Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De 10 bud Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De 10 bud Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk."— Præsentationens transcript:

1 De 10 bud Helle Hedegaard Hein

2

3 Gymnasiereform, krav om flerfagligt samarbejde, ny karakterskala, øgede dokumentationskrav, vejledningsreform, selveje etc. Større elevspredning, nedbrydning af respekten for lærergerningen, fratagelse af autonomi, forvrænget mediebillede etc. Stort engagement, arbejdsglæde, stolthed, frustration over krydspres, bekymring ift. det faglige niveau

4 BUD NR. 1 BUD NR. 2 BUD NR. 6 BUD NR. 10
STYRK PROFESSIONS-IDENTITETEN BUD NR. 2 GYMNASIELÆRERE ER VIDENSARBEJDERE BUD NR. 6 LEDELSE ER ET FAG BUD NR. 3 FOKUS PÅ DET KREATIVE ARBEJDE BUD NR. 4 FOKUS PÅ WORK-LIFE-BALANCE BUD NR. 5 FOKUS PÅ KARRIERE-MULIG-HEDER BUD NR. 7 FOKUS PÅ UDDAN-NELSE OG REKRUT-TERING BUD NR. 8 FOKUS PÅ SKÆRM-ENDE LEDER-SKAB BUD NR. 9 FOKUS PÅ OM-VERDENS-HÅND-TERING BUD NR. 10 GL BØR FORTSAT RETÆNKE SIN ROLLE

5 STYRK PROFESSIONSIDENTITETEN
BUD NR. 1 STYRK PROFESSIONSIDENTITETEN Professioner udfylder en særlig rolle i samfundet Professioner har en særstatus i samfundet baseret på raison d’être og pligtetik En stærk professionsidentitet er menings- og identitetsskabende Professionernes særstatus udfordres generelt Professionerne tager ofte deres særstatus for givet Vigtigt at skrue op for professionsidentiteten – indadtil og udadtil

6 GYMNASIELÆRERE ER VIDENSARBEJDERE
BUD NR. 2 GYMNASIELÆRERE ER VIDENSARBEJDERE Vidensarbejde er komplekst, uforudsigeligt og diffust Vidensarbejdets karakter gør det svært at gøre arbejdet op i timer og minutter Udflydende grænse mellem arbejde og privatliv Vidensarbejdere har aldrig fri – de tager fri Det, der begejstrer, er samtidig det, der belaster

7 FOKUS PÅ DET KREATIVE ARBEJDE
BUD NR. 3 FOKUS PÅ DET KREATIVE ARBEJDE Det kreative arbejdes fire faser: Undersøgelsesfase Inkubationsfase Illuminationsfase Færdiggørelses- og implementeringsfase Møder, snak, afbrydelser, administrative opgaver etc. er støj i det kreative arbejde Det kreative arbejde er grænseløst og kræver fleksibilitet (og ikke tilstedeværelsespligt)

8 FOKUS PÅ WORK-LIFE-BALANCE
BUD NR. 4 FOKUS PÅ WORK-LIFE-BALANCE Fokus på vidensarbejdets og det kreative arbejdes grundvilkår Fastsæt en minimumsstandard Frigør ressourcer til kerneopgaver – minimer de administrative opgaver Fokus på vidensdeling – også i form af mentor- og tutorordninger Fokus på kompetencer til at håndtere vidensarbejdets grundvilkår (coaching, kurser i stress og mindfulness etc.)

9 FOKUS PÅ KARRIEREMULIGHEDER
BUD NR. 5 FOKUS PÅ KARRIEREMULIGHEDER Aktuel rekrutteringsproblematik Fokus på andre karrieremuligheder ud over ledelsessporet Fokus på, at gymnasielæreres viden og kompetencer er attraktive uden for skolesektoren Fokus på strategisk kompetenceudvikling og kompetenceudviklingsplaner

10 BUD NR. 6 LEDELSE ER ET FAG Paradoks: Fagprofessionelle accepterer ikke amatører udi de fag-faglige fag, men gerne amatører udi ledelsesfaget Ledere af fagprofessionelle bærer et særligt ansvar Uden ledelsesfaglige værktøjer bliver relationen mellem leder og medarbejder ofte unødig personlig

11 FOKUS PÅ UDDANNELSE OG REKRUTTERING
BUD NR. 7 FOKUS PÅ UDDANNELSE OG REKRUTTERING Den bedste fagspecialist er ikke nødvendigvis den bedste leder Fokus på at spotte ledertalenter og rekruttere dem på baggrund af ledelsesmæssige kompetencer Fokus på at gøre ledelsesvejen mere attraktiv Fokus på lederuddannelse og lederudvikling – og uddannelsestilbud Fokus på økonomistyring som en ledelses-kompetence

12 FOKUS PÅ SKÆRMENDE LEDERSKAB
BUD NR. 8 FOKUS PÅ SKÆRMENDE LEDERSKAB Fokus på at skærme imod administrative arbejdsopgaver og dokumentationskrav Fokus på at skærme imod overdreven nytteetik i kommunikationen Åbenhed og gennemsigtighed i økonomi og ledelsesmæssige beslutninger gør det muligt på samme tid at skærme og informere efter behov Let adgang til regler, normer, aftaler etc. mindsker informationsbehov og frustrationer

13 FOKUS PÅ OMVERDENSHÅNDTERING
BUD NR. 9 FOKUS PÅ OMVERDENSHÅNDTERING Historisk har professioner kunnet lukke sig for omverden Nu trænger omverden sig på – i form af NPM, krav til arbejdets udførelse, dokumentationskrav etc. Omverdenshåndteringen bør gå fra at være forholdsvis reaktiv til at være langt mere proaktiv Både ledere og gymnasielærere bør være mere aktivt imageskabende og debatdeltagende

14 GL BØR FORTSAT RETÆNKE SIN ROLLE
BUD NR. 10 GL BØR FORTSAT RETÆNKE SIN ROLLE De faglige organisationers rolle er under forandring De fagprofessionelle faglige organisationer spiller en væsentlig rolle i at manifestere professionens status og eksistensberettigelse i samfundet De faglige organisationer spiller en større rolle for samfundsudviklingen nu end tidligere De faglige organisationer bliver mere rådgivende og dagsordensættende end rettighedskæmpende

15 BUD NR. 1 BUD NR. 2 BUD NR. 6 BUD NR. 10
STYRK PROFESSIONS-IDENTITETEN BUD NR. 2 GYMNASIELÆRERE ER VIDENSARBEJDERE BUD NR. 6 LEDELSE ER ET FAG BUD NR. 3 FOKUS PÅ DET KREATIVE ARBEJDE BUD NR. 4 FOKUS PÅ WORK-LIFE-BALANCE BUD NR. 5 FOKUS PÅ KARRIERE-MULIG-HEDER BUD NR. 7 FOKUS PÅ UDDAN-NELSE OG REKRUT-TERING BUD NR. 8 FOKUS PÅ SKÆRM-ENDE LEDER-SKAB BUD NR. 9 FOKUS PÅ OM-VERDENS-HÅND-TERING BUD NR. 10 GL BØR FORTSAT RETÆNKE SIN ROLLE


Download ppt "De 10 bud Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google