Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategiplanen er fundament og retning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategiplanen er fundament og retning."— Præsentationens transcript:

1 Strategiplanen er fundament og retning.
Hvad gør Midttrafik for at håndtere udfordringer i den kollektive trafik? Ingen nemme løsninger - bred vifte af initiativer ud fra det råderum, Midttrafik har. Strategiplanen er fundament og retning. Effektiv kollektiv trafik forudsætter godt samarbejde mellem alle aktører (togopera- tører, busselskaber, Midttrafik, kommuner, region og staten) – i samme retning.

2 Tilfredse kunder - dem lever vi af (72 mio. påstigere)
Grundproduktet skal være i orden - frekvens, rejsetid, service. Kørselsomfang afgøres af bestillerne - Midttrafiks opgave er at rådgive, skabe sammenhæng og sikre stabil drift. Bus til tiden - meget få udgåede ture, rejsegaranti, hvis det svigter (realistiske køreplaner, busprioritering i større byer). God chaufførservice - Fly High – efteruddannelse af chauffører med fokus på service. God buskomfort - ændret indretning med forsøg med stillezoner, internetopkobling m.v. God information (rejseplan, hjemmeside, fælles portal med andre, chauffører og salgssteder). Salg 24 timer-webbutik.

3 Tilfredse leverandører - 44 busselskaber transporterer kunderne
Medindflydelse på køreplaner, information og dialog om alt, der har betydning for deres hverdag. Simple rejseregler, velfungerende billetteringsudstyr - lang vej endnu. God fremkommelighed (kommunernes ansvar). Gennemsigtige udbud. Hjælp til efteruddannelse af chauffører.

4 Stabil drift med få klager og effektiv inddragelse af borgerne.
Tilfredse bestillere Stabil drift med få klager og effektiv inddragelse af borgerne. God information og rådgivning om produkter, planlægning og økonomi Billig administration - Midttrafik er landets billigste trafikselskab Effektive udbud af kørsel – også incitamenter for flere kunder og bedre miljø (fx Randers og Herning). Udgifter til kollektiv trafik er vokset - pga. lovgivning - DUT-kompensation; ikke pga. Midttrafik.

5 Kollektiv trafik skal hænge sammen Kunden er ligeglad med hvilken myndighed og operatør, der har ansvaret. Midttrafik rådgiver om de mest effektive og integrerede løsninger: Gennemførelse af regionens effektiviseringer og sammenhæng til kommunernes ruter - der er lavet politiske aftaler, som forhåbentlig skaber stabile rammer. Omlægning af bybuskørsel i Århus, Randers, Silkeborg, Horsens og Herning - mere kørsel til de mange, mindre til de få - for færre skattekroner. Efffektivisering af lokalruter i de øvrige kommuner. Kollektiv trafik skal tilpasses kundeunderlag og geografi (letbane, hurtigbusser, almindelige 12 meter busser, mindre busser, Midttur, teletaxa). Forsøg med Arriva for at få bus og tog til at hænge sammen i Vest- og Midtjylland - køreplaner, dynamisk information, fælles salg).

6 Forsøg med hybridbusser - Randers, Århus.
Miljø har særlig betydning Midttrafik har vedtaget miljøstrategi med miljømål for buskørslen (nedsætte CO2-udslip, brændsstofforbrug og luftforurening. Virkemidler: Økonomisk incitament til busselskaber for at begrænse brændstofforbrug - Herning, Randers. Forsøg med hybridbusser - Randers, Århus. Tilpas busstørrelse til kunderunderlag – også små busser. Omdømmekampagner – ”Verdensredder”. Den største miljøgevinst er at få flere til at bruge kollektiv trafik.

7 Andre aktuelle udfordringer
Stillingtagen til rejsekort – forventning om at alle trafikselskaber deltager, investering på 200 mio. kr., årlig merudgift på 20 mio. kr. – hvornår? Fremdrift i letbaneprojektet: samdrift mellem Grenå- og Odderbanen på plads. Lovgivning om anlæg af etape 1 mangler, hvilken togløsning? Lemvigbanens fremtid? Fortsat bruge statslige puljer til forsøg og innovation (Midttrafik har fået ca. 32 mio. kr. til 6 projekter) Stort fokus på kollektiv trafik - arbejd systematisk med omdømme og mere markedsføring.


Download ppt "Strategiplanen er fundament og retning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google