Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børnehaveklassen Velkommen til Hunderupskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børnehaveklassen Velkommen til Hunderupskolen."— Præsentationens transcript:

1 Børnehaveklassen Velkommen til Hunderupskolen

2 ”Det var faktisk rigtig sjovt at starte i skolen
”Det var faktisk rigtig sjovt at starte i skolen. Men inden havde jeg sommerfugle i maven – rigtig mange. Ti! Ti og tredive,måske….100.” Benjamin, 6 år.

3 Forårs SFO i Odense Kommune

4 Evaluering af pilotprojekt
Odense Kommune har pilottestet Forårs SFO på tre skoler Evalueringen af Forårs SFO har vist: en stor tilfredshed blandt børn og forældre at børnene får en mere tryg skolestart at børnene får en mere glidende overgang fra børnehus til skole at børnene får nye sociale og personlige kompetencer

5 Formål at skabe et særlig tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen
at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole at støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre. at skabe et særlig tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen

6 Et særligt tilrettelagt tilbud i overgangen mellem dagtilbud og skole
Samarbejde mellem børnehuse og skoler på ledelse og medarbejderniveau Helhed og sammenhæng mellem dagtilbud og skole Stort lokalt indflydelsesrum

7 Forårs SFO - på Hunderupskolen
Særligt tilrettelagte pædagogiske aktiviteter rettet mod børnegruppen Tryghed Kendskab til skolen Arbejde med forskellige grupperinger – øge kendskab til børnene Pædagogen fra Forårs SFO fortsætter i børnehaveklassen Lokaler i tilknytning til den øvrige skole Fysiske rammer – legeplads - udearealer

8 Forårs SFO - på Hunderupskolen
Obligatorisk Forårs SFO Kommunens tilbud til skolebørn mellem 1. marts og 31 juli Hvis forældre ikke ønsker at gøre brug af forårs SFO indskrives barnet til skolestart pr. august 2014 Forårs SFO er et heldagstilbud. Sampasning i ferier og skolefridage (3 dage op til påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og uge 28, 29 og 30) Forhåndstilkendegivelse ved indskrivningen

9 Den Sammenhængende Skoledag...
Vil du vide mere om Den Sammenhængende Skoledag...

10 Skoleparat???? Barnet vil almindeligvis vise, om det er skoleparat ved sine fortrukne aktiviteter og interesser. Ikke alle børn er ved starten af børnehaveklasen i 6-års alderen på samme udviklingstrin.

11 Skoleparat???? Det er en periode, hvor udviklingen sker hurtigt. Nogle børn er sent modne, men tager herefter fat med stor styrke. Andre er tidligt parate, men har måske svært ved det sociale samspil og det mere kollektive. Børnehaveklassen er derfor et år, hvor der trænes og øves.

12 ”Børnehaveklassen er ikke ligesom at gå i børnehave
”Børnehaveklassen er ikke ligesom at gå i børnehave. Man bestemmer ikke selv, hvad man skal tegne.” Josefine, 6 år.

13 Børnehaveklassen I børnehaveklassen bygges der videre på den viden og de færdigheder, børnene har i forvejen. Der lægges stor vægt på den sproglige opmærksomhed, som er begyndelsen til den første læseindlæring. Hverdagen bliver langt mere struktureret, end børnene tidligere har været vant til, og det betyder meget mindre tid til fri leg.

14 En sammenhængende skoledag
En skoledag fra kl – 14.00 Undervisning og pædagogiske aktiviteter Skoledagens udformning: timer, blokke, pauser, leg, bevægelse

15 En sammenhængende skoledag
Flere undervisningstimer end tidligere Inklusion – plads til alle elever Faglige støtte funktioner er kommet tættere på skolen

16 Børnehaveklassen Selvhjulpenhed:
• tage tøj af og på - efter vind og vejr • klare at tørre sig selv efter toiletbesøg • vaske hænder • holde styr på egne ting • spise og drikke pænt

17 Børnehaveklassen Socialt/følelsesmæssigt: • tage hensyn til andre
• lytte til hinanden • ikke afbryde • vente på tur • kunne tåle ikke at være midtpunkt hele tiden • vise medfølelse og sætte sig i andres sted

18 Børnehaveklassen Kontakt til børn og voksne:
• aflæse andre børns signaler • respektere deres grænser • turde tage kontakt på en positiv måde • kunne lege med andre børn, i store og små grupper • være tryg ved at være sammen med mange børn og forskellige voksne • selv at være aktiv og tage initiativ

19 Børnehaveklassen Koncentration:
• forstå en kollektiv besked og udføre denne • arbejde selvstændigt i en længere periode ad gangen uden voksenkontakt • sidde stille i min., og være opmærksom Respektere regler og forstå dem: • kende sine egne grænser

20 ”Skolen er lidt bedre end
børnehaven, fordi der er to steder, man skal hen: Både SFO og skole.” Jonas, 6 år.

21 Børnehaveklassen Børnehaveklassen er obligatorisk fra 1. august 2009.
Det betyder, at børn, der fylder 6 år i kalenderåret 2014 skal starte i børnehaveklasse til august Forårs SFO marts 2014 Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2014 kan evt. starte, men da børnehaveklassen normalt er 1-årig, bør det nøje overvejes om barnet er modent nok til at starte i skolen.

22 Åbent Hus Åbent Hus: onsdag den 13. november og torsdag
den 14. november mellem kl og 19.00 i børnehaveklassen.

23 Børnehaveklassen Udsættelse af skolestart:
Anmodning om udsættelse af start. Skema findes på Odense Kommunes hjemmeside. Udsættelse af skolestarten skal være begrundet i hensyn til barnets udvikling. Udsættelse af skolestarten skal begrundes skriftligt. Det er skolelederen, der bevilger udsættelse af skolegangen.

24 En samtale på pigetoilettet mellem to børnehaveklasse piger.
Pige 1: Pige 2, synes du ikke også at det er død irriterende med det nye med at man skal have hjemmesko på i SFO-en? Pige 2: Nææ det synes jeg faktisk er meget rart. Pige 1: Ja, det synes jeg også, men der er nogen der synes det er irriterende.  

25 Husk: Den digitale indskrivning slutter den 17. november 2013


Download ppt "Børnehaveklassen Velkommen til Hunderupskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google