Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frans Gregersen og Anna Smedberg Bondesson

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frans Gregersen og Anna Smedberg Bondesson"— Præsentationens transcript:

1 Fra begge sider af Sundet: Dansk og svensk i forandring i regionen og i undervisningen
Frans Gregersen og Anna Smedberg Bondesson Köpenhamns Universitet, INSS

2 Før nationalstaten Dansk som begreb
Dansk som sprog: kun skriftsprog (og det blev brugt i Norge også) Hvad så med talesproget?

3 Nationalstatens gennembrud
Nationstanken og dens historie Det nordiske og nationalstaterne i Norden Fælles nordisk litteratur som alternativ til den klassiske kanon: Sagaernes placering Opbygningen af en kompliceret figur: Moderne nationalstater inden for et nordisk fællesrum Det moderne gennembrud som fællesnordisk projekt: Ibsen, Brandes, Strindberg

4 En særlig regional problemstilling
Skånes placering i kampene mellem Sverige og Danmark FØR nationalstatens gennembrud Skånes placering i Sverige og Danmark EFTER nationalstatens gennembrud Øresund som sammenhæng eller grænse Broen som epokegørende Dansk og svensk i Øresundsregionen som en særlig variant af det generelt nordiske

5 Begrebet region Skala Inddelingsgrund
flere stater som har et fælles præg Norden, Benelux dele af en nationalstat Norditalien områder omkring metropoler München-regionen, København-Malmö-regionen Inddelingsgrund geografi historisk-kulturelt fællesskab sprogligt fællesskab

6 NORDEN SOM REGION:Geografisk
Island, Færøerne og Grønland: Nordatlanten Norge, Sverige, Danmark, Finland: Skandinavien Baltikum, Nordvestrusland

7 NORDEN SOM REGION: historisk
Historisk-kulturelt: Skandinavien og Færøerne og Island: sprogligt og historisk fællesskab Grønland og Finland adskiller sig sprogligt

8 NORDEN SOM REGION: Konklusion
Geografisk udgør Norden og Baltikum en enhed, men hvorfor så ikke inkludere Polen og Tyskland (Østersø-staterne)? Historisk-kulturelt udgør Norden (inkl. Finland) en enhed som ikke mindst bygger på velfærdsstatstanken, sekularisering og kønsmæssig ligestilling Sprogligt udgør Skandinavien, Island og Færøerne en enhed; Grønland er stadig med

9 Tilbage til det nære Udgør Østsjælland og Skåne så en region
Set fra den svenske side Set fra den danske side Udfordringen: Enten skal vi skabe en region der ikke har været der siden nationalstaten trak et jerntæppe ned gennem Øresund eller også skal vi tage konsekvensen af at den ikke er der

10 kan vi gøre det bedre?

11 At lære mindre end et helt sprog
Kan vi lære mindre end et helt sprog, dvs. sprog der er karakteristisk for bestemte domæner (fx undervisning) bestemte genrer (fx akademiske) bestemte talesituationer (venne-sprog, veninde-sprog) tale eller skrift, produktion eller forståelse?

12 En nabosprogsdidaktik
En nabosprogsdidaktik må tage udgangspunkt i det pragmatiske: Hvad skal det bruges til? Hvad skal det gøre godt for? Vi må være tage stilling til den nordiske fortælling: dræbe eller genoplive den (eller opfinde en ny?) Vi må differentiere efter alderstrin og tage hensyn til engelskdominansen i ungdomsgruppen Didaktikken skal bygge på at tredje sprog er helt anderledes end andet Måske skal vi have både en nabosprogsdidaktik og en fremmedsprogsdidaktik for nabosprog!

13 Grannspråk – från mål till medel
Om det fjärran språket visar på grova skillnader kan det nära språket visa på de små skillnadernas nyanser, vilket skärper sinnena och ökar den språkliga och estetiska medvetenheten HBI (handlingsbaserad inlärning) = ABL (Action Based Learning) ; HBU (handlingsbaserad undervisning) Språk som kropp (klang, rytm, rum, tid)

14 Kreativ översättning Edith Södergran, ”Dagen svalnar” ur Dikter (1916): Det vore underligt att känna, en enda natt, en natt som denna ditt tunga huvud mot mitt bröst. dit tunge hoved mod mit bryst

15 Det fjärran i det nära Athena Farrokhzad, ur Vitsvit (2013):
Min mor sa: Visst vore det underligt att känna en enda natt som denna mitt språk i din mun mit sprog i din mund

16 CSS-perspektivet At se på dansk som fremmedsprog for svenskere
At se på svensk som fremmedsprog for danskere At undersøge holdningen til forskellige typer af blandingssprog Hvordan skal der så undervises?

17 Sidste SLIDE! TAK! TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!TAK!TACK!


Download ppt "Frans Gregersen og Anna Smedberg Bondesson"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google