Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ORIENTERINGSMØDE 12/12-2007 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ORIENTERINGSMØDE 12/12-2007 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune."— Præsentationens transcript:

1 ORIENTERINGSMØDE 12/ Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune

2 Dagsorden: Velkomst Orienteringspunkter m/spørgsmål undervejs
Ca. kl Pause og mulighed for at se busser Orienteringspunkter fortsat Andre spørgsmål? Afslutning

3 Indledning Formalia for mødet: Nyheder: Spørgsmål kan stilles løbende
Spørgere bedes præsentere sig Der udsendes referat med spørgsmål og svar Kun referatet kan lægges til grund for tilbudsgivning Nyheder: Krav om installation af videoovervågning Evt. supplerende sikkerhedsrelaterede krav

4 Overblik over den udbudte kørsel
Kørslen er udbudt i én samlet pakke Al den udbudte kørsel er indenfor zone 1 og 2 Kørslen er fordelt på 6 linjer og en enkelt tur på linje 91 til havnen køreplantimer årligt 33 kontraktbusser Ca. 20 procent af bybuskørslen i Århus

5

6 Overtagelse af Busser Sædvanlig: Kontraktbusser 33 stk.
Usædvanlig: Ikke-kontraktbusser 8 stk. 4 bustyper: 2-akslede Scania 2–akslede Volvo 3-akslede Volvo Ledbus Volvo Alle kan forsynes med miljøzonemærke Ingen af busserne har oliefyr Hidtil forsynet med el og trykluft Busserne kan og skal overtages

7 Krav til busser - anskaffede
Kontraktbusser: Fabriksnye lavgulvsbusser Passagerkapacitet: 70, 95 og 115 for de 3 bustyper Alle kontraktbusser: Max absolut alder: 11 år Max snit alder: år Gælder først fra 1. maj 2009 Ikke – kontraktbusser: Skal opfylde krav til passagerkapacitet. Evt. køre med 2 reservebusser.

8 Dubleringsaftale: Kørsel med ikke – kontraktbus
Pligt til kørsel med 3 ikke-kontraktbusser. Kørsel med flere ikke-kontraktbusser kan aftales Betaling Samme betaling til pligtige som til aftalte. Betalingen udregnes efter tilbudet Excelark kan rekvireres.

9 Chauffør opholdshuse I
Århus kommune stiller opholdshuse eller tilsvarende faciliteter til rådighed for busselskabet Typisk indretning af et opholdshus: - Lille entré med skab til skovl og kost samt et aflåseligt rengøringsskab - Et toilet med håndvask - Et opholdsrum med thekøkken, køleskab, opslagstavle, bord og 4 stole Der stilles opholdsrum til rådighed ved mindst den ene endestation på de 6 linjer

10 Chauffør opholdshuse II
Århus kommune står for den udvendige vedligeholdelse Busselskabet skal selv sørge for den indvendige vedligeholdelse og rengøring Busselskabet skal betale for energiforbrug og renovation Årligt forbrug i 2006 i alt ca – kr. pr. opholdshus til el (inkl. elvarme), vand og renovation

11 De nye billetautomater
Nuværende billetautomater udskiftes inden driftsstart Entreprenøren skal tømme og påfylde mønter og papir Midttrafik leverer oplysninger om forventet frekvens for tømning

12 Overenskomster - chauffører
Løn- og ansættelsesvilkår fastholdes efter KL/3F overenskomst Overenskomst fornys forår ’08 Væsentlige bestemmelser fastsættes i lokale aftaler Tillægsoverenskomst anvendes for nye chauffører Valg af løn- og arbejdstidsvilkår genstand for (politisk) debat – endnu ikke afsluttet

13 Kompensationsordning
Indplacering på stedtillæg aftales mellem AKT-3F Kendes ikke når tilbud afleveres. Undgå gætterier: Byd med stedtillæg 2 Midttrafik kompenserer merudgift hvis højere. Simpel beregning

14 Udligningsordning I Midttrafik kan ikke give et sikkert bud på, hvor mange chauffører der overføres på den kommunale overenskomst Økonomisk usikkerhed ved tilbudsgivningen Midttrafik har valgt en udligningsordning, som reducerer den økonomiske usikkerhed Der er antaget et bestemt antal overførte chauffører i de enkelte kalenderår chauffører chauffører chauffører osv.

