Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Topdanmarks seminar om genforsikring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Topdanmarks seminar om genforsikring"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Topdanmarks seminar om genforsikring
Onsdag den 29. Maj 2002

2 Program Indledning v/Michael Pram Rasmussen, adm. direktør Topdanmark Hvad er genforsikring? Introduktion af begreber og grundlaget for genforsikring v/Poul Almlund, direktør, Topdanmark Genforsikring før, nu og i fremtiden v/David Forcey, chairman, Non-marine reinsurance, Aon Ltd. (NB: Indlæg foregår på engelsk) Topdanmarks udfordringer på genforsikringsmarkedet v/Mogens Kjær, genforsikringschef, Topdanmark Let anretning

3 Hvad er genforsikring? Introduktion af begreber
og grundlaget for genforsikring v/direktør Poul Almlund, Topdanmark

4 Genforsikring - hvorfor genforsikring? 1/2
Genforsikring købes… til afdækning af katastrofer til beskyttelse af regnskab når det er for billigt i forhold til risikoen

5 Genforsikring - hvorfor genforsikring? 2/2
Hvad forstås ved… En katastrofe: En begivenhed der kan stoppe virksomhedens aktiviteter midlertidigt eller permanent Beskyttelse af regnskab: Udjævning af regnskabsresultat For billig forsikring: Pris under ”burning costs”

6 Genforsikring - kontrakttyper
Overordnet skelnes mellem 2 former, der igen indeholder forskellige typer af kontrakter. Former og de almindeligste typer i et kontraktprogram er: Proportional genforsikring Excedent (Surplus) Kvote (Quota Share) Non-proportional genforsikring Skadeexcedent (Excess of loss) Stop loss

7 Proportional genforsikring - hovedprincipper
Forsikringsselskab og genforsikringsselskaber deler såvel præmier som skader forholdsmæssigt (proportionalt) i forhold til fordeling af risiko. Forsikringsselskabet - får en provision for at administrere porteføljen - fastsætter præmien og dermed den afgivne præmie Administration kræver, at systemerne indeholder kontraktreglerne

8 Proportional genforsikring - excedent kontrakter
Eksempel 1: Forsikringssum 15 mio. kr. Præmier og skader deles i forholdet 50/50 105 mio. kr. kapacitet Eksempel 2: Forsikringssum 60 mio. kr. Præmier og skader deles i forholdet 12.5/87.5 7.5 mio. . selvbehold Anvendelse i Topdanmark: Brand

9 Proportional genforsikring - kvote kontrakter
I alt 100% Eksempel 1: Forsikringssum 10 mio. kr. Præmier og skader deles i forholdet 20/80 80%. kontrakt Eksempel 2: Forsikringssum 50 mio. kr. Præmier og skader deles i forholdet 20/80 20% selvbehold Anvendelse i Topdanmark: Sø-kasko

10 Non-proportional genforsikring - hovedprincipper
Denne type kontrakter opererer med et selvbehold og max-dækning Skader under selvbehold dækkes af selskabet Skader over selvbehold dækkes af genforsikring op til max-dækning Præmien til genforsikring - fastsættes af genforsikringsselskaberne - afhænger af skadeforløb, risiko- og selvbeholdsstørrelse - er uafhængig af den præmie, som kunderne betaler Genforsikringsselskaber tenderer til at foretrække non-proportional forretning, når forløbet er dårligt Der ydes ingen provision Der er ingen systemmæssige krav, hvilket giver en let administration

11 Non-proportional genforsikring - excess kontrakter
Eksempel 1: Skade 20 mio. kr. Ligger under selvbehold og dækkes fuldt ud af selskabet 3.300 mio. kr. kapacitet Eksempel 2: Skade 150 mio. kr. Ligger 50 mio. kr. over selvbehold. Beløbet dækkes af genforsikring Mulighed for genikraftsættelse selvbehold 100 mio. kr. Anvendelse i Topdanmark: Storm, Ansvar og en lang række småbrancher

12 Non-proportional genforsikring - stop loss kontrakter
Præmieindtægt: 1,4 mio. kr. Dækning: Fra 110% af præmie til 210% af præmie Dækning opnås, når de samlede skader på området overstiger 110% af præmien eller sagt på en anden måde, når skadeprocenten er over 110. Den maksimale dækning udgør 100% af præmien. Anvendelse i Topdanmark: Ejerskifteforsikring


Download ppt "Velkommen til Topdanmarks seminar om genforsikring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google