Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Red Barnets Humanitære arbejde 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Red Barnets Humanitære arbejde 2013"— Præsentationens transcript:

1 Red Barnets Humanitære arbejde 2013
Hedinn Halldorsson

2 AGENDA for workshop: Nødhjælp og katastrofer
Kort præsentation af deltagere + agenda Kort film om Red Barnets nødhjælpsarbejde (2 minutter) Red Barnets humanitære arbejde & humanitære principper Forskellige typer af katastrofer og status på aktuelle katastrofer Red Barnets Børnekatastrofefond ( Det lokale katastrofeberedskab i dag Øvelse; hvordan kan vi udvikle katastrofeberedskabet lokalt Næste skridt Katastrofeforebyggelse /film om LEGO-Red Barnet projekt (5 min)

3 Formål med workshop At sikre at I alle ved mere om Red Barnets humanitære arