Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1.11.19991 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1.11.19991 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999."— Præsentationens transcript:

1 1.11.19991 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

2 1.11.1999 2 Topdanmark ønsker •At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked •At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening •At skabe merværdi til aktionærerne

3 1.11.1999 3 Hovedtal fra første halvår 1999

4 1.11.1999 4 Kvaliteten i den tilkøbte portefølje Overtager en skadeforsikringsportefølje på ca. 1.400 mio. kr. (ultimo 1999) Den overtagne portefølje har et godt skadeforløb •Skadeprocent på 67,5 i 1. halvår 1999 •Høj stabilitet i porteføljen

5 1.11.1999 5 Markedsandele - skade 1998

6 1.11.1999 6 Distributionsaftale •Topdanmark har eksklusivitet med hensyn til salg af skadeforsikringer gennem Den Danske Banks afsæt- ningskanaler i 5 år •Skadeforsikringssalget indgår i incita- mentsstrukturen for Den Danske Banks salgsmæssige personale

7 1.11.1999 7 Øget distributionskraft Den Danske Banks afsætningskanaler •Assurandørkorps •Firmapensionskonsulenter •400 bankfilialer

8 1.11.1999 8 Personalemæssige forhold Topdanmark overtager 300 medarbejdere •Policemedarbejdere •Skademedarbejdere Topdanmark overtager kun enkelte •Stabsmedarbejdere/ledelsesstruktur •Salgsmedarbejdere

9 1.11.1999 9 Juridisk struktur Topdanmark A/S Topdanmark Forsikring Danica Forsikring Danske Forsikring

10 1.11.1999 10 Forretningsmæssig struktur Direktion Stabe Industri & Sø Landbrug Liv og Pension Genforsik.FinansPrivatPartnere Internet BG Bank Danske Forsikring Danica Forsikring Erhverv Skade

11 1.11.1999 11 Forretningsmæssig struktur PrivatLandbrug Liv (Topdanmark Liv /BG Pension ) 13% 7% 15% 50%30 ud af de 100 største danske virksomheder 4-5% Industri & Sø PartnereErhverv Distribution: • Internet • BG Banks 250 filialer • DDB’s 400 filialer • DDB’s assuran- dører • 7 kundeservicecentre • 38 butikker • Assurandørkorps • Telefonsalg • Autoforhandlere • Emnehenvisning fra DDB vedr. gruppe- aftaler • 4 kundeservicecentre • Assurandørkorps • Emnehenvisning via DDB • 2 industricentre • 16 industrikonsulenter • 1 marineafdeling • 1 forsikringsmægler- afdeling • Emnehenvisning via DDB • TDF’s salgs- kanaler • Pensionskon- sulenter • Mæglere • BG Bank • 2 kundeservicecentre • Assurandørkorps • Salg og emnehen- visning via BG Bank • Salg og emnehenvis- ning via DDB Anslået markedsandel:

12 1.11.1999 12 Topdanmarks kapitalstruktur - mio. kr. (før tilbagekøbet)

13 1.11.1999 13 Finansiering Den Danske Banks skadeforsikringssel- skaber købes af Topdanmark Forsikring •Finansieringsbehov •Goodwill ca.725 mio. kr. •Solvenskrav ca.250 mio. kr. I alt ca.975 mio. kr. •Goodwill og forøgelse af solvenskrav finansieres via den eksisterende overskudskapital

14 1.11.1999 14 Overskudskapital Topdanmarks tilbagekøbsprogram fortsætter uændret •Samlet 850 - 1.200 mio. kr. i 2000 og 2001 fra Topdanmark A/S Topdanmarks overskudskapital redu- ceres samlet set til et passende niveau

15 1.11.1999 15 Marginal omkostningsprocent ved opkøbet 30 28 24 18 Omk.pct. Codan Tryg-Baltica Topdanmark Goodwill Omkostningsprocent Marginal omk.pct. ved opkøbet 0 20002010

16 1.11.1999 16 Økonomicase på den overtagne portefølje Forudsætninger •Porteføljen på 1.400 mio. kr. fastholdes stigende med et indeks på 3% p.a. •Årligt salg på 250 mio. kr. •Afgang på 20% første år. Derefter 18% p.a. •Præmieniveauet falder med 5% over de første 7 år •Omkostningsprocent: 18 •Skadeprocent: 75

17 1.11.1999 17 Økonomicase på den overtagne portefølje Nutidsværdi ved en diskonteringsfaktor på 7,5% efter skat efter 20 år •1.526 - 775 mio. kr. = 751 mio. kr. efter skat •Intern rente: 14,6% efter skat •Alternativ rente: 2,7% efter skat

18 1.11.1999 18 Økonomicase på den overtagne portefølje Forudsætninger •Bestanden fastholdes i 5 år, hvorefter porteføljen løber af Nutidsværdi efter 20 år •1.235 - 775 = 462 mio. kr. efter skat •Intern rente: 10,6% efter skat •Alternativ rente: 2,7% efter skat

19 1.11.1999 19 Regnskabsmæssig effekt •Goodwill afskrives med 72,5 mio. kr. pr. år i perioden 2000 - 2010 •Under forudsætning af Finans- tilsynets godkendelse •Ekstraordinær udgift på 75 mio. kr. i 1999

20 1.11.1999 20 Regnskabsmæssig effekt af opkøbet (”1999”) Forudsætning •Overskudsgrad 12,5% •Præmieindtægt 1.400 mio. kr. Mio. kr. Overskud 175 Rente af goodwill (4%) - 29 146 Skat (32%) - 47 99 Afskrivning af goodwill -72,5 Resultatmæssig effekt af opkøbet 26,5

21 1.11.1999 21 Resultatforventninger til 1999 - mio. kr.

22 1.11.1999 22 Topdanmark opnår ved købet •Øget distributionskraft •Reduceret omkostningsprocent •Øget konkurrencedygtighed •Tilpasset kapitalstruktur

23 1.11.1999 23 Topdanmarks mål og strategier


Download ppt "1.11.19991 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google