Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod 12. april 2012 Dias 1 Peter Blume Det nye EU-forslag til forordning om persondatabeskyttelse og dets konsekvenser for arbejdsmarkedet Professor, dr. jur. Peter Blume og professor, dr. jur. Jens Kristiansen

2 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod 12. april 2012 Dias 2 Peter Blume Ny persondataret Med særligt sigte på arbejdsmarkedsrelaterede forhold Ved professor, dr. jur. Peter Blume

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 3 12. april 2012 Peter Blume Mødet mellem to retstraditioner det kollektive og det individuelle

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 4 12. april 2012 Peter Blume Gældende regulering: direktiv 95/46 EF

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 5 12. april 2012 Peter Blume Grundlæggende rettighed: Charter artikel 8 TEUF artikel 16

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 6 12. april 2012 Peter Blume Regler, der forsvinder: Persondataloven § 1, stk.2: systematisk behandling § 50: advarselsregistre § 8: strafbare forhold § 11: personnumre Anmeldelsesordningen

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 7 12. april 2012 Peter Blume Bliver bedre regler stående? 6 ugers varslings regel

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 8 12. april 2012 Peter Blume Nye regler: samtykke: ikke væsentlig skævhed organisationer og de registrerede ny funktion: databekyttelesansvarlig

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 9 12. april 2012 Peter Blume Artikel 82(1): ”Under overholdelse af denne forordning kan medlemsstaterne vedtage specifikke bestemmelser, der regulerer behandlingen af arbejdstageres personoplysninger i ansættelsesforhold, blandt andet i forbindelse med ansættelse, ansættelseskontrakter, herunder godtgørelse for forpligtelser fastsat ved lov eller kollektive overenskomster, arbejdets ledelse, planlægning og tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i forbindelse med individuel eller kollektiv udøvelse og brug af rettigheder og fordele i forbindelse med ansættelse og i forbindelse med ophør af ansættelsesforhold” - Artikel 82(3): Kommissionen kan uddybe stk. 1 i delegeret retsakt.

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 10 12. april 2012 Peter Blume Generel EU interesse Vær beredt!

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 11 12. april 2012 Peter Blume Det nye persondataforslag i arbejdsretligt perspektiv Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 12 12. april 2012 Peter Blume I Danmark er arbejdsgiveres behandling af persondata fortsat ikke underlagt specifik arbejdsretlig lovgivning (bortset fra helbredsoplysningsloven) men i det væsentlige stadig baseret på kollektive aftaler, ledelsesretten og samarbejdsudvalgssystemet

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 13 12. april 2012 Peter Blume Markant udvikling i de persondataretlige regler Registerlovene fra 1970’erne Persondataloven fra 2000 - baseret på direktiv 46/1995 - men tilpasset danske forhold Nyt forslag til forordning 2012 - ensartet grundlag for behandling af persondata i EU - vægt på grundlæggende rettigheder og effektiv retshåndhævelse

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 14 12. april 2012 Peter Blume EU og arbejdsmarkedet Unionen ”støtter og supplerer medlemsstaternes indsats” på det arbejdsmarkedsmæssige område, jf. TEUF artikel 153 Særlig model for EU-regler på arbejdsmarkedet - kun hjemmel til direktiver med mindsteforskrifter - forhandlings- og aftaleret for organisationerne - implementering via lov og/eller overenskomster Persondatadirektivet vedtaget med andet hjemmelsgrundlag - og Kommissionens initiativ til et specifikt direktiv for arbejdsmarkedet blev aldrig formelt fremsat

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 15 12. april 2012 Peter Blume Forslaget til persondataforordning Forslaget baserer sig på (ny) specifik hjemmel i TEUF artikel 16 om persondatabeskyttelse Bestemmelsen giver adgang til langt mere vidtgående harmonisering end TEUF artikel 153-55 - Kommissionen kan vælge forordning frem for direktiv - ingen forhandlings- og aftaleret for organisationerne - en forordning skal ikke implementeres nationalt

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 16 12. april 2012 Peter Blume Særligt hensyn til arbejdsmarkedet i artikel 82 Anerkender arbejdsmarkedet som et særligt område, men er tavs om ”retten til kollektive forhandlinger” Giver medlemsstaterne hjemmel til (at vedtage) regler om persondata i ansættelsesforhold Men de nationale regler skal gennemføres inden for rammerne af forordningen Og Kommissionen kan udstede nærmere retningslinjer for vedtagelsen af nationale regler

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 17 12. april 2012 Peter Blume Forslagets model er vidtgående – også for arbejdsmarkedet Medlemsstaterne kan vælge mellem at følge de fuldt ud harmoniserede regler for håndtering af persondata i EU eller at tilpasse reglerne via ”specifikke bestemmelser” under ”overholdelse af denne forordning”

18 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 18 12. april 2012 Peter Blume Er der alternative muligheder? Direktiv i stedet for forordning Udvidet adgang til nationale (overenskomstmæssige) tilpasninger for persondata i ansættelsesforhold (artikel 82) Undtage ansættelsesforhold fra forordningens anvendelsesområde (artikel 2)


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google