Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark Satspuljeprojekt (6)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark Satspuljeprojekt (6)"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark Satspuljeprojekt 2002-05(6)
Den største undersøgelse nogensinde: 12 delrapporter og en overbliksrapport

2 Tre undersøgelser NFA har spurgt: 10.000 medarbejdere i ældreplejen
36 kommuner 301 arbejdsenheder 5.700 nyuddannede social- og sundhedsassistenter Hele årgang 2004 Dybdeborende undersøgelse af teamledelse på 2 plejecentre med deltagelse af 447 medarbejdere

3 Nogle centrale temaer Ressourcer og kvalitet i plejen
Fastholdelse af medarbejderne Indvandrere Ledelseskvalitet og psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Vold og trusler

4 Ressourcer og kvalitet i plejen Personalenormering og plejekvalitet
Jo flere man er i forhold til: antal pensionister gennemsnitsalder dødelighed Desto bedre plejekvalitet kan man yde Vurderes det af SOSU-erne

5 Ressourcer og kvalitet i plejen Normering og plejekvalitet i 35 kommuner statistikken justeret for klienternes alder og dødelighed

6 Undtagelsen Resultatet viser den generelle forventede tendens, men der er undtagelser I én stor provinskommune faldt plejekvaliteten med stigende relativ normering Vi kan ikke pt. forklare dette forhold

7 Ressourcer og kvalitet i plejen Personalenormering og plejekvalitet i 1 stor provinskommune

8 Fastholdelse af medarbejdere Plejekvalitet og fastholdelse
Jo bedre man i en arbejdsenhed beskriver kvaliteten af sit plejearbejde, des flere svarer at: De ville vælge samme fag igen De forventer at være på arbejdspladsen om fem år Gælder ikke for yngre medarbejdere med under to års ansættelse

9 Fastholdelse af medarbejderne Arbejdsmiljø og fastholdelse
Engagement (involvering) Opgavernes løsning, arbejdspladsen udvikling og kollegernes trivsel Den enkeltfaktor med største betydning Udviklingsmuligheder Mobning Oplevet fysisk anstrengelse (ikke antal løft mm) (Helbred) Trivsel og arbejdsglæde Arbejdsmængde og arbejdstempo Overraskende lille betydning Engagement 19%, Udviklingsmuligheder 10%, Helbred 6%, Arbejdsmængde og tempo 3-2%

10 Fastholdelse af medarbejderne Alder og fastholdelse
Figur 3.2. Forventningen om forbliven på nuværende arbejdsplads om fem år Der er kontrolleret for faktorerne indbyrdes.

11 Indvandrere Ikke-vestlige indvandrere
Samme gode tilknytning til arbejdsmarkedet som danskere efter SOSU-uddannelsen Større forventninger om at forblive på samme arbejdsplads end danskere Færre har et højt fravær mere end 20 dage end danskere Flere rapporterer om lavt fravær mindre end 6 dage

12 Flere oplever høj grad af forudsigelighed i arbejdet
Indvandrere Positivt om psykisk arbejdsmiljø for ikke-vestlige indvandrere Flere oplever høj grad af forudsigelighed i arbejdet flere rapporterer om meget høj ledelseskvalitet Flere rapporterer om høj grad af indflydelse i arbejdet Færre oplever trusler og uønsket seksuel opmærksomhed Psykisk arbejdsmiljø (ikke-vestlige indvandrere!!!!!) De vigtigste både positive og negative resultater vedr. det psykiske arbejdsmiljø for ikke-vestlige indvandrere. Alle forskelle er signifikante. Ikke-vestlige indvandrere i SOSU-branchen har på flere områder et godt arbejdsmiljø, når det vurderes ud fra deltagernes besvarelser i de to undersøgelser. Men der er også forhold, som kan være problematiske i arbejdsmiljøet for netop ikke-vestlige indvandrere.. En gennemgang af positive og negative faktorer i arbejdsmiljøet viser, at ikke-vestlige indvandrere mod vores forventning, oplever lidt færre negative faktorer i arbejdsmiljøet sammenlignet med danskere. Og de ikke-vestlige indvandrere angiver desuden flere positive faktorer i arbejdsmiljøet som sammenlignet med danskere. Psykisk arbejdsmiljø (vestlige indvandrere!!!!!) Dette er ikke vist i dias!!!!!! Blot til orientering For de vestlige indvandrere opleves det psykiske arbejdsmiljø anderledes negativt. Her er vist de vigtigste resultater for vestlige indvandrere. Flere oplever lav grad af indflydelse Flere oplever at have små udviklingsmuligheder Færre melder om en høj grad af meningsfuldhed i arbejdet

13 Flere oplever ’aldrig’ støtte fra kolleger
Indvandrere Negativt om Psykisk arbejdsmiljø for ikke-vestlige indvandrere Flere oplever ’aldrig’ støtte fra kolleger Færre melder om en høj grad af meningsfuldhed i arbejdet Flere oplever mobning KONKLUSION: mindre forskelle end forventet men støtte og mobning situationen er ikke godt nok Psykisk arbejdsmiljø (ikke-vestlige indvandrere!!!!!) De vigtigste både positive og negative resultater vedr. det psykiske arbejdsmiljø for ikke-vestlige indvandrere. Alle forskelle er signifikante. Ikke-vestlige indvandrere i SOSU-branchen har på flere områder et godt arbejdsmiljø, når det vurderes ud fra deltagernes besvarelser i de to undersøgelser. Men der er også forhold, som kan være problematiske i arbejdsmiljøet for netop ikke-vestlige indvandrere.. En gennemgang af positive og negative faktorer i arbejdsmiljøet viser, at ikke-vestlige indvandrere mod vores forventning, oplever lidt færre negative faktorer i arbejdsmiljøet sammenlignet med danskere. Og de ikke-vestlige indvandrere angiver desuden flere positive faktorer i arbejdsmiljøet som sammenlignet med danskere. Psykisk arbejdsmiljø (vestlige indvandrere!!!!!) Dette er ikke vist i dias!!!!!! Blot til orientering For de vestlige indvandrere opleves det psykiske arbejdsmiljø anderledes negativt. Her er vist de vigtigste resultater for vestlige indvandrere. Flere oplever lav grad af indflydelse Flere oplever at have små udviklingsmuligheder Færre melder om en høj grad af meningsfuldhed i arbejdet

14 Mere involvering i arbejdspladsen
Ledelseskvalitet og psykisk arbejdsmiljø Høj medarbejdervurderet ledelseskvalitet Mere involvering i arbejdspladsen Højere ønske om at forblive på arbejdspladsen Oplevelse af mere mening i arbejdet Bedre socialt klima i grupper Lavere forekomst af klientrelateret træthed Bedre trivsel

15 Ledelseskvalitet og psykisk arbejdsmiljø Sammenhængen mellem ledelseskvalitet og involvering i arbejdsplads

16 Hvad er ledelseskvalitet målt på?
Evnen til at: Planlægge arbejdet Ruste den enkelte medarbejder til at kunne løse sine arbejdsopgaver Etablere konstruktive relationer mellem medarbejderne samarbejde om at løfte de arbejdsopgaver Etablere meningsfulde relationer mellem medarbejdere og arbejdsplads medarbejderne identificerer sig med arbejdspladsen oplever medejerskab og mening i arbejdet Være forbillede for medarbejderne gennem sine handlinger og kompetencer inspirere medarbejderne i deres måde at løse deres arbejdsopgaver på

17 Fysisk arbejdsmiljø Arbejdet i ældreplejen som fysisk belastende
30 % af SOSU’erne oplever arbejdet med brugerne som fysisk anstrengende Mange daglige forflytninger (specielt på plejehjem) og akavede arbejdsstillinger med risiko for overbelastning Hyppige forflytninger uden brug af hjælpemidler 1/3 foretager ofte eller nogen gange forflytninger, som de selv føler er uforsvarlige En klar overhyppighed af muskel- skeletbesvær

18 Fysisk arbejdsmiljø Fysiske belastninger i plejearbejdet
Hænger tæt sammen med SOSU-ernes høje sygefravær Påvirker stærkt deres forventninger om at forblive i arbejdet Brug af hjælpemidler kan forbedre disse forhold Svært at måle præcist, men der er påvist en statistisk sikkerstillet sammenhæng

19 Vold (slag, riven spark, bid m.m.) og trusler
SOSU’er udsættes ofte vold og trusler af brugere (91 % af alle tilfælde) Den fysiske kontakt med brugerne er en væsentlig risikofaktor Yngre SOSU’er har en øget risiko SOSU’er med skiftende arbejdstider er mest udsatte

20 Vold og trusler Hvor forekommer ”vold” i ældreplejen

21 Nogle konklusioner Udfordringerne er store og krævende
80% højere gennemsnitligt sygefravær kan mindskes Fastholdelse og rekruttering af kvalificerede SOSU-er kan påvirkes positivt Der er gode eksempler på gode løsninger Se fakta om de 3 tidligere kommuner Løgumkloster, Bov og Hashøj samt og Århus Kommune Resultaterne viser, hvilke arbejdsmiljøforhold der kan få en afgørende rolle for en god udvikling for SOSU-erne

22 Seks igangværende projekter skal forbedre arbejdsmiljøet for SOSU-er på ældreområdet (satspuljen 2005) God ledelse på ældreområdet Nedsættelse af sygefravær Fastholdelse af seniormedarbejdere Nye tider i ældreplejen Få mere ud af APV i ældreplejen Ledelsesstil og teamorganisering i ældreplejen


Download ppt "Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark Satspuljeprojekt (6)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google