Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Job & Uddannelse i Øresundsregionen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Job & Uddannelse i Øresundsregionen"— Præsentationens transcript:

1 Job & Uddannelse i Øresundsregionen
Job og uddannelse i Øresundsregionen Hvorfor, hvor, hvem, hvordan? Susanne Thygesen, projektleder på SOSU C november 2012

2 Job & Uddannelse i Øresundsregionen
Projektmål: at øge hverdagsintegrationen og mobiliteten over Øresund 3 årigt interregionalt projekt, hvor Region Hovedstaden er medfinancierende.

3 Job & Uddannelse i Øresundsregionen projektpatrnere
Jobb Malmö

4 Job & Uddannelse i Øresundsregionen
Kobling til Regionens uddannelsespolitik: at arbejde mere systematisk og strategisk med uddannelse i forhold til et fremtidigt kompetencebehov og håndtere arbejdskraftsituationen.

5 Job & Uddannelse i Øresundsregionen
Mål 3 udvikling og vækst: At tage ansvar for det samlede kompetenceniveau .. på kort og lang sigt. …kompetenceudvikling og rekruttering. Uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for unge. ..social- og sundhedsassistentelever deltager i det Øresundsregionale projekt ”Job og uddannelse”.

6 Job & Uddannelse i Øresundsregionen
Mål 5 samarbejde og udsyn: ..internationalt udsyn i forhold til grunduddannelse .. ..medvirke til at udvikle nye uddannelser … og omsætter ny viden til praksis i samarbejde med det faglige uddannelsesmiljø… .. vi lærer rigtig meget af at se til udlandet ... ..de regionale uddannelser er på niveau med og internationalt sammenlignelige.

7 Job & Uddannelse i Øresundsregionen

8 Målgrupper for projektet
Undervisere, skoleledere på de involverede uddannelsesinstitutioner og beslutningstagere Studerende og elever Virksomheder som beskæftiger personer inden for de aktuelle uddannelsesretninger

9 Overordnede aktiviteter i projektet
Skabe et mere integreret arbejdsmarked ved at øge de arbejdssøgendes mobilitet og udvikle redskaber, som giver overblik og kan understøtte mobiliteten Øge hverdagsintegrationen ved at etablere et Øresundsbrancheråd, som skal forstærke matchning, mobilitet og kompetenseforsyningen inden for sundhed og byggeri

10 fortsat Øge integrationen mellem uddannelserne
Øge de studerendes kompetecser, ansættelsesmuligheder og mobilitet i Øresundsregionen ved at udvikle og gennemføre forsøg med undervisning og praktik tværs over Øresund

11 Bedre uddannelsesindsats
Afdække markedets behov for udveksling af sundhedsprofessionelle indenfor området Afdække forudsætninger og behov for en Øresundssocial- og sundhedsassistentuddannelse

12 Bedre uddannelsesindsats
Tilbyde danske sosu-assistenter 5 ugers praktik i Skåne Udvikle i et samarbejde mellem da/sv elever og lærere - et nyt valgfag; + Kursus Øresund

13 Kompetenceudvikling Eleverne øger sine handlemuligheder inden sygepleje, rehabilitering og dokumentation (mundtlig og skriftlig) i svensk kontekst. Eleverne kan omstille sig til nye lærings- og arbejdsopgaver, mobilitet i forhold til praktik- og arbejdspladser.

14 Kompetenceudvikling Eleverne udvikler deres brug af og forståelse af hverdagssvensk og fagsprog sammen ”kollegaer” og patienter. Eleverne reflekterer alene eller i dialog sammen med andre over det læringsmæssige udbytte af aktiviteter og situationer i praksis(teori/praktik).

15 Erfaringer og status + Kursus Øresund kører med stor tilslutning - et kursus, der har struktur som et valgfag og er organiseret i ÅLC med gensidige studiebesøg på Rönnen og SOSU C. Fokus på kurset er social- og sundhedsfaglige emner, f.eks. refleksion, kompetenceudvikling, arbejdspladskultur, arbejdsforhold og sprog. Eleverne arbejder med forventninger, danske mål for sygepleje, rehabilitering og dokumentation, praktikmål samt forholdt sig svenske mål for pleje og omsorgsarbejde 1 og 2.

16 Erfaringer og status + Kursus Øresund
Marts 2012: 10 (1) har gennemført før sommerferien. August 2012: 15(2) har netop gennemført Nyt + Kursus Øresund til november og 7 gange i 2013. Deltagerbevis og en forudsætning for 5 ugers praktik.

17 Erfaringer og status 5 ugers praktik i Skåne - 2 elever har været i praktik på Lasarettet i Trelleborg. Praktiksamarbejde i Skåne med: 1. uddannelsesperiode – hospitaler/somatik Lasarettet i Trelleborg , Ystad og Landskrona. SUS Malmø og Lund i 2013? 2. uddannelsesperiode – psykiatri, socialpsykiatri og demens Malmø, stadsdel Hyllie 4 pladser i våren 2013 Andre stadsdele i Malmø?

18 Job og uddannelse i Øresundsregionen
Artikel: Vård-seminarium … m.fl. nyheder: praktik i Sverige


Download ppt "Job & Uddannelse i Øresundsregionen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google