Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Krudtuglerne Krudtuglerne består af førskolebørn, dvs. de børn som skal i skole næste år. Personalet består af 1 pædagog og 1 medhjælper, i hverdagen er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Krudtuglerne Krudtuglerne består af førskolebørn, dvs. de børn som skal i skole næste år. Personalet består af 1 pædagog og 1 medhjælper, i hverdagen er."— Præsentationens transcript:

1 Krudtuglerne Krudtuglerne består af førskolebørn, dvs. de børn som skal i skole næste år. Personalet består af 1 pædagog og 1 medhjælper, i hverdagen er vi fælles om målsætningen, som er, at gøre børnene skoleklar.

2 Vi vægter som personale, at være synlige voksne
Vi vægter som personale, at være synlige voksne. Det vil vi gøre ved, at være engageret i børnene og aktiviteterne på gruppen, samt at være gode rollemodeller så børnene ved, hvor de har os. Vi ønsker, at gruppen skal bærer præg af humor, ironi, åbenhed, tryghed og udfordringer. Vi vil arbejde med børnenes sociale færdigheder, f.eks. lytte, vente på hinanden, sidde stille (styrke koncentrationsevnen). Vi vil i nogle situationer bevidst blande børnene, så de får mulighed for at lære nogen at kende, som de normalt ikke vil søge sammen med og derved hjælpe dem med at skabe nye legerelationer.

3 Vi vil, arbejde med ”hvad det vil sige at være en god kammerat” altså at man skal respektere hinanden, som den man er. For at tilgodese de forskellig behov, vil vi engang imellem dele børnene op i dreng/pige hold. Spisning på gruppen – vi har en bordplan og børnene har derfor faste pladser. Vi lære børnene bordskik. Hver fredag har vi cafe’ dvs. at børnene selv vælger med hvem og hvornår de vil spise indenfor tidsrummet kl –

4 Vi vægter børnenes leg meget højt samt, at børnene gennem leg får skabt nogle gode legerelationer.
Vi har inddelt vores grupperum i en dreng/pige afdeling. Legen er vigtig, for derigennem udvikler børnene deres sociale kompetencer.

5 Vi arbejder for, at børnene skal blive mere selvhjulpne, f.eks.
Selv rydde op, dække bord, selv klare toiletbesøg, (dog således at børnene i starten øves i at tørre sig selv, hvorefter vi tjekker om de har gjort det ordentligt ), holde styr på deres overtøj, selv tage tøj på, pakke rygsække, osv. Vi forventer forældrene bakker op omkring det i hjemmet. Vi vil drage børnene med ind i det daglige liv på gruppen/planlægning, hvor de selv kan komme med ideer til f.eks. ture m.m.

6 Vi starter hver dag med morgensamling, hvor vi har afkrydsning af protokol, øver ugedage, måned, år, årstid og taler om dagens program. Derefter går vi videre med dagens aktivitet. Til dansk og matematik, som vi har engang i ugen, har hver barn sin egen arbejdsbog. Her øver børnene bogstaver, farver, kombinationsopgaver, tal, former, mængder, størrelser ,rim og remser m.m Vi øver også børnenes efternavn, familie kendskab, familiestruktur og forståelse, samt kendskab til f.eks. affald, økologi, kongehuset m.m. Hver onsdag er tur dag – se plan En gang ugentligt har vi hjemmedag.

7 Vi har kreative aktiviteter hvor vi for eks: maler, klipper, tegner osv.
I nær tilknytning til vores grupperum har vi etableret et computerrum. Her er det populært, at spille f.eks. Pixiline spil. .Mandag og fredag har vi spilledag, hvor børnene må tage Nintendo/gameboy med.

8 Vi vil hen over året, lave nogle tema uger, som f. eks
Vi vil hen over året, lave nogle tema uger, som f.eks. kan være omkring: Fra jord til bord Førstehjælp Fra liv til død Trafik. Legepladsen: Krudtuglerne kan sende 5 børn på legepladsen uden en voksen. Personalet går selvfølgelig ind og vurderer, hvilke børn, der kan klare det ansvar. Det er også populært at besøge salen. Vi benytter os også af voldens legepladsen. Børnene får meget socialt ud af at lege, hvor de ikke skal tage hensyn til de andre grupper. Det styrker i høj grad, deres gruppefølelse, og bliver dermed en mere velfungerende gruppe som helhed. Forældresamtaler: tilbyder vi en gang årligt, fortrinsvis afholdes samtalen i november, af hensyn til indskrivning i skolen. Vi tilbyder intro forældremøde, hvor der vil blive informeret om stuens regler, forventninger, aktiviteter og hverdag.

9 Tur plan: Personalet laver en tur - plan for 1 mnd. af gangen.
Tjek tavlen løbende. Dog forbeholder vi os ret til ændringer Traditioner: Fastelavn Påskefrokost Forældremøde Dimissionsfest Julefrokost Forældrearrangement

10 Vi håber denne folder, har givet Jer svar på nogle af de mange spørgsmål, som I måtte have til Krudtugle gruppen. Hvis ikke, er I meget velkommen til, at henvende Jer til det faste personale på gruppen. Med Krudtugle Hilsen Lene M. & Tina


Download ppt "Krudtuglerne Krudtuglerne består af førskolebørn, dvs. de børn som skal i skole næste år. Personalet består af 1 pædagog og 1 medhjælper, i hverdagen er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google