Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finans & Råvarer Finansieringsaften Søhøjlandets Regnskabskontor 10. april 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finans & Råvarer Finansieringsaften Søhøjlandets Regnskabskontor 10. april 2014."— Præsentationens transcript:

1 Finans & Råvarer Finansieringsaften Søhøjlandets Regnskabskontor 10. april 2014

2 Finans & Råvarer Agrocura – Hvem er vi ?

3 Finans & Råvarer agrocura Landbrug Jord Afgrøder Dyrehold Administration Passe på Tage sig af Ledelse Vi er landbrugets uvildige rådgivere indenfor finansiering, investering og råvarer A GROCURA

4 Finans & Råvarer K OMPETENCER – RÅVARER OPTIMERING 4

5 Finans & Råvarer Mens vi venter på forhøjelse af styringsrenten Finansiering og investering

6 Finans & Råvarer F ASTPRISAFTALER Indhold Infomøder Ugentlige anbefalinger Telefonrådgivning AgroMarkets R ÅVARESTRATEGI F INANSIERINGSSTRATEGI F ØRSTE MØDE FOR NYE KUNDER GRATIS ! 6

7 Finans & Råvarer K ONTAKT Søren Nordborg Konsulent Finansiel risikoafdækning og konvertering Formuepleje Opfølgning og servicering kunder Kontakt til nye kundeemner Tlf.: 74 36 51 32 Mobil: 21 31 10 92 Mail: sno@agrocura.dk

8 Finans & Råvarer K LAUS A NDERSEN Direktør, HD(O) Direktør for Agrocura Direktør for LandboSyd J ENS S CHJERNING Cheføkonom, HD(F) Rådgiver & Skribent Finansiel risikoafdækning og konvertering Konjunkturanalyser Specialist i tekniske analyser Udarbejdelse af strategier T ROELS S CHMIDT Analytiker, Cand. Polit. Rådgiver og Skribent Råvareanalytiker Afdækning ved køb og salg Handels- og risikostrategier Finansiering og risikoafdækning A NDERS P ETER F REDERIKSEN Analytiker, Cand. Oecon. Agro. Rådgiver Råvarer afdækning Strategi vedr. finansiering og råvarer Analytiske opgaver D ORTHE N ISSEN Sekretær Ajourføring, support og bogholderi Vedligehold af hjemmeside Planlægning m.v. K OMPETENCER S ØREN N ORDBORG Konsulent Finansiel rådgivning Salg Koordinator af informationsmøder Kundebesøg

9 Finans & Råvarer A KTUEL F INANSIERING ”H VAD ER H OT OG HVAD ER N OT ” Finans & Råvarer

10 K ONTAKT Anders Peter Frederiksen Analytiker Cand.Oecon.Agro Rådgiver Råvare afdækning Strategi vedr. finansiering og råvarer Analytiske opgaver Tlf.: 74 36 51 39 Mobil: 24 99 42 70 Mail: apf@agrocura.dk

11 Finans & Råvarer K ONJUNKTUR D E AMERIKANSKE INDIKATORER SAMSPILLET

12 Finans & Råvarer A RBEJDSLØSHEDSPROCENT, UDVALGTE LANDE Rækkefølge: Grækenland (brun) Spanien (lyseblå) Portugal (gul) Europa (grøn) Italien (blå) Frankrig (rød) USA (lyserød) Tyskland (sort)

13 Finans & Råvarer F OOD S TAMPS - FØDEVAREHJÆLP

14 Finans & Råvarer P ENGEPOLITISKE STIMULI – ” MIT DAGLIGE FIX ” Pengemængde, M1 hvor år 2000 er sat til indeks 100 Brun = Kina Gul = England Grøn = Europa Rød = Schweiz (største stimuli målt mod BNP) Blå = USA Sort = Japan

15 Finans & Råvarer S EDDELPRESSEN GÅR ET GEAR NED  Nedtrapper opkøb af statsobligationer  Positive væksttal  Detailsalg, ekskl. bilsalg, steg med 0,4% fra oktober til november  ”Forbedret arbejdsmarked”  Tiltag  Fra 85 mia. til 55 mia. dollars  Forventet slut sommer 2014  Renten holdes i ro  Mål arbejdsløshedsprocent på 6,5% fjernet

16 Finans & Råvarer N EXT STEP DEFLATION

17 Finans & Råvarer K ONKLUSION - GENEREL •Pt. pause i langvarig krise – svag økonomisk vækst •Boligboble har medført kredit- og gældskrise. Gældskrisen er lang fra ovre og der opbygges fortsat gæld •Deflation truer •Trenden på aktiemarkedet er stadig op. Risikoen er dog enorm – likviditeten er flygtet i aktiemarkedet (seddelpresseren) •Ny nedtrend på renten er startet, som sigter under bunden fra sidst, specielt på de lange stats- og swaprenter.

