Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyuddannede læreres møde med det grænseløse lærerarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyuddannede læreres møde med det grænseløse lærerarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Nyuddannede læreres møde med det grænseløse lærerarbejde
Et casestudie af grænseløshed Speciale af Maja Sasser Roskilde Universitet Virksomhedsstudier og Teksam, Arbejdslivsstudier

2 Problemstilling Hvilke udfordringer for de nyuddannede lærere skaber lærerfagets intensiverede grænseløshed? Og hvilke fordele og udfordringer skaber teamorganiseringen for de nyuddannede lærere i deres møde med det grænseløse lærerjob?

3 Metode Otte enkeltmandsinterviews: TR, SR og seks lærere
To gruppeinterviews: Fire nyuddannede (mindre end tre års erfaring) Fem erfarne (mere end ti års erfaring) Observationer Dagbøger Spørgeskemaundersøgelse, mellemlange tredækker

4 Teoretiske ramme Grænseløshed
Grænser i arbejdet opløses, flyttes eller gøres flydende. Det senmoderne arbejdsliv er et tveægget sværd (Lund og Hvid). Engagement, motivation, begejstring, indflydelse OG  Utryghed, forhøjet arbejdspres, overengagement og stress

5 Grænseløshedens dimensioner
Organisatorisk Tidsmæssig og rumlig Politisk Kulturel Subjektiv

6 Organisationens eksterne grænseløshed
De eksterne relationer til samfund, kunder og klienter Forældre som krævende kunder   Politisk indflydelse: krav om dokumentation,nationale tests og elevplaner Omskiftelige krav Undervisning som en forhandlet proces

7 Organisatorisk grænseløshed
Selvstyrende teams Ændring i roller og ansvar Større forhandlingsrum Større opgavemangfoldighed Ændring i kompetencekrav

8 Tidsmæssig og rumlig grænseløshed
Hvor som helst og når som helst Et teknologisk mulighedsland Det uendelige behov for kommunikation Forældrekontakt

9 Politisk grænseløshed
Uklare interesse- og ansvarsforskelle Overlevering af ledelsesansvar Personlige planlægningsproblematikker

10 Kulturel grænseløshed
Uklar grænse mellem arbejds- og privatsfære Teamet som familie Værdimæssig integration – stærk samarbejdskultur

11 Subjektiv grænseløshed
Uklar grænse mellem professionelle rolle og personlige identitet Stærk arbejdsidentitet Kritik og modgang internaliseres

12 De nyuddannedes udfordring
Overengagement Uklare mål og forventninger Det uendelige arbejde Det grænseløse jeg Opgaveudvidelse

13 Teamorganiseringens dobbelthed
Fællesskab og isolation på gruppeplan Selvstyring og planlægningsbyrde Fleksibilitet og uforudsigelighed Følelser og konflikter Gennemsigtighed og social disciplinering

14 Opsummering Opbrud , opblødning og flytning af grænser stiller krav til individuel grænsesætning. De nyuddannedes udfordring: hverken erfaringen, målet, tiden eller stedet sætter grænser. Teamorganiseringen er til dels en drivkræft bag grænseløsheden. MEN - Fællesskabet og normerne hjælper den nyuddannede med at sætte og markere grænser.


Download ppt "Nyuddannede læreres møde med det grænseløse lærerarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google