Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gen-analyse af metastaserende prostatacancer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gen-analyse af metastaserende prostatacancer"— Præsentationens transcript:

1 Gen-analyse af metastaserende prostatacancer
Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Martin Højgaard & Kári Mikines, Urologisk Afd., Herlev Hospital

2 Introduktion Prostatacancer (PC) Ca. 3000 nye tilfælde/år
7761 i behandling og sengedage for PC i 2004 2447 tilfælde af PC med spredning i perioden Her er primære behandling kastration, som ofte giver midlertidig ro i sygdommen Bivirkninger (impotens, hedeture, hjerte/karsygdomme, knogleskørhed, sukkersyge mfl.) Glass et al. 2003, Smaletz 2002 (range 0,9-77,8mdr efter kastration, alder/PSA ikke prædiktor for overlevelse i dette studie), Brasso 2007

3 Introduktion Med tiden blusser sygdommen op igen og betegnes da som hormon-uafhængig. Den hormon-uafhængige sygdom oftest aggressiv med kort overlevelse Store forskelle i respons på hormonbehandling tid til hormon-uafhængighed overlevelsestid efter hormon-uafhængighed Halabi 7,5-27,2mdr (gr. I-IV), Svatek median survival 53 months – ptt with better performance included and newer mat.

4 Prognose I dag baseret på Blodprøve (PSA)
Mikroskopi-undersøgelse (Gleason score) Værdien af nuværende prognostiske faktorer ikke velundersøgt ved udbredt prostatacancer

5 Fremtidens prognoser Behov for nye metoder til mere præcis diagnostik mhp: Bedre forudsigelse af sygdommens forløb Hvem skal kastreres – og hvornår? Hvem skal henvises til eksperimentiel behandling? Hvem skal have kemoterapi? Sammenligning af nuværende metoder med gen-analyse

6 Gen-analyse Tidlig op- eller nedregulering af bestemte gener kan give et fingerpeg om prostatacancerens videre udvikling Patienternes genetiske profil sammenholdes med udviklingen i prostatacanceren – mønstre for hurtig og langsom udvikling kan identificeres

7 Gen-analyse mRNA oprenses fra biopsier, mærkes og hybridiseres til gen-chips Gen-chips aflæses og prøverne maskinsorteres efter genekspressionen

8 Metode & Materiale Vævsprøver udhentes på 3 tidspunkter i kræftforløbet fra 30 patienter med udbredt PC Ved konstatering af udbredt PC Efter kastrationen har haft effekt Ved hormon-uafhængig sygdom

9 Metode Patienterne følges med Lægelig vurdering Blodprøver
Knogleskanning Vævsundersøgelse (histologi)

10 Mål Sammenligne genetiske ændringer med
Sammenligne ændringer i gen-ekspression i senere stadier af udbredt PC med overlevelse Sammenligne genetiske ændringer med PSA-ændringer Vævsmikroskopi Tid til progression i sygdom Genere ny viden om genetiske ændringer i PC

11 Fremtidige perspektiver
Mere præcise prognoser for patienter med udbredt PC Henvisning af højrisikopatienter til kemo/eksperimentiel terapi Evt. undlade hormonbehandling til lavrisikopatienter Bidrage til viden om genetisk regulering af PC Ny viden om gen-ændringer over tid i metastaserende PC Gen-chip baserede prognoser som standard

12 Tidsplan 2007: Rekruttering af patienter og kontroller : Udtagning og analyser af prøver 2010: Opfølgning af patienter og publicering

13 Afdelingen: Urologisk afdeling, Herlev Hospital Hovedansvarlig afdeling, Udtagning af vævsprøver, rekruttering, koordinering

14 Samarbejdspartnere: Patologiafdelingen, Herlev Hospital Histologiske undersøgelser, behandling af vævsprøver

15 Samarbejdspartnere: Klinisk Kemisk Afd., Rigshospitalet Vævsprøvebehandling, genanalyse, bioinformatik know-how

16 Yderligere information
Download protokoller og information fra


Download ppt "Gen-analyse af metastaserende prostatacancer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google