15 Udligningsordning II Der udlignes kr. månedligt pr. fuldtidsansat overført chauffør, der afviger fra forannævnte antagelser Udligningen kan gå begge veje: Penge til busselskabet hvis der er flere overførte chauffører end antaget Penge fra busselskabet til Midttrafik hvis der er færre overførte chauffører end antaget Busselskabet foretager den månedlige opgørelse over antal overførte chauffører

16 Eksempel på udligningsordningen
Pr. 1. marts 2009 er der ansat 84 overførte buschauffører Der er i udbudsmaterialet antaget, at der er overført 72 buschauffører i gennemsnit i 2009 Det betyder, at busselskabet skal have udligning for 12 chauffører 12 x kr. = kr. i ekstra betaling for marts måned 2009

17 Personale til overdragelse
Buschauffører Indplaceres på ’udbudshold’ d. 1/7 Principper for indplacering drøftes mellem Busselskabet Århus Sporveje og 3F Proces tilrettelagt for tidlig afklaring om antal overdragne og løbende drøftelse med Sporvejene og Midttrafik Mekanikere, administrativt personale, klargøringspersonale og øvrigt personale: => Antal overdragne ikke fastlagt, maks. antal er angivet

18 Reklameindtægter I Busserne i Århus er en attraktiv reklameplads
Flere reklamer i Århus end generelt på busserne, der kører for Midttrafik Reklameindtægten tilfalder det vindende busselskab fra kørselsstart og i hele kontraktperioden

19 Reklameindtægter II Der er indgået en reklameaftale med et mediebureau, som gælder indtil udgangen af 2010 Der er i aftalen garanteret en årlig mindste indtægt pr. vogn på ca kr. Den faktiske indtægt ligger noget højere Forventet reklameindtægt for den udbudte kørsel ,6 – 1,7 mio. kr. årligt Reklameindtægten indkalkuleres i tilbudsgivningen

20 Refusion af brændstofafgifter
Forventes at bortfalde Måske fra 1. april 2008 Byd med refusion – nuværende situation Forhandles efter § 23 Formentlig ekstra forhøjelse af indeks

21 Tilbudsblanketten Kan udfyldes på 2 forskellige måder
Pr. kuglepen/elektronisk via excel fil på hjemmesiden Husk underskrift uanset hvilken metode der benyttes Der skal angives en merpris / mindrepris for de 3 udskiftningsmuligheder, som gælder i forbindelse med planlagt busudskiftning. Prisen er pr. bus Der udfyldes en tilbudsblanket for hvert tilbud Husk at vedlægge de krævede bilag Der udleveres gerne flere tilbudskuverter

22 Valg af tilbud Økonomisk mest fordelagtige
Pris: 60% Drift: 30% Materiel: 10% ’Harmonisering’ af bilag D og F Vejledning: Skriv præcist og forpligtende Skriv konkret i forhold til netop denne kontrakt Vigtigste delkriterium: Tilbudsgivers organisation og drift Herunder tilvejebringelse af tilstrækkeligt personale

23 Busselskabet Århus Sporvejes rolle
Driftsvirksomhed under Midttrafik Bidrager med nødvendige oplysninger til udbudsbetingelserne Afgiver formelt et ’kontroltilbud’ Aftale mellem Midttrafik og Århus Kommune: ”Sporvejene afgiver tilbud på lige vilkår”

24 Samarbejde mellem Midttrafik og Århus Kommune
Køreplaner Deltager i dialog med kommunen og busselskabet og sikrer overholdelse af kontrakten Bestemmer serviceniveau og udarbejder køreplaner og koordinerer dialog med busselskabet Kontrakten Er ansvarlig for kontrakten, ændringer heraf samt busselskabets overholdelse heraf Indgår i dialog med Midttrafik om kontraktspørgsmål Kundehen-vendelser Både busselskabet, Midttrafik og Århus Kommune har en rolle i forhold til kundehenvendelser – afhænger af henvendelsens karakter

25 FLERE SPØRGSMÅL?

26 ORIENTERINGSMØDE 12/ Afslutning Tak for i dag


Download ppt "ORIENTERINGSMØDE 12/12-2007 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google