Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- fortsat midt i en flekstid?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- fortsat midt i en flekstid?"— Præsentationens transcript:

1 - fortsat midt i en flekstid?
VANGEBOSKOLEN - fortsat midt i en flekstid?

2 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

3 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Hvorfor? Udviklingen i samfundet står ikke stille Skolen står heller ikke stille, men skal udvikle sig i takt med tiden – måske allerhelst være lidt foran! De børn, der går på Vangeboskolen i dag, skal formentlig ud på arbejdsmarkedet omkring år 2022 De vil blive mødt med krav til deres individuelle kvalifikationer og personlige kompetencer - og nye, ukendte krav om kundskaber og viden Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

4 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Hvorfor? (2) Lovmæssigt stilles der hele tiden nye krav til folkeskolen Der skal arbejdes fagligt, tværfagligt, innovativt og internationalt Der skal tages udgangspunkt i det enkelte barn Undervisningsformerne ændrer sig og udvikles hele tiden Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

5 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Demokratiet Også i den fleksible skole skal eleverne opdrages til at være medbe-stemmende, aktive og ansvarlige Projektarbejds-formen, storyline, værkstedsarbejde, CL og andre undervisnings-former styrker netop sider som: Kritisk stillingtagen Engagement Medansvar Medbestemmelse Indlevelsesevne Nysgerrighed Kreativitet Soft skills Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

6 Fra faglighed til tværfaglighed
Fagene forsvinder ikke, men spiller sammen i nye tværfaglige forløb, som giver et mere nuanceret og helt billede af givne emner På den måde lærer vi at bruge vores viden på en ny måde Fagene får en overførselsværdi, som ikke altid er til at få øje på i en skemaopdelt hverdag Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

7 Undervisningsdifferentiering
Et grundlæggende princip Tager udgangspunkt i klassens fællesskab, da mennesket er et socialt væsen og udvikler sig i fællesskab med andre Der skal dog også skabes udfordringer for den enkelte, idet: Vi er forskellige som mennesker og besidder forskellige evner – og skal derfor ikke behandles ens Vi kan fx differentiere ved valg af materialer, holddannelse og undervisningsformer Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

8 Personlige kompetencer
Grundlæggende traditionelle færdigheder som at læse, skrive, regne osv. vægtes altid højt Klassens sociale læseplan med vægtning af alsidige, personlige kompetencer er også vigtig Samarbejdet mellem skole og hjem og fritidsdel er af afgørende betydning for dette arbejde Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

9 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Hvordan? Omorganisering Faglig fordybelse Afdelingsteam Værdisætning Evaluering Undervisningsformer Læringsstile Mange intelligenser Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

10 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Omorganisering Mere fleksible skemaer (periode-skemaer...?) Indhold før form Årsnorms-tænkning Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

11 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Faglig fordybelse Færre skift mellem fagene Længere tid til de enkelte emner og med større sammenhæng og koncentration Som i dag i A-ugerne, når de kører bedst Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

12 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Afdelingsteam 0.-3.klasse 4.-6. klasse 7.-9. klasse En leder til hver afdeling En afdelings-koordinator til hver afdeling Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

13 Afdelingsopdeling - fordi
Lærere, pædagoger og elever på de nævnte årgange får et tæt samarbejde med større mulighed for at flekse Eleverne får flere sociale kontakter og samarbejdsrelationer Lærerne får større faglig viden (mindre felt) Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

14 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Værdipapiret Det er vigtigt at vide, hvilke værdier vi arbejder efter Øget fleksibilitet kræver endnu bedre overblik over de afsatte mål og værdier. Og så er der de nationalt fastsatte fælles faglige mål og trinmål Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

15 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Evaluering Heri indgår begreber som elevsamtaler, faglige og nationale test, brugerundersøgelser, logbogsskrivning, portfolio, skole-hjemsamtaler, samtaleark og karakterblade, APV, UMV osv. Fremadrettet og opkvalificerende Ikke kontrol Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

16 Undervisningsformer og læringsstile
Bevidstheden om, at der kan findes mange forskellige former for intelligens hos mennesker, har gjort det vigtigt at anvende forskellige og varierede undervisnings-former og læringsstile Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

17 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?
Vi er i gang Siden 2005 har vi afprøvet forskellige sider af fleksibel tænkning Vi er afdelingsopdelt med tilhørende leder og koordinator Skemaerne er ofte brudt op – men A-uger er vist ikke det eneste svar Årsnormstænkningen er ikke forankret, men er heller ikke et fremmedord Forskellige evalueringsformer benyttes Vi har årsplaner for klasser og team MUS, TUS og FUS skal bl.a. holde os på sporet Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?

18 Vangeboskolen - fortsat midt i en flekstid?


Download ppt "- fortsat midt i en flekstid?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google