Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Leasing og finansiering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Leasing og finansiering"— Præsentationens transcript:

1 Leasing og finansiering
Indhold Leasing og finansiering Efterfølgende er der gennemgået et eksempler som giver en ide om hvad programmet kan anvendes til. Indhold - beregninger Ydelser Rentesatser Anskaffelsessum/nutidsværdi Restgæld og renter mellem 2 terminer Førtidsindfrielse ved tilbagediskonteringsmetode Restgældsforløb Renter og afdrag (forløb) Rapport – et samlet overblik incl. afskrivningsforløb af aktiv Målsøgning – viser hvordan du kan finde den ubekendte på alle variable

2 Leasing og finansiering
Beregning af ydelse Gennemgående eksempel Der skal anskaffes en maskine til kr med følgende betingelser: 1. Ekstraordinær leasingafgift Kr Depositum kr Restværdi kr Løbetid 60 måneder Rentesats 6,00% p.a. Ydelsen beregnes til kr ,29

3 Leasing og finansiering
Beregning af rente Gennemgående eksempel På foregående side beregnede vi ydelsen til kr ,29 Vi får nu oplyst at ydelsen på Leasingaftalen er kr Hvad er renten? Indtast kr i feltet. Tryk på ENTER og herefter på Renten er nu beregnet til 7,6896%

4 Leasing og finansiering
Beregning anskaffelsessum/ nutidsværdi Gennemgående eksempel I henhold til vore budgetter Har vi kun kun afsat kr pr. måned. Hvad kan vi får for det. Og vi vil kun betale 6% i rente Indtast 6% i rente. Og kr i feltet til vestre, tryk på ENTER og herefter på Tip! Hvis renten af depositum er forskellig fra leasingrenten skal denne indtastes i ”Rente af dep.” Hvis depositumrenten igen skal være den samme som leasingrenten trykkes på Anskaffelsessum/nutidsværdi Er nu beregnet til kr

5 Leasing og finansiering
Beregning af restgæld i en bestemt termin og rentebeløb mellem 2 terminer Gennemgående eksempel Restgælden efter 36 mdr. er Kr ,21. Renterne af leasingaftalen mellem 36 og 48 mdr. er kr ,34 Renterne af depositum er i Samme periode kr ,15 Tip! Renterne af leasingaftalen og restgælden kan også ses i de indbyggede Rapporter, der aktiveres via fanebladene.

6 Leasing og finansiering
Beregning af førtidsindfrielse ved tilbagediskonteringsmetode Gennemgående eksempel Vi har tidligere beregnet at restgælden efter 36 mdr. er Kr ,21. Ved en tilbagediskonteringsfaktor på 4% er indfrielsesbeløbet før depositum kr ,12. Vi får et tilbud om at kunne indfri leasingaftalen for kr (før depositum) og beregner tilbagediskonteringsrenten til 2,1844%. Indsæt kr tryk ENTER og herefter på Tip! Såfremt man kan komme ud af leasingaftalen før tid, anvendes ofte en tilbagediskonteringsfaktor som ligger under leasingrenten (svarende til den marginal (fortjeneste) som leasingselskabet går glip af ved at aftalen ikke løber fuldt ud. Husk - jo lavere tilbagediskonteringsrente jo større indfrielsesbeløb

7 Leasing og finansiering
Restgæld Gennemgående eksempel Rapporten viser hele restgældsforløbet Man navigerer imellem de enkelte ark ved at trykke på fanebladene

8 Leasing og finansiering
Renter og afdrag Gennemgående eksempel Rapporten viser hele fordelingen af afdrag og renter i de enkelte terminer Renter af depositum er ikke med i rentebeløbene da depositarenterne er modregnet i ydelsen Man navigerer imellem de enkelte ark ved at trykke på fanebladene

9 Leasing og finansiering
Rapport Gennemgående eksempel Rapporten viser ydelser, renter, afdrag, gæld og aktivets værdi opdelt i de år/perioder. Afskrivningsforløb kan ændres individuelt, hvis det ikke svarer til leasingaftalens løbetid Man navigerer imellem de enkelte ark ved at trykke på fanebladene

10 Leasing og finansiering
Målsøgning Målsøgning udvider programmet yderligere Vi får oplyst at restgælden efter 36 mdr. er kr og ikke kr ,73 som beregnet. Vil gerne beregne renten med den nye information. Målsøgning er en hvad nu hvis funktion i ”excel” og kan anvendes på alle variable. 1. Marker feltet med musen 2. Gå til målsøgning 3. I målsøgning indtastes 4. Rentecellen markeres med musen 5. Tryk på ”OK” 6. Resultatet er en rente på 6,2141%


Download ppt "Leasing og finansiering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google