Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Ø90 frem mod 2010 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Ø90 frem mod 2010 2010."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Ø90 frem mod 2010 2010

2 Fakta & Prognoser 19801990200020062015 Antal landbrugsbedrifter114.21376.97852.66247.40029.000 Deraf deltidsbrug*29.80031.00019.300 heltidsbrug23.68916.4009.700 Gns. bedriftsstørrelse, ha25,336,049,75790 Antal malkekobesætninger42.36621.93510.3275.9432.700 Antal svinebesætninger67.70829.90313.2317.8423.200 Landbrugets produktionsværdi i alt, mio. kr.32.41159.36352.52455.617 Driftsresultat, 1.000 kr. pr. heltidsbrug 163284430 Landbrugseksport, mio. kr.28.10547.54855.50961.511 do i pct. af totaleksport28211411 Kilde: Danmarks statistik, Dansk Landbrug og egne beregninger * Excl. fritidsbrug Trends inden for landbruget Polarisering af landbruget

3 Pig city • Kundegrundlaget er stadig svindende • Polarisering: midten forsvinder (= kernekunden i dag) • Mange deltidslandbrug • Stor andel af produktionen sker på vækstlandbrug • De større etablerer sig i selskaber og koncerner • Stigende krav til individuel rådgivning • ”kun de bedste overlever” → konkurrencedygtighed Trends inden for landbruget Polarisering af landbruget

4 Lead Users (1) Lead users: Vedr. rådgivning og service: •Vi outsourcer ”Det,vi ikke selv gider!” •Vi in-sourcer ”Der, hvor I ikke er konkurrencedygtige! ”

5 Lead Users (2) •Kritiske over for vores andelsvirksomheder (f.eks. Arla og Danish Crown) •Risikovillighed med hensyn til alternativ afsætning •Behov for sparring, rådgivning og serviceydelser omkring markedsforhold, afsætning, afregning, logistik, veterinære forhold m.v.

6 Lead Users (3) •Rammevilkårene opfattes for snævre i DK •Kræver sammenhæng mellem investering og indflydelse ved etablering i udlandet •Der er behov for sammenhæng mellem regnskaber/revision for udenlandske selskaber og dansk moderselskab (holdingselskab) •Efterspørger ”dansk model” for rådgivning i udlandet •Kræver rådgivere med sprogkundskaber og fleksibilitet med hensyn til arbejdsform

7 Lead Users (4) •Personaleledelse (rekruttering og fastholdelse i landbruget) •Farmsekretær og hjælp til praktiske opgaver •Selskabs-rådgivning •Rådgiveradfærd

8 Lead Users (5) •Konkurrenceevne på serviceydelser - luk op for værdikæden! •Faglighed i top •Vi skal skabe et bedre image - proaktiv politik •Svineproduktion i DK – umulig! (dårlig konkurrenceevne) •Nicheproduktion i DK – mange muligheder!

9 Hovedindspil fra Kundeanalysen •Risikoledelse & risikostyring (inkl. råvarehandel og strategi) •Kundeansvarlig rådgiver (hovedrådgiver for kunden) •Generationsskifte •Forretningsudvikling som et forretningsområde

10 User & non-user analyse Ikke-brugere har samme behov, men vælger løsninger uden for DLBR og i deres netværk Specifikke rådgivnings behov + (behov for rådgivning) Type 1: Bulk ’Stor landmand’ ’Mere af det samme’ Fokus: ’Omkostninger & stordrift* (Bruger) Type 2:Multibrug ’Direktør og landmand’ ’Portefølje af aktiviteter Fokus: ’ Afkast af kapital’ (Bruger) Type 3: Værditilvækst ’Entreprenør og landmand’ ’Merværdi på afsætning’ Bygger egen salgskanal Fokus: ’Høj DB og kvalitet’ (Bruger) Non-user (Ikke-bruger) Rådgiver adfærd ++++ Personale-ledelse og rekruttering ++++ Risikoledelse++++ Kundeansvarlig rådgiver (+)+++ Forretnings udvikling +++ Generations skifte (+)+ Farmsekretær++(+) Udlandsetablering++(+) Selskabsrådgivning(+)++ Arketypen bestemmer behovet!

11 Med andre ord … •Tværgående rådgivningsbehov hos lead-users •Risikoledelse •Udlandsetablering •Forretningsudvikling •Generationsskifte •Selskabsrådgivning •Rekruttering og personaleledelse •Bredde og dybde i rådgiverens og sekretærens rolle •Politisk støtte regionalt og nationalt

12 Dansk Landbrugsrådgivning Fremtiden kommer af sig selv … det gør fremskridtet ikke


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Ø90 frem mod 2010 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google