Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DMCG – Den ideelle databasekonstruktion?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DMCG – Den ideelle databasekonstruktion?"— Præsentationens transcript:

1 DMCG – Den ideelle databasekonstruktion?
Michael Borre Formand DMCG.dk

2 Dansk kræftbehandling

3 Dansk kræftbehandling
1999

4 Dansk kræftbehandling
1999

5 DMCG Kræftplan II Kræftplan II blev udsendt juni 2005
Formålet med kræftplan II er, at sikre indsatsen gennem hele kræftforløbet samt at bringe kræftbehandlingen op på et højere niveau

6 DMCG DMCG Kræftplan II Kræftplan II blev udsendt juni 2005
Formålet med kræftplan II er, at sikre indsatsen gennem hele kræftforløbet samt at bringe kræftbehandlingen op på et højere niveau DMCG

7 DMCG

8 DMCG

9 DMCG En DMCG’s overordnede formål er at: Udvikle og indsamle viden
Omsætte denne viden til resultater, der kan anvendes i klinisk praksis til gavn for patienter

10 Kliniske retningslinjer
De 11 KOF opgaver: 1 Kliniske retningslinier 2 Kliniske databaser 3 Biobanker og Laboratorieforskning 4 Overvågning og tidlig varsling 5 Vidensopsamling og spredning 6 Videnskabelige kliniske protokoller 7 Internationale kontakter og samarbejde 8 Kvalitetsprojekter 9 Forskning inden for metode, statistik, IT mm 10 Uddannelsesopgaver 11 Intersektorial forskning

11 Kræft pakkeforløbsbeskrivelser

12 (Lokale) Kliniske forskningsdatabaser

13 Videnssamling?

14 Viden?

15 Indsatsmonitorerings betydning?

16 Indsatsmonitorering -
helt afgørende

17 Kliniske kvalitets- databaser

18 Kvalitetsindikatorer

19 Kvalitetsindikatorer
Data- Indikatoropfyldelse Indikator Standar d komplethed 2012 2011 2010 Indikator 1: Andel af radikalt prostatektomerede (RP) patienter, der er opereret med nervesparende teknik. Standard >50% for patienter med lavrisiko sygdom (cT1c -cT2a tumorer og PSA=10, Gleason score≤6) Mindst 50% - 69 (54-81) 61 (51-70) 58 (48-67) Indikator 2 : Standard: <10 %. Andel af radikalt prostatektomerede patienter med behov for blodtransfusion Max 10% 100.0 0 (0-1) 0 (0-0) Indikator 3a: Standard: <25 %. Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med positiv kirurgisk margen¹ Max 25% 14 (10-18) 17 (14-20) 16 (13-19) Indikator 3a: Standard: <25 %. Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med positiv kirurgisk margen uanset diagnosetidspunkt 16 (14-19) Indikator 3b: Standard: <40 %. Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med positiv kirurgisk margen¹ Max 40% 31 (24-39) 32 (27-39) 34 (28-41) Indikator 3b: Standard: <40 %. Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med positiv kirurgisk margen uanset diagnosetidspunkt 31 (25-37) 35 (30-41) Indikator 5: Standard: <0,5 %. Andel af radikalt prostatektomerede patienter, som dør indenfor 30 dage efter operation uanset diagnosetidspunktet Max 0,5% Indikator 6: Standard: <5 %. Andel af radikalt prostatektomerede patienter med operation for urethral/ anastomose striktur inden for 1 år efter prostatektomi  Max 5% 3 (1-4) 3 (2-4) 5 (4-7) Indikator 6: Standard: <5 %. Andel af radikalt prostatektomerede patienter med operation for urethral/ anastomose striktur inden for 1 år efter prostatektomi, uanset diagnosetidspunkt. 2 (1-3) 4 (3-6)

20 Kliniske forskningsdatabaser

21 RKKP - Regionernes kliniske kvalitetsprogram
RKKP har bl.a. forenet databasernes kvalitets- og forskningsdel

22 Den ideelle databasekonstruktion
Standardiseret platform(skabelon) Online* registrering Få håndregistrerede variable Kodebog

23 Den ideelle databasekonstruktion

24 Den ideelle databasekonstruktion

25 Den ideelle databasekonstruktion
Baseret på eksisterende sundhedsregistre Dobbelt kodning

26 Den ideelle databasekonstruktion
Registreringen skal prioriteres Mulig/overskuelig Ressourcer Tilgængelig Enkel Klinisk værdi (EPJ)

27 Den ideelle databasekonstruktion
Registreringen skal prioriteres Mulig/overskuelig Ressourcer Tilgængelig Enkel Klinisk værdi (EPJ)

28 Den ideelle databasekonstruktion

29 Den ideelle databasekonstruktion
Overvågning/forskning – fx Monitorering af kræftpakkeforløb Hvor hurtigt behandles hvem for hvad?

30 Den ideelle databasekonstruktion
Overvågning/forskning – fx Monitorering af opfølgning på kræftområdet Hvem følges – af hvem og for hvad? Hvem har effekt og hvor længe?

31 Den ideelle databasekonstruktion
Overvågning/forskning – fx Monitorering af ny dyr medicinsk behandling Hvem behandles – af hvem og for hvad? Hvem har effekt og hvor længe? Præparatsekvens og evt. kombination?

32 Den ideelle databasekonstruktion
Nordisk databasesamarbejde NordCan ANCR – Association of Nordic Cancer Registries INCA

33 Kompetencecentre Tæt kontakt mellem klinikere og kompetencecenter

34 Kompetencecentre Tæt kontakt mellem klinikere og kompetencecenter
Afrapportering månedligt/kvartalsvist Data – viden bliver anvendt

35 Vidensformidling

36 Et fantastisk videns-skab
Unikke persondata Et fantastisk videns-skab

37 Tak for ro og orden


Download ppt "DMCG – Den ideelle databasekonstruktion?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google