Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Velkommen! Workshop nr. 4: Vold - en faglig udfordring v. chefkonsulent Bjarne Møller, Socialt Udviklingscenter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Velkommen! Workshop nr. 4: Vold - en faglig udfordring v. chefkonsulent Bjarne Møller, Socialt Udviklingscenter."— Præsentationens transcript:

1 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Velkommen! Workshop nr. 4: Vold - en faglig udfordring v. chefkonsulent Bjarne Møller, Socialt Udviklingscenter SUS

2 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed

3 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed

4 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Programmet - i store linier! Hvad ved vi om vold og voldsforebyggelse? Vold mod studerende BAR Social & Sundhed’ materialer … hvis: Filmen RAMT. En film om vold og voldsforebyggelse

5 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Arbejdstilsynets definition af vold Aktivt påført fysisk vold fx slag spark, bid, kvælningsforsøg, knivstik. Aktivt påført psykisk vold fx verbale trusler, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse.

6 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Psykisk vold De 10 mest udsatte fag er: 1. Politi- og fængselspersonale50 % 2. Pædagoger, døgninstitutioner 44 % 3. Plejepersonale, hospitaler41 % 4. Plejepersonale, hjemmepleje28 % 5. Omsorgsmedarbejdere (passer kronisk syge) 26 % 6. Plejepersonale, plejehjem24 % 7. Socialrådgivere 21 % 8. Andre lærere18 % 9. Sygeplejersker17 % 10. Folkeskolelærere15 % Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, 2005.

7 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Fysisk vold De 10 mest udsatte fag er: 1. Pædagoger, døgninstitutioner 32 % 2. Plejepersonale, hospitaler32 % 3. Plejepersonale, plejehjem20 % 4. Plejepersonale, hjemmepleje15 % 5. Omsorgsmedarbejdere (passer kronisk syge)15 % 6. Sygeplejersker13 % 7. Politi- og fængselspersonale10 % 8. Folkeskolelærere8 % 9. Pædagoger, daginstitutioner8 % 10. Pædagogmedhjælpere7 % Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, 2005

8 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Voldens omfang 4 %. af alle lønmodtagere været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, og 8 % har været udsat for trusler om vold. Den arbejdsrelaterede vold er steget markant i de sidste 10 år (1995 til 2005). Hvert fjerde voldsoffer udsættes for vold på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet. Det betyder, at man har større risiko for at blive udsat for vold på sit arbejde, end hvis man går på værtshus. Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, 2005. (3.500 lønmodtagere)

9 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Arbejdstid Andel udsat for vold Fast dag.......................................... 18% Skiftende dag/aften........................ 24% Skiftende dag/aften/nat.................. 36% Fast aften....................................... 62% Fast nat........................................... 33% Kilde: Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser, februar 2005, Jørgen Møller Christiansen, CASA

10 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Alder Andel udsat for vold i procent Under 30 år......................... 30% 30-39 år................................ 23% 40-49 år................................ 23% 50-59 år................................ 18% 60 år og derover................... 11% Kilde: Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser, februar 2005, Jørgen Møller Christiansen, CASA

11 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Konsekvenser Forskning viser, at udsatte medarbejdere på kort sigt oplever stressreaktioner og psykiske problemer som fx angst, samt depressionslignende symptomer. På længere sigt viser konsekvenserne sig i form af kronisk træthed. Medarbejdere, der har været udsat for vold på arbejdspladsen, er oftere energiforladte eller har dårligere psykisk helbred fem år senere. I værste fald kan vold og trusler om vold føre til posttraumatisk stress, kroniske psykiske lidelser, langtidsfravær og arbejdsophør. Annie Høgh: Aggression at work. Bullying, nasty teasing and violence. Prevalence, mediating factors and consequences. Ph.d.-afhandling, Arbejdsmiljøinstituttet, september 2005

12 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Kendetegn for arbejdspladser med en højere risiko for vold Lav grad af støtte fra lederen Høj grad af konflikter og skænderier Mobning og ubehagelige drillerier Annie Høgh ”Aggression at work. Bullying, nasty teasing and violence” 2005

13 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed •Ved grænsesætning •Ved afslag på ønske (ex. medicin) •Ved hjælp til personlig pleje •Når der stilles bestemte krav til brugeren, som han/hun er uening i •Oplevelse af lang ventetid •Oplevelse af manglende afklaring i forhold til behandling •Ved håndhævning af regler •Oplevelse af nedværdigende behandling Vold og trusler kan opstå...

14 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Vold kan være betinget af den enkeltes personlige forudsætninger Psykotisk betinget: f.eks hallucinationer, hvor handlingen er styret af den psykotiske verden Neurologisk betinget: f.eks hjerneskade med manglende impulshæmning til følge Psykologisk betinget: som en håndteringsstrategi eller social handling - kommunikation

15 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Vigtige fokusområder - 1 af 2 Ledelsens rolle Volds-forebyggelses-politik (synlighed, åbenhed) Registrering og analyse (redskab til forebyggelse) Uddannelse og faglig viden Faglige metoder (værdier, holdninger, magtanvendelse) Arbejdspladsvurdering (APV)

16 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Vigtige fokusområder - 2 af 2 Beredskabs-/kriseplaner Fysiske forhold (bygningsmæssige forhold, indretning) Tekniske forhold (alarmer, overvågning) Brugerinddragelse i forebyggelsesarbejdet Implementering Vedligehold

17 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Vold mod studerende - og hvordan volden og skadevirkningerne kan forebygges

18 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Studerende oplever vold To ud af tre studerende kommer ud for vold eller trusler under deres praktik. Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen Vold mod studerende, Socialt Udviklingscenter SUS, 2000.

19 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Særligt om pædagogstuderende 84 procent af de pædagogstuderende oplever fysisk eller psykisk vold i praktikforløbet, fx som slag med hånden, niv eller krads, verbale trusler, spark og bid

20 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Særligt om sosu-elever 76 procent af social og sundhedsassistenteleverne oplever fysisk og psykisk vold, især i form af slag med hånden, systematisk fornedring, verbale trusler og niv eller krads

21 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Særligt om sygeplejestuderende 66 procent af de sygeplejestuderende udsættes for vold i form af verbale trusler, seksuel chikane, slag med hånden, niv eller krads

22 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Forbered dig •Spørg om praktikstedet har en voldspolitik og en kriseplan. •Sørg for at blive grundig introduceret til indholdet i planerne. •Hvem er borgerne, patienterne, beboerne, som du skal ud at møde? •Er der borgere med særlige diagnoser eller behov, som du med fordel kan læse mere om i din forberedelse?

23 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Forbered dig •Spørg din praktikvejleder eller en kommende kollega:Oplever I vold på denne arbejdsplads? •Hvilken form for vold er der tale om? •Hvornår finder volden typisk sted? •Er der særlige forholdsregler du bør tage? •Hvem skal du tale med, hvis du føler dig usikker? •Hvordan arbejder arbejdspladsen med brugen af magt? •Hvordan indberettes magt?

24 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Hvis volden rammer dig Hvis du bliver udsat for vold, skal den situation håndteres. Du og din praktiklærer skal sammen med sikkerhedsrepræsentant og leder blandt andet tage stilling til: •Skal overgrebet indberettes til kommunen eller regionen? •Skal der indgives anmeldelse til politi og arbejdstilsyn? •Hvilken hjælp har du brug for?

25 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Åbenhed om vold Når episoden er kommet lidt på afstand skal arbejdspladsen sørge for, at der bliver talt om hele hændelsesforløbet. På den måde kan medarbejdere, ledere og praktikanter blive bedre til at forebygge lignende situationer.

26 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Tal om episoden Tag det alvorligt, hvis du bliver udsat for vold eller trusler. Brug dit faglige netværk. Tal om det, du har været udsat for med •dine studiekammerater •kollegerne, din praktikvejleder, med lederen eller afdelingslederen (og med sikkerheds- repræsentanten, som er vigtig for de efterfølgende rutiner på arbejdspladsen) •din kontaktlærer eller studievejleder på uddannelsesstedet.

27 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Materialer fra BAR Social & Sundhed - i særlig grad til undervisere og praktikvejledere/-koordinatorer • Materialesamling til undervisere • Dias til brug i undervisningen • Vold og voldsforebyggelse • Vold mod studerende • Diskussionsspørgsmål • Pjecen Vold - en faglig udfordring

28 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed

29 Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Tak for i dag God vind i det videre arbejde!


Download ppt "Vold - en faglig udfordring Social & Sundhed Velkommen! Workshop nr. 4: Vold - en faglig udfordring v. chefkonsulent Bjarne Møller, Socialt Udviklingscenter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google