Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Strategiske mål 2011/2012 April 2012. 2 Medarbejderresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Strategiske mål 2011/2012 April 2012. 2 Medarbejderresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål."— Præsentationens transcript:

1 1 Strategiske mål 2011/2012 April 2012

2 2 Medarbejderresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål MTU Tilfredshed Loyalitet Svarprocent Ingen måling 67 77 87 Ingen Måling 76 80 89 Ingen måling 70 79 90 74 79 90 Ingen måling 74 79 90 Sygefravær inkl. soc.kap. Korttids (dg) Langtids (dg) 8,4 2,4 6,0 8,9 2,8 6,1 7,1 2,8 4,3 5,6 2,3 3,3 7,0 2,5 4,5 7,2 3,3 3,9 8,7 3,8 4,9 6,7 2,8 3,9 6,3 3,0 3,3 Personale- omsætning Ekskl. Timelærere Ansøgt excl. pension 18,9% 13,82% 47,5% 21,1% 15,17% 51,4% 16,6% 11,5% 65% 13,5% 7,6% 32% 12,2% 9,1% 27% 20% 15% <30% 17,6 55% 15% 13% <40% 18% 13% <40% Antal EUD undervis. m/ ”niveauløft” 1212  15

3 3 Kunderesultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål AMU Vis kvalitet 4,34,24,34,2 4,34,14,3 AMU VTU Sp.4+6 Svarprocent 3,5 4,1 For få besvare- ser >4 75% Ny indsatsbe skrivelse >4 75% ETU - EUD -Trivsel -Tilbagemelding til eleverne om deres indsats -Var. i uv.former -Elevernes indflydelse på uv. ETU - HTX -Trivsel - Info v. nyt skema -Var. i uv.former -Elevernes indflydelse på uv. 76 66 65 60 64 78 58 64 55 68 67 62 64 80 62 65 60 70 65 81 65 66 62

4 4 Samfundsresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål Antal regi- strerede uddannel- sesaftaler 862893858655575680640624680 EUD frafald u. perspektiv Forår Efterår Afbrud uden omvalg (efter 6 mdr. – UVM) GRF HF 22,2% 13,5% 33% 8% 18% 10% 31% 12% 18,5% 13,0% 31% 7% 16% 15% 26% 8% 18% 14% 26% 8% 16% 12% 25% 7% 22% 13% (**Ny opg.) 29,2%** 5,8% 20% 13% 23% 5,5% 18% 12% 20,7% 5,0% HTX gennemfø- relse Første måling 74%Pba 2011 80% Pba 2011

5 5 Nøgleresultater i fht. kvalitet 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål EUD ÅE GF HF 591 446 590 473 512 514 530 510 602 502 596 443 536 965 429 Budget HTX ÅE243286322389420446440457475 EUD indtag af elever august 973907764804 848538648 EUD indtag af elever januar 536 423553 HTX indtag af elever 106156158180175183 175200 Antal AMU kursister 12.500 11.50020.51126.71624.307>18.50016360 >18500 1.0371.0631.0261.0401.1041.039

6 6 Nøgleresultater økonomiske mål og resultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål Overskuds- grad før fin. og eks.poster 1,3%4,5%3,6% 6,0%3,0%2,9%4% KCV samlet oms. Inkl. fælles og byg 27,5 mio. kr 27,9 mio. kr. 51,5 mio. kr. 59,6 mio. kr. 58,6 mio.kr. 47,0 mio. kr. 41,7 mio. kr. 42,8 mio. kr. Budget KCV resultat (alt fordelt) *1,6 mio. kr. *1,2 mio. kr. *6,1 mio. kr. 3,3 mio. kr 5,6 mio. kr. -0,8 mio. kr. -1,1 mio. kr. -3,9 mio. kr. Budget KCV Overskuds- grad 5,5%9,6%-1,7% -2,6% -9,1%Budget IDV omsætning 10,0 mio.9,3 mio.10,7 mio. 16,0 mio. kr. 18 mio. kr.20 mio. IDV resultat (efter indirek- te omk.) 0,5 mio.-0,1 mio.0,5 mio. 3,3 mio. kr 3,6 mio. kr. IDV over- skudsgrad 5,2%-1,4%4,7% 20,5%20% * Uden fordelinger

7 7 Nøgleresultater økonomiske mål og resultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål HTX samlet oms. 24,7 mio. kr. 27,4 mio. kr. 29,2 mio. kr. 28,2 mio. kr. 30,6 mio. kr.Budget HTX resultat (alt fordelt) 2,1 mio. kr. 0,9 mio kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,3 mio. kr.Budget HTX Overskuds- grad8,5%3,3%3,4%3,5%4,1%Budget EUD samlet oms. 92,4 mio. kr. 93,0 mio. kr. 86,2 mio. kr. 81,1 mio. kr. 84,8 mio. kr.Budget EUD resultat (alt fordelt) 10,6 mio. kr. 6,0 mio kr. 4,0 mio. kr. 5,4 mio. kr. 5,1 mio. kr.Budget EUD Overskuds- grad11,5%6,5%4,6%6,6%6,0%Budget

8 8 Under udvikling 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål KundeloyalitetMålepunkt udvikles i kunde- og vækstmål Storkunder Målepunkt udvikles i kunde- og vækstmål Afgangskarakterer EUD(Svendeprøve) HTX Andel af en ungdomsårgang Overgangsfrekvens til videregående uddannelse


Download ppt "1 Strategiske mål 2011/2012 April 2012. 2 Medarbejderresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google