Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspirationseftermiddag ”Fra årsplan til elevplan”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspirationseftermiddag ”Fra årsplan til elevplan”"— Præsentationens transcript:

1 Inspirationseftermiddag ”Fra årsplan til elevplan”
Herning den 27.maj 2010

2 Plan for dagen Hvad indeholder en god årsplan? Fælles Mål Evaluering
Elevplanen Materialer Net-ideer

3 Årsplanen Ikke endnu et skuffedokument Dynamisk værktøj
Skal minimere noget andet arbejde Opdateres løbende

4 Hvad indeholder en god årsplan?
Mål Materialer Aktiviteter Evaluering Læringsmål

5 Årsplan – et skema som det kan se ud
Uge Trinmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering Elevstatus Tiltag

6 Mål Trin- eller slutmål
For hvert forløb udvælges relevante trinmål eller slutmål, som eleverne samlet skal arbejde med i perioden

7 Årsplan – et skema som det kan se ud
Uge Trinmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering Elevstatus Tiltag 33-36 udtrykke sig skrift-ligt i et…. udtrykke sig med et centralt ordforråd anvende lytte-/ læsestrategier

8 Materialer Hvilke materialer er velegnede til at opfylde lige netop de mål, jeg har udvalgt. Film? Tekst? Teksttype? ….

9 Årsplan – et skema som det kan se ud
Uge Trinmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering Elevstatus Tiltag 33-36 udtrykke sig skrift-ligt i et…. udtrykke sig med et centralt ordforråd anvende lytte-/ læsestrategier ”Ferien sind schön” Ach so! Kap. 1(eller et andet bogsystem) Ordforråds-kort

10 Aktiviteter Hvad er det eleverne skal? Læse, se film, lytte, lave skuespil…

11 Årsplan – et skema som det kan se ud
Uge Trinmål Faglige aktiviteter Materialer Eva-luering Elevstatus Tiltag 33-36 udtrykke sig skrift-ligt i et…. udtrykke sig med et centralt ordforråd anvende lytte-/ læsestrategier Læse forskellige teksttyper Se film Kommunikations-øvelser Lave skr. øvelse Disposition ”Ferien sind schön” Ach so! Kap. 1(eller et andet bogsystem) Ordforråds-kort

12 Sprogtilegnelse Mål: Være bevidste om læsestrategier
Øvelse: Læse en tekst – Ferien sind schön af Barbara Noack Rollelæsning

13 Kommunikative færdigheder
Mål: eleverne skal udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog. Øvelse: Samtidig skrivetur. Som oplæg til en skriftlig øvelse/aflevering. Optakt til ferieemne. Afsluttende fri skriftlig fremstilling. Deine Lieblingsferie.

14 Sprog og sprogbrug Mål: anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner. Øvelse: Quiz og byt med ord/sætninger, der passer til emnet.

15 Kultur- og samfundsforhold
Mål: anvende geografisk almenviden om tysktalende lande. Ferien in Deutschland – wie und wo? Fremlæggelse i små grupper Evt. plancher til ophæng i klassen. Spørgsmålsark – find svarene i klassen

16 Evaluering Hvordan skal eleverne evalueres? Logbog, portfolio Test
Skuespil Fremlæggelse Planche

17 Årsplan – et skema som det kan se ud
Uge Trinmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering Elev-status Tiltag 33-36 udtrykke sig skrift-ligt i et…. udtrykke sig med et centralt ordforråd anvende lytte-/ læsestrategier Læse forskellige teksttyper Se film Kommunikations-øvelser Lave skr. øvelse Arbejde med område i Tyskland Disposition ”Ferien sind schön” Ach so! Kap. 1(eller et andet bogsystem) Ordforråds-kort Aflevere opgave Fokus på positive elementer Evaluering af de på forhånd fastlagte individuelle mål Fremlægge om et Bundesland

18 Læringsmål Hvilke mål sætter den enkelte elev (i samarbejde med læreren) for sit eget arbejde? Læringsmålene er ved siden af trinmålene Logbogen er her et godt redskab ”Jeg vil gerne være bedre til at……”

19 Elevens årsplan (for en periode)
Uge Trinmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering Læringsmål

20 Hvorfor er denne plan god?
Indeholder alt, hvad du har brug for Et værktøj til at bruge aktivt Eleverne inddrages i målsætningen Større arbejde end du måske plejer til at starte med Ikke meget forberedelse til skolehjemsamtalerne Elevplanerne skrives nemt

21 Elevplanen og skolehjem-samtalen
Skolehjem-samtalen forberedes meget let. Årsplanen indeholder alt det, som du har brug for til at skrive elevplanen. En arbejdsgang

22 Elevplan Tysk Aktuelle delmål Kommentarer Mundtlig
Udtale, ordforråd, lytte- og læsestrategier. Du arbejder godt i timerne og prøver at sige noget, hvor du kan. Din udtale er fin. Du mangler lidt træning, så lyt til CD´en eller TV og genfortæl for dig selv eller sammen med en kammerat Skriftlig 1 aflevering om ferie. Verbernes bøjning/ordstiling Fin skr. aflevering. også her er det det godt med mere øvelse… Specielt ordstillingen. Arbejdsindsats Du er meget aktiv i timerne. Der mangler lidt på lektiefronten 

23 Materialer Nyeste materialer:
ngen/nyestematerialer/tysk/Sider/tysk.aspx Udstilling

24 Net-ideer

25

26

27

28

29

30 Internationale projekter
Das Bild der Anderen E-twinning Skolen i verden


Download ppt "Inspirationseftermiddag ”Fra årsplan til elevplan”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google