigheden - Demokratiudvalg Få nogle af de unge til at lave en Facebook gruppe for afdelingen Lave mere målrettede aktiviteter til de forskellige beboergrupper Lave tilbudsorienterede aktiviteter Opsøge beboerne direkte/personlig henvendelse Passe på at succeskriteriet ikke sættes så højt, at det er svært at opleve succes

6 Cafedebat 1 Ideer til hvordan BKÅ kan involvere flere i beboerdemokratiet/få flere frivillige I foreslog: Byde nye beboere velkommen Etablere forskellige aktivitetsudvalg Information til beboerne om hvad der sker Sørge for at inddrage beboerne, så bestyrelserne ikke skal lave al arbejdet selv Lave ”kompetencekort” i afdelingen over beboernes kompetencer, - hvad kan/vil beboerne evt. bidrage med ad hoc - Demokratiudvalg Afdelingsbestyrelsen skal være mere opsøgende forud for afdelingsmøderne, så man kan sikre at der kommer deltagere – særligt ved større beslutninger Bruge den personlige kontakt

7 Cafedebat 1 Ideer til hvordan beboerdemokratiet i BKÅ kan være mere synligt I foreslog: Lave opslagstavler i afdelingen Lave velkomst til nye beboere Etablere aktivitetsudvalg mm. Sikre søgeord på nettet (fx ”Reginahøj” gir ingen hits!) Lave blokmøder, opgangsmøder o.lign., hvor beboerne i forvejen har en fælles reference Arrangere mere end de obligatoriske afdelingsmøder Synlighed - Demokratiudvalg

8 Anbefalinger til administrationen
I foreslog administrationen at: Udbyde kurser til afdelingsbestyrelserne i beboerkommunikation – hvordan afleverer en afsender sit budskab? Udbyde kommunikationskurser generelt og opgradere beboernes IT kvalifikationer Undersøge beboernes kommunikationsvaner og behov (fx ved spørgeskema, forskning, seminar) Sætte skub i udviklingen af den digitale kommunikation Opkvalificere de skriftlige budskaber (fx ved brevvask) Hjælpe afdelingerne med at lave/udvikle en skabelon til kompetencekort - Demokratiudvalg Hjælpe afdelingerne med at lave en oversigt over afdelingernes profil/kendetegn, så der nemmere kan etableres fællesskaber på tværs i organisationen

9 Anbefalinger til organisationsbestyrelsen
I anbefaler organisationsbestyrelsen at: Sikre kommunikationsstrategi for administrationen, så kommunikationen bliver mere ensartet Sikre at administrationen kommunikerer mere elektronisk/grafisk Afholde kommunikationsseminar for hele organisationen Arbejde for nyt digitalt forum - etablering af en blok på nettet, hvor alle kan lægge gode ideer ind og/eller kommentere stort og småt Arbejde for at der laves en DVD/USB – stik, som kan byde nye lejere velkommen med grafisk information/kommunikation - Demokratiudvalg Etablere en trivselsfond, så fattige afdelinger kan søge tilskud til aktiviteter Afholde informationsmøder X gange om året for nye lejere - Demokratiudvalg Arbejde for at formidle ”glæderne” ved frivilligt arbejde (fx portrætterer best.medl. på skift i beboerblad/ CV diplom – konsulentens kommentar )

10 Anbefalinger til afdelingsbestyrelserne selv
I foreslog afdelingsbestyrelserne at: Spørge beboerne direkte (stemme dørklokker, beboerundersøgelse) om, hvordan de ønsker kommunikationen med BKÅ skal være Samarbejde med administrationen om at lave IT kurser for at styrke beboernes IT kompetencer Være inkluderende og huske mangfoldigheden, når der bliver tilrettelagt aktiviteter Tænke målgruppeorienteret, når der udbydes aktiviteter i afdelingen Samarbejde med administrationen om at lave en profil af afdelingen, så der kan arrangeres aktiviteter på tværs i organisationen Samarbejde med administrationen om at lave kompetencekort over ressourcerne i afdelingen og spørge beboerne ved direkte kontakt - Demokratiudvalg Byde nye beboere velkommen i afdelingen og informere om beboerdemokratiet - Demokratiudvalg Sikre synlighed ved at tage billeder/navn af afdelingsbestyrelsen (synlig på afdelingens hjemmeside, hænge op centralt - Demokratiudvalg Informere om – ”Det har vi gang i…”


Download ppt "Udvikling af beboerdemokratiet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google