Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialisation og identitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialisation og identitet"— Præsentationens transcript:

1 Socialisation og identitet
Kapitel 18

2 Socialisationsfaktorer

3 FAMILIETYPER

4 Primær-/sekundærsocialisation og dobbeltsocialisation

5

6

7 Arenaer for identitetsdannelse
Roller i computer- spil Suppor-terne Fritids-aktiviteter Cybernet Fritids-net Chat- venner Caféer Familie Subjekt Fætre, kusiner, bedsteforældre Reference-rollenet Kollegie-venner Billedmedier Papfars/papmors familie Familie-og vennenet Uddan-nelse Øvrige Venner ”Samfunds”-net Arbejde

8 Faktorer i samfundsmæssig identitetsdannelse

9 Brydninger og kulturel frigørelse i Tyskland i efterkrigstiden

10 Ziehe: Den senmoderne identitetstype
Traditionens opløsning Forøget interesse for sig selv Normer og værdier forældes Verden opleves som en labyrint Opløsning af overleverede fællesskaber Svækket jegfølelse Øget individ orientering Stort behov for andres bekræftelse (narcissisme) Større velstand: Mere fritid og forbrug Ændringer i børnenes situation

11 Giddens: Disembedding (udlejring)
(Sen)modernitet Disembedding Tid-rum distanciering Til stede uden at se hinanden Opgaver ”løftes ud” (Ex: børnepasning/ældrepleje) Tradition Nærhed i tid og rum Ansigt til ansigt Opgavevaretagelse: lokalt sted Globalisering Menneskeskabte risici Overvågning

12 Modernitetens institutionelle dimensioner og strukturationsteorien

13 Risikosamfundet Multidimensional globalisering
”Anden modernitet” er præget af fem forandringsprocesser:  Multidimensional globalisering Radikaliseret/intensiveret individualisering Global miljøkrise Kønsrollerevolution Den tredje industrielle revolution Globaliseringen giver i risikosamfundet globale risici, så som genteknologi, atomteknologi og global opvarmning. Det gamle risici var i højere grad begrænset til nationalstaten, f.eks. infektionssygdomme

14 Globaliserings- og stratifikationsmodel i den flydende modernitet


Download ppt "Socialisation og identitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google