Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SYG, STRESSET ELLER BARE PJÆK

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SYG, STRESSET ELLER BARE PJÆK"— Præsentationens transcript:

1 SYG, STRESSET ELLER BARE PJÆK
Af centerchef Eva Sell Specialcentret LUNDEBO

2 Arbejdsmiljøledelsescertificeret efter OHSAS 18001: 2008
Specialcenter Sorø Kommune Arbejdsmiljøledelsescertificeret efter OHSAS 18001: 2008 Bekendtgørelse nr. 87 af 31/ Bekendtgørelse nr. 923 af 21/

3 LUNDEBO er er døgn bosted for 56 borgere og 2 eksterne projekter
FAKTA BOKS LUNDEBO er er døgn bosted for 56 borgere og 2 eksterne projekter Målgruppe: Psykiatriske og hjerneskadede borgere Aktivitets- dag og træningscenter Hjerneskaderådgivning med udkørende teams i region Sjælland Serviceafdeling (Køkken, administration, vaskeri m.v.) 130 medarbejdere indenfor sundheds- pædagogisk- og serviceområdet.

4 HISTORIE: 1996 Indsat og fokus på det fysiske arbejdsmiljø.
1998 Indsats og fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 2004 Diplom for bedste uddannelsessted. 2004 Diplom for bedste arbejdsplads. 2005 Certificeret: OHSAS bekendtgørelse nr. 87 og nr. 923.

5 NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆRET
Mål: At nedbringe sygefraværet til 1 %.

6 Hvordan og hvad gjorde vi så?

7 DIALOG OM SYGDOM: Opdeling af sygefravær:
Kan man være syg på fuld-, halv- eller mindre arbejdstid ? Er der plads til dette i dagligdagen? Hvordan ser vi på rotation, fleks- eller skånejob? Kan arbejdstider, arbejde, vagter m.m. ændres ? Opdeling af sygefravær: Langtidssyg – 14 dage og derover (alvorlig sygdom) Korttidssyg Under 14 dage Fravær Barn syg, graviditet, barsel

8 FORMÅL: At forebygge sygdom. At håndtere et sygdomsforløb.
At samarbejde om et sygdomsforløb. At bevare kontakten til arbejdspladsen. At fastholde et positivt arrangement. At skabe tryghed og trivsel. At sikre fortsat godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø. Økonomisk incitament.

9 UDARBEJDELSE AF EN SYGDOMSPOLITIK:
Omsorgsopkald ved fravær/sygdom. Sundhedssamtaler efter 5 fraværsdage på et halvt år. Tæt samarbejde med medarbejder, praktiserende/speciallæger, sagsbehandler, kolleger og leder. Registrering, opgørelse og opfølgning af sygefraværsstatistik på SI- og MED-udvalgsmøder.

10 SUNDHEDSFOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER:
Sund og bæredygtig kost. Frisk frugt daglig. Motion. Førstehjælp: 1 – 2 fys. behandlinger. Skifte vagt, arbejdstid eller arbejde. Power Nap i nattevagten. Fokus på arbejdsmiljøredskaber (14 pkt.). Massagestole efter eget program. Sundhedstjek for alle personer i fast nattevagt hver 3. år. Fokus på vold og mobning. MUS samtale. Evaluere indsatsen (Trivselsundersøgelse).

11 REDSKABER TIL ET GODT ARBEJSMILJØ PÅ LUNDEBO
Psykisk arbejdsmiljø: Vi arbejder i mindre grupper – samværsgrupper. Vi arbejder i tæt samarbejde med kolleger dag, nat og aften. Vi accepterer medarbejder/kollegers forskelligheder. Arbejdsdelingen i grupperne skal foregå med tolerance og forståelse for hinandens forskelligheder og under hensynstagen til beboerens psykiske niveau. Vil skal gøre det legalt at ”Sige fra”.

12 Vi skal udvikle og forbedre samarbejdet gennem faglige og sociale debatter ved at udvise åbenhed, ansvar og loyalitet, for derigennem at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi skal være positive overfor hinanden. Vi skal kunne tage kritik positivt. Vi skal være i direkte dialog, når der opstår problemer. Vi skal bearbejde problemerne og komme videre i en positiv ånd. Vi skal være opmærksom på, at service- og andre eksterne medarbejdere bliver informeret om beboernes uforudsigelighed i handlemønster.

13 Digter: Rita (tidligere medarbejder på LUNDEBO)
Vi skal støtte og vejlede servicemedarbejdere ved at gennemgå og opsamle dagligdagssituationer med beboere og medarbejdere. Komplicerede problemstillinger i samværsgruppen kan yderligere belyses ved drøftelse med kolleger fra andre grupper, afdelingslederen samt andre eksterne konsulenter. Der må ikke i samværsgruppen findes problemer/opgaver, som ikke kan drøftes med kolleger. Problemer bør løses på arbejdspladsen. Et venligt smil Kærligt knus Vi trives godt I dette hus Digter: Rita (tidligere medarbejder på LUNDEBO)

14 Fraværsstatistik Korttids % Langtids % Fravær %

15 Sygdom er en privat sag, MEN det er samtidig legalt at tale om.


Download ppt "SYG, STRESSET ELLER BARE PJÆK"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google