18 Finans & Råvarer R ENTER

19 Finans & Råvarer V I ER TO ÅR HENNE I EN 3-10 ÅRIG RENTEBUND

20 Finans & Råvarer Styringsrenten USA Enhedsobligations rentegennemsnit Denmark 25-35 års løbetid S AMMENHÆNG STYRINGSRENTER VS. L ANG RENTE D ANMARK

21 Finans & Råvarer Bedste bud på bedste konverteringstidspunkt 

22 Finans & Råvarer • Det sker kun én gang i vores liv, at renten på en 30 års realkreditobligation går under 4%. Derfor SKAL renten lægges fast, da teorien omkring Kondratieff bølgen, tilsiger at renten skal stige de næste 25-35 år. • Timing af omlægning til fast rente er væsentlig. • Vi mener, at hævningen af styringsrenten i USA og Europa, er en ”perfekt” timing til konvertering til fast rente. I kombination med god/høj vækst • Vi opfordrer til en personlig og skriftlig rentestrategi – vi hjælper gerne. • Konverters der til fast rente, skal der maksimal varighed i låneporteføljen R ENTESTRATEGI – GÆLDENDE I HELE DENNE KRISE

23 Finans & Råvarer Konverteringsstrategi passiv Casebaseret

24 Finans & Råvarer R ENTESIMULERING  Lån 10.000.000 kr.  4 Scenarier – før skat (35%)  Fast rente 3,0% 30 år  Scenarie 1) 2014: 0,45% => 2019: 0,45%  Scenarie 2) => 2019: 1,95%  Scenarie 3) => 2019: 2,45%  Ønsker at se på  Likviditetsudviklingen  Restgæld/kursværdi

25 Finans & Råvarer R ENTEKURVE

26 Finans & Råvarer B ETYDNING FOR LIKVIDITETEN  Overblik scenarier  Forskel i ydelse

27 Finans & Råvarer R ESTGÆLD OG KURSVÆRDI 2019  Indfrielse af fastrente lån – kurs 88 (ca. 1 procentpoint stigning i renten)  Restgæld 2019 fast rente: 7.452.000 kr.

28 Finans & Råvarer K URSBEVÆGELSE 3,0% 2044 MED AFDRAG KursRente 99,70 i toppen3,08% i bunden 92,08 i bunden3,71% i toppen 7,62 kurspoint0,63% rentepoint 12,10 kurspoint1,00% rentepoint

29 Finans & Råvarer F INANSIERING – ”H OT OR N OT ”  3% 30år  Hot  Ikke nævneværdig bankgæld  Mulighed for gevinst  Not  Høj bankgæld – bliv i fleks  Kursskæringer  Hvis ikke Nykredit = 0,1  DLR, Realkredit Danmark og Nordea = 0,2-0,3  Bidragssatser

30 Finans & Råvarer B IDRAGSSATSER Finans & Råvarer

31 R ENTEMARGINALER OG A DMINISTRATIONSBIDRAG DLR Nykredit RD Nordea Kredit BRF

32 Finans & Råvarer …………………………………. DLR RD

33 Finans & Råvarer S TATUS PRIMO 2014

34 Finans & Råvarer ”H USHOLDNINGSKASSEN ” I REALKREDITSEKTOREN

35 Finans & Råvarer B IDRAGSSATSER

36 Finans & Råvarer ”H ØKER REGNING ”  Hvordan skaffer RD 1,6 mia. i 2014  Hvis den samlede portefølje i RD skal betale  737 mia. /(5,6 + 1,6 mia.) = 0,96% gennemsnitlig bidrag  Hvis erhverv skal betale  Udlån til erhverv: 307 mia. kr.  Gennemsnitlig stigning på 0,52% point  LTV kategorien 60-100 skal betale  Samlet udlån i kategorien: 125 mia.  Svare til en stigning på 1,3% point

37 Finans & Råvarer Bidragsmodellen

38 Finans & Råvarer B IDRAGSFORDELING ALLE INSTITUTTER L ANDBOSYD 1. KVARTAL 2013  Middelværdi = 0,9%

39 Finans & Råvarer F ORKLARENDE VARIABLER  Hvad betyder noget for bidragssatsen?  Test af en række økonomiske nøgletal  LTV  Størrelse af afdragsfrihed  Lånebalancens størrelse  Soliditet  Mfl.

40 Finans & Råvarer M ODELLEN  Modellen  Institut  LTV  Forholdet mellem realkredit lån og værdi fast ejendom  Rentedækning  Antal gange renteomkostninger kan dækkes  ”Sorte tal” på bundlinjen  => Estimere en ”fair” bidragssats

41 Finans & Råvarer B IDRAGSMODEL  X akse faktisk bidrag  Y akse model bidrag

42 Finans & Råvarer  Case analyse  Stærk indtjening  Stærk soliditet  Lav LTV – mulighed for skift S VINEPRODUCENT - S CREENING

43 Finans & Råvarer S VINEPRODUCENT - R ESULTAT  Størst betydning  Institut  LTV

44 Finans & Råvarer F ORELØBIGE RESULTATER  Aktuelle forhandlinger  Svært at rykke på bidragssatsen  Mange og lange forklaringer på stigning  Mange lange uforståelige forklaringer på ikke at nedsætte  Mulighed for at holde den i bero  Tungt arbejde – lange svartider fra realkreditsektoren  Arbejder pt. med kunder der kan flyttes  Stærke kunder der har forhandlingskraft – lav LTV  Vurdering fra andet institut  Gode erfaringer med ”forhandle selv materiale”

45 Finans & Råvarer HUSK FØRSTE MØDE - UDEN BEREGNING


Download ppt "Finans & Råvarer Finansieringsaften Søhøjlandets Regnskabskontor 10. april 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google