Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LæseUdviklingsSkemaet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LæseUdviklingsSkemaet"— Præsentationens transcript:

1 LæseUdviklingsSkemaet
LUS LæseUdviklingsSkemaet

2 LUS et pædagogisk værktøj der kan bruges til
At beskrive læsningen og læseudviklingen At evaluere hvor langt barnet er omkring læsning At udvælge indsatsformer At udarbejde status til forældre, kollegaer, ledere, politikere m.fl.

3 Læseprocesmodel læseindlæringen

4 Læseudviklingsskema de tre faser

5 LUS Fase 1: punkt 1-12 Udforskende fase Trinmål efter 2. klasse

6 forventes, at man er nået hertil i 0. Klasse!
LUS - fase 1 1. Genkende eget navn (finde + tegne/skrive). 2. Kende læseretningen samt linieskift. 3. Det skrevne kan siges. forventes, at man er nået hertil i 0. Klasse!

7 LUS - fase 1 4. Læser kendte ord i tekster ved hjælp af ordbilleder
5. Nye ord læses ved hjælp af kendte ord 6. Bruger bogstavlyden, ofte 1. bogstavs lyd for at afkode nye ord - korrigerer undertiden sig selv

8 LUS - fase 1 7. Bruger efter behov bogstavernes lyde - selvkorrektion
8. Begynder at skrive små beskeder 9. Bruger bogstavernes lyde effektivt i læsningen af længere, ukendte ord

9 LUS - fase 1 10. Anvender og skifter mellem formålsbestemte strategier ved læsning af enkle tekster 11. Har tilegnet sig strategier, der bruges i normal voksenlæsning, stopper op, læsningen går langsomt.

10 LUS - fase 1 Trinmål efter 2. Klasse Lix 8-9 (Let 15-17)
12. Læser selvstændigt en ukendt tekst. Afkodningen kræver stadigvæk opmærksomhed. Læsningen går i stå under afkodning af ukendte ord, ikke flydende læsning. Trinmål efter 2. Klasse Lix 8-9 (Let 15-17)

11 Trinmål efter 2. klasse læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp - både fag- og skønlitteratur vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer bruge forskellige elementære læsestrategier læse forberedte tekststykker op lytte til andres oplæsning af tekster udtrykke deres egen forståelse af tekster gengive tekster i dramatisk form læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.

12 LUS - fase 2 Fase 2 punkt 13 - 19 punkt 16 - trinmål 4. klasse
punkt 18a - trinmål 6. klasse punkt 19 - trinmål 9. klasse

13 Lus - fase 2 13. Læser mere flydende, stopper fortsat en gang imellem.
14. Søgelæsning - finder hurtigt ønskede oplysninger - både kendt og ukendt tekst 15. Læser flydende med god forståelse - foretrækker stillelæsning.

14 LUS - fase 2 Trinmål efter 4. Klasse Lix 20 - 25
16. Instruktionslæsning - læser arbejdsbeskrivelser, opskrifter, instruktioner samt matematikopgaver med forståelse Trinmål efter 4. Klasse Lix

15 Trinmål efter 4. klasse læse sikkert og med god forståelse
læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen oversigtslæse og punktlæse fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form læse lette og korte norske og svenske tekster.

16 LUS - fase 2 Trinmål efter 6. Klasse lix 30-35
17. Forstår indholdet af udenlandske film og naturprogrammer ved hjælp af undertekster. 18. Læser meget - og kan lide det 18.a Læser med udbytte serier, faglige tekster og kan anvende læsefærdigheden til forskellige formål. Trinmål efter 6. Klasse lix 30-35

17 Trinmål efter 6. klasse læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning bruge forskellige læsemåder - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form læse lette norske og svenske tekster.

18 LUS - fase 2 18.b har let ved at læse, læser ungdomsbøger med personbeskrivelser, miljøbeskrivelser og indre monologer 18.c Udvider læsningen til forskellige genrer, magter at læse flere bøger parallelt - læser voksenbøger 19. Dybde- og overblikslæsning - kan få fat i både indhold og struktur Trinmål efter 9. Klasse Lix

19 Trinmål efter 9. klasse læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form læse norske og svenske tekster.

20 Træet

21 LUS Fase 3 - Den litterære fase
At være litterær læsende forudsætter en abstrakt og hypotetisk tænkning. - trænge ind i sagprosa og skønlitterære tekster og forstå dem.

22 “Lusning” 1. Eleven skriver sit navn 2. Eleven læser kendt tekst
3. Eleven læser ukendt tekst (lærer vælger) 4. Eleven læser en af sine egne historier 5. Eleven læser “Her ser Tom en bil” (kendte ord, men uden billedstøtte)

23 “Lusning” 6. Eleven skriver en sætning efter diktat: Jeg læser en bog sammen med Helle

24 Test 1 bruges i begyndelsen af 1.klasse
Ida og Emil Her er Ida og Emil. Ida og Emil bor på Isgade 8 i Isby. Ida og Emil bor i et lille gult hus. Ida er 7 år. Emil er 9 år.

25 Test 2 kan bruges i efteråret i 1. klasse
Her er Jan og Lone. Jan og Lone bor også i det gule hus på Isgade 8 i Isby. Lone er Idas mor. Lone er også Emils mor. Jan er Idas far. Jan er også Emils far.

26 Lus i børnehøjde 1. Jeg kan læse og skrive mit eget navn + nogle flere
2. Jeg ved i hvilken retning, man læser 3. Jeg ved, at man kan læse det, der står i en bog 4. Jeg kan genkende mange ord i en tekst 5. Jeg kan genkende ord i andre tekster 6. Jeg kan stave mig frem til et ord, hvis jeg ikke kan genkende det

27 Lus i børnehøjde 7. Jeg retter mig selv, hvis ikke dét, jeg læser, giver mening 8. Jeg kan skrive noget, andre kan få en mening ud af 9. Jeg kan få mening ud af en tekst (med billeder), jeg ikke først har fået læst op 10. Jeg kan læse bøger uden billeder og forstå dem 11. Jeg begynder at læse tykkere bøger. Jeg vil helst læse højt.

28 Lus i børnehøjde 12. Jeg læser mange forskellige bøger. Jeg kan stadig indimellem blive i tvivl om, hvad der står 13. Jeg tænker meget over det, jeg læser 14. Jeg kan hurtigt finde en oplysning i en tekst 15. Jeg vil helst læse inden i mig selv 16. Jeg kan følge en instruktion

29 Lus i børnehøjde 17. Jeg kan læse undertekster på TV
18. Jeg elsker at læse 19. Jeg får meget ud af dét, jeg læser

30 Forventninger? For at blive en god læser på mellemtrinnet skal man være igennem en læsemængde, der svarer til normalsider.

31 Krav til elever (lærere)
1. klasse med enkle letlæsningsbøger - 1 pr. dag 2. klasse - letlæsningsbøger 2-3 om ugen klasse 3-4 bøger om måneden klasse mindst 1 bog om måneden


Download ppt "LæseUdviklingsSkemaet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google