Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes Type 2 - et bidrag til udvikling af kronikerprogram for diabetes.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes Type 2 - et bidrag til udvikling af kronikerprogram for diabetes."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes Type 2 - et bidrag til udvikling af kronikerprogram for diabetes type 2 i Region Midtjylland

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Om undersøgelsen  Formål: at indhente borgernes perspektiv på en fremtidig indsats for diabetikere med udgangspunkt i deres erfaringer  To fokusgruppeinterview i maj 2008: et i Horsens og et i Herning, begge med 7 deltagere  Udvælgelseskriterier: bredde i sygdomsvarighed og komplikationer; geografisk spredning; borgere med erfaring fra kommunalt regi  Analyse: tematisk - systematisering og formidling af deltagernes udsagn

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk De forskellige sektorers bidrag Hospitalet  Behov for en specialiseret indsats  Nyttig vejledning fra diætist  Anvendelig støtte fra ’diabetessygeplejerskernes’ Ønske om:  Mulighed for løbende kontakt til den samme fagperson  Anerkendelse af individuelle behov og bekymringer

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk  ”Hvis det er sådan, at vi siger, vi kunne bruge uanede midler og vi kunne få uanede mængder af læger, så ville det optimale være, at hver gang, man kom op til en læge og fik konstateret, at man havde diabetes, at så blev man sendt videre til et ambulatorium.”

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Den praktiserende læges bidrag  Opmærksomhed på diagnosticering af sygdommen  Hjælp i den første tid svære tid: sætte gang i et forløb Deltagerne diskuterer:  Har den praktiserende læge nok specialiseret viden?  Har den praktiserende læge tid og mulighed for at hjælpe med livsstilsændringer?  Ved den praktiserende læge nok om muligheder for støtte og vejledning?

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk ”… men jeg er så skuffet over, at når man er syg og svag, så skal man oveni ud og snuse op, hvad der er af tilbud. Og det er lidt, som I andre siger, en jungle. Og tilfældigt, hvad man støder ind i”.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kommunens bidrag  Blodsukkermålestrimler tilgængelig for alle type 2 diabetikere Horsens:  Kommunens kursus et godt supplement til hospital og egen læge  Ønske om inddragelse af en læge i forløbet Herning:  Usikkerhed hvad angår kommunens bidrag

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk  ”På hospitalet gør de alt muligt med medicin og med at veje og måle, og hernede er det mere livsstilsændringer, ændringer i hverdagen. Det er meget delt op på den måde.”

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk ”Jeg synes, det har været et rigtig flot tilbud fra kommunens side. Det har været så godt at få undervisning, selvom ikke alt var relevant for mig. Men det gav mig en god basisviden. Og de forstod at gøre det på en måde, så det var nemt at tage med hjem. For eksempel madlavning. Det mad må ikke tordne sig op, når man har travlt og går på arbejde. Det vi fik her, det var nemt og tilgængeligt. Det er vigtigt, at det kan fungere i ens hverdag, ellers bliver det ikke til noget.”

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Koordinering og overgange mellem sektorer  Bedre samarbejde mellem læge og hospital: hurtigere overgang til hospitalsbehandling og kontrol  Der ønskes et overblik over muligheder for hjælp, vejledning og støtte – forslag om en folder  Skepsis i forhold til en tovholder- eller koordinatorfunktion

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk ”Det jeg savner, og det jeg har savnet, da jeg var opsøgende, var et enkelt stykke papir, hvor der kunne stå noget, om de tilbud, der er. Jeg har selv skullet finde ud af alt, og jeg har været meget aktiv og opsøgende […]. Jeg vil foreslå, at der bliver lavet et papir med de tilbud og informationsmuligheder, der er. En beskrivelse af hvor, hvornår, hvor lang tid, hvem står for det, om man skal henvises og kontaktoplysninger.”

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Livsstilsændringer og egenindsats  Ønske om specialistviden: undervisning bør varetages af diabeteskyndige og af en tværfaglig personalegruppe  Fordel med holdundervisning – små hold, der sammensættes ensartet i forhold til sygdom og sværhedsgrad  Individuel støtte og rådgivning, særlig i forhold til kost Ønske om:  opfølgningskurser, eventuelt om særlige emner  længerevarende forløb

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hverdagsliv  Der ønskes opmærksomhed på støtte til at kunne kombinere et arbejdsliv med diabetes – eksempelvis tilbud udenfor arbejdstid  Det er væsentligt, at pårørende får mulighed for at deltage i kurser mm.  Pårørende og venner bruges i stort omfang til at drøfte medicinering, brug af insulin, komplikationer mv.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes Type 2 - et bidrag til udvikling af kronikerprogram for diabetes."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google