Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brug piletasterne eller musen til at skifte slides

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brug piletasterne eller musen til at skifte slides"— Præsentationens transcript:

1 Brug piletasterne eller musen til at skifte slides
En almen supervisions-model En almen supervisionsmodel Preben Bertelsen, januar 2012 Brug piletasterne eller musen til at skifte slides © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2 En almen supervisions-model
Tager udgangspunkt i supervisionens: Mål og proces: Dimensioner: © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

3 En almen supervisions-model
Tager udgangspunkt i supervisionens: Mål og proces: er at styrke supervisandens personlige, faglige og organisatoriske muligheder og kompetencer for at hjælpe klienten i dennes udviklingsproces Fokusområder: © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

4 En almen supervisions-model
Tager udgangspunkt i supervisionens: Mål og proces: er at styrke supervisandens personlige, faglige og organisatoriske muligheder og kompetencer for at hjælpe klienten i dennes udviklingsproces Fokusområder: er de grupper af faktorer, der har indflydelse på supervisandens muligheder for at hjælpe klienten Rådgivning: Klientens praktiske opgaver og udfordringer, samt mulig for at løse dem. Terapi: Klientens personlige og psykiske sårbarhed og ressourcer Supervision: Supervisandens personlige og faglige evne og mulighed for at hjælpe klienten med rådgivning og terapi. © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

5 En almen supervisions-model
Supervisionens fokusområder Tre forhold I supervision kan supervisanden reflektere over udviklingsmuligheder og problemer mht: Klientens udviklingsmuligheder og sårbarhed Egne professionelle og personlige kompetencer, udviklingsmuligheder og sårbarhed Organisationens støtte eller besværliggørelse af eget arbejde Klient (personlige netværk, samfund) På dette s Supervisand (personlige og faglige netværk) Organisation (samfund) © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

6 En almen supervisions-model
Supervisionens fokusområder Tre forhold Supervisionsfokus: Supervisand/klient Hvilke udviklingsmuligheder? Er der interesseforskelle? I supervision kan supervisanden reflektere over udviklingsmuligheder og problemer mht: Klientens udviklingsmuligheder og sårbarhed Egne professionelle og personlige kompetencer, udviklingsmuligheder og sårbarhed Organisationens støtte eller besværliggørelse af eget arbejde Klient (personlige netværk, samfund) Supervisionsfokus: Supervisand/organisation Hvilke arbejdsbetingelser og behandlings-paradigmer. Er der interesseforskelle? Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? Udviklingsmuligheder: terapeutisk og rådgivningsmæssigt Udviklingsmuligheder: genstanden for rådgivning og terapi og supervision Interessekonflikter: ikke i et vakuum – klienten har en personlig, kulturen og samfundsmæssig baggrund blandt andet karakteriseret ved tilværelsesinteresser og værdier. Det samme gælder supervisanden (og supervisor) Det er altså en særlig pointe med denne her model at supervision ikke bare handler om udviklingsmuligheder i snæver psykologisk forstand, men også på interesse- og værdikonflikter Supervisand (personlige og faglige netværk) Organisation (samfund) Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

7 En almen supervisions-model
Supervisionens fokusområder Tre forhold I supervision kan supervisanden reflektere over udviklingsmuligheder og problemer mht: Klientens udviklingsmuligheder og sårbarhed Egne professionelle og personlige kompetencer, udviklingsmuligheder og sårbarhed Organisationens støtte eller besværliggørelse af eget arbejde Supervisionfokus Klient/organisation Hvilke arbejds-betingelser og behandlings-paradigmer. Er der interesseforskelle? Supervisionfokus: Klient/supervisand Hvilke udviklingsmuligheder? Er der interesseforskelle? Klient (personlige netværk, samfund) Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? Se sagen fra klientens perspektiv: Udviklingsmuligheder ift supervisanden? I forhold til organisationen, bagvedliggende samfund (politiske fordelingssystem)? Er der interessekonflikter? Supervisand (personlige og faglige netværk) Organisation (samfund) Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

8 En almen supervisions-model
Supervisionens fokusområder Tre forhold Supervisionsfokus Organisation/samfund Er organisationen indrettet til at hjælpe klienten? Er der interesseforskelle? I supervision kan supervisanden reflektere over udviklingsmuligheder og problemer mht: Klientens udviklingsmuligheder og sårbarhed Egne professionelle og personlige kompetencer, udviklingsmuligheder og sårbarhed Organisationens støtte eller besværliggørelse af eget arbejde Supervisionfokus Organisation/supervisand Hvilke arbejdsbetingelser og behandlings-paradigmer. Er der interesseforskelle? Klient (personlige netværk, samfund) Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? Se sagen fra organisationens perspektiv: Udviklingsmuligheder ift klienten? (Ressourcer, paradigmer, betingelser) I forhold til supervisanden? Er der interessekonflikter? Supervisand (personlige og faglige netværk) Organisation (samfund) Udviklingsmuligheder? Interessekonflikter? © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

9 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Supervisions-modellen set fra supervisors perspektiv: Tre fokus-områder med forskellige forhold, der kan have indflydelse på supervisandens arbejde Super-visor Super-visand Klient Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Fokus på supervisandens organisatoriske muligheds-betingelser Fokus på supervisandens egen personlige forhold og tilværelse Nu skifter vi perspektiv. Se modellen fra supervisors perspektiv. Ifølge trekantsmodellen kan supervisor sammen med supervisand fokusere på: Fokus på supervisandens forhold til klienten: Her drejer det sig om refleksion over supervisandens faglige viden, rådgivningsfærdigheder, terapeutiske færdigheder og personlige reaktioner ift. klienten og dennes problematik. Fokus på supervisandens egen tilværelse: Her drejer det sig om refleksion over hvordan supervisandens egen aktuelle tilværelse og livshistorie influerer på arbejdet med klienten. Fokus på supervisandens arbejdsplads/samfund: Her drejer det sig om refleksion over supervisandens arbejdsforhold og den organisation han/hun er del af. Hvordan influerer organisationen, dens arbejds-måder og værdier på arbejdet med klienten? Hvordan kan supervisanden selv medvirke til, at organisa-tionen udvikler faciliteringen af dette arbejde? Fokus på supervisandens faglige kompetencer og relationer til klienten © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

10 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Super-visand Forskellige former for supervision Vandret: tre aspekter inden for hver af fokusområderne Lodret: superviserende interventionsform Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Forskellige former for supervision som kan systematiseres sådan som det fremgår af dette skema. I den vandrette linje har vi forskellige fokusområder inden for hver af de overordnede (klien, supervisand, organisation): nemlig formative, transformative og normative forkusområde Lodret har vi de overordnede interventioner som supervisor i hovedsagen kan benytte sig af Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

11 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Formativ supervision: Supervisandens faglige kompetence-udvikling Rammesætning Kontrakt, journal, rum etc.) Caseforståelse Redegørelse for klient, intervention, proces etc) Intervention hvilke interventioner overvejes? Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Formativ supervision fokuserer på …. Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

12 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Transformativ supervision: Supervisandens personlige udvikling Tænkning, følelser, motiver Forholdemåde og handlemåder Personlige stil i det professionelle arbejde Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Transformativ supervision fokuserer på Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

13 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Super-visand Normativ supervision: Supervisandens udvikling mht standarder og værdier Personlige værdier Kulturelle værdier Organisatoriske værdier Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Normativ supervision fokuserer på… Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

14 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Super-visand Informativ supervision: Supervisor formidler information forklaringer Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Informativ supervision er en intervention der først og fremmest har karakter af …. Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

15 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Eksplorativ supervision: Supervisor og supervisand foretager en åben undersøgelse af de forhold der influerer på supervisandens arbejde Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Eksplorativ supervision har karakter af …. Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

16 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Konsultativ supervision: Rådgivning vedrørende supervisandens personlige og faglige styrker og udviklingsmuligheder Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Konsultativ supervision har karakter af Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

17 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Restorativ supervision Hjælp til heling af psykisk sårbarhed hos supervisanden i forbindelse med hans/hendes arbejde Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Restorativ supervision har karakter af … Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

18 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Informativ / Formativ Supervisor underviser og formidler vedrørende Faglige kompetencer, teknikker, procedurer, rammer Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Informativ supervision inden for det formative område har karakter af …. Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

19 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Informativ / transformativ Supervisor underviser og formidler vedrørende Supervisandens personlige udvikling Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

20 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Informativ / Normativ Supervisor underviser og formidler vedrørende: Standarder og værdier (faggruppens, organisationens, supervisandens egne) Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

21 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Eksplorativ / formativ Supervisor og supervisand foretager en åben undersøgelse: Faglige kompetencer, teknikker, procedurer, rammer Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

22 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Eksplorativ / Transformativ Supervisor og supervisand foretager en åben undersøgelse: Supervisandens personlige udvikling Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

23 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Eksplorativ / Normativ Supervisor og supervisand foretager en åben undersøgelse: Standarder og værdier (faggruppens, organisationens, supervisandens egne) Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

24 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Konsultativ / Formativ Rådgivning om supervisandens personlige og faglige styrker og udviklingsmuligheder: Faglige kompetencer, teknikker, procedurer, rammer Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

25 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Konsultativ/Transformativ Rådgivning om supervisandens personlige og faglige styrker og udviklingsmuligheder: Supervisandens personlige udvikling Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

26 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Konsultativ / Normativ Rådgivning om supervisandens personlige og faglige styrker og udviklingsmuligheder: Standarder og værdier (faggruppens, organisationens, supervisandens egne) Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

27 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Restorativ / Formativ Hjælp til heling af psykisk sårbarhed hos supervisanden i forbindelse med: Faglige kompetencer, teknikker, procedurer, rammer Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

28 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Restorativ / transformativ Hjælp til heling af psykisk sårbarhed hos supervisanden i forbindelse med: Supervisandens personlige udvikling Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

29 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Restorativ / Normativ Hjælp til heling af psykisk sårbarhed hos supervisanden i forbindelse med: Standarder og værdier (faggruppens, organisationens, supervisandens egne) Super-visand Forskellige former for supervision Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

30 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Super-visand Forskellige former for supervision Supervisionen kan tematisere forhold der henholdsvis fremmer og hæmmer supervisandens muligheder for at hjælpe. Forholdene kan indeholde udviklingsmuligheder, samt mulige interesse- og værdikonflikter. Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

31 Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else
En almen supervisions-model Formativ rammer, teknik Trans-formativ Personlig udvikl. Normativ principer, værdier Informativ undervise Eksplorativ undersøge Konsultativ rådgive Restorativ hele Super-visor Super-visand Organisation og sam-fund Super-visand. Person Tilvær-else Modellen kan findes på (fra på mandag) Klient © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet


Download ppt "Brug piletasterne eller musen til at skifte slides"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google