Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NVF Organisation og marked Atkins Ørestad 8. Marts 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NVF Organisation og marked Atkins Ørestad 8. Marts 2013"— Præsentationens transcript:

1 NVF Organisation og marked Atkins Ørestad 8. Marts 2013
Udsigterne for bygge- og anlægsaktiviteten v/ seniorøkonom, cand. polit. Finn Bo Frandsen Dansk Byggeri NVF Organisation og marked Atkins Ørestad 8. Marts 2013

2 Bygge- og anlægsaktiviteten
Omfanget af bygge- og anlægsaktiviteten afhænger af udviklingen i samfundsøkonomien: Udenrigshandel, produktion i erhvervene, arbejdsmarkedet, offentlige indtægter og udgifter, konkurrenceevne med mere Bygge- og anlægsaktiviteten er meget konjunkturfølsom: Bygge- og anlægsproduktionen svinger mere end den samlede produktion målt ved bruttonationalproduktet

3 Danmarks eksport

4 Betalingsbalancens løbende poster (pct. af BNP)
Kilder: Danmarks Statistik

5 Fuldtidsledige (netto) i pct. af arbejdsstyrken

6 Seneste prognoser: BNP, realvækst, pct. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 Vismænd, dec. 12 1,6 1,8 Nationalbanken, dec. 12 1,3 Danske Bank, dec. 12 0,7 Økonomiministeriet, dec. 12 1,2 Nordea, dec. 12 1,5 1,7 Danmarks Statistik ,8 -5,7 1,1 -0,6

7 Lønudviklingen sammenholdt med forbrugerprisindekset 2005-2012

8 Udbudte og handlede boliger - Parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder

9 Liggetider på boligmarkedet

10 Påbegyndte boliger

11 Nybyggeri af boliger

12 Antal årige fra 2012 til 2032

13 Befolkningsfremskrivning ifølge Danmarks Statistik
2012: (9%) 2040: Fra Statistiske Efterretninger 2012:5

14 Industriens produktionsindeks

15 Ledighedsprocenten for erhvervslokaler efter type

16 Påbegyndt byggeri efter type 1985-2014

17 Påbegyndt byggeri i

18 Investeringer i offentlige institutioner

19 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen efter type

20 Vækstplan DK fremlagt af regeringen 26. februar 2013
Initiativerne omfatter bl.a. flere investeringer: Forøgelse af de planlagte offentlige investeringer I 2014 forøges de kommunale investeringer med 2 mia. kr. Forøgelse af investeringer i renoveringer af almene boliger Ekstra 4 mia. kr. over BoligJobordning i 2013 og 2014 Investeringer i yderområder Bygningsfornyelse, kystbeskyttelse og bredbånd Fremrykning af aktiviteter ved Femern Bælt-forbindelsen Energirenovering af statens bygninger I 2013: direkte og indirekte i alt beskæftigede I 2014: direkte og indirekte i alt beskæftigede

21 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen

22 Der er mange store projekter:
Metro Cityringen i København Nyt dobbeltspor: Lejre – Vipperød, Vamdrup-Vojens Ny jernbane København – Ringsted, Opgradering Ringsted-Rødby og ny Storstrømsbro Nye signaler Sænketunnel under Femern Bælt Udbygning af motorveje Spildevandsanlæg Energinet Letbane i Ring 3 Østlig ringvej / Havnetunnel i København Nye sygehuse Nyt statsfængsel Energirenovering

23 Pendlerflow 2002: højden svarer til flowets størrelse

24 På sigt: Nybyggeri: Boligbyggeri og erhvervsbyggeri lavt niveau
Hvornår vender det? Jo rigere vi bliver, jo bedre vil vi bo! Hvornår stiger reallønnen? Hvornår vender boligmarkedet? Hvornår reduceres mængden af ledige lokaler? Sygehuse mv. høj aktivitet Renovering: Energirenovering: ?? Almene boliger: høj aktivitet Anlæg: Høj aktivitet


Download ppt "NVF Organisation og marked Atkins Ørestad 8. Marts 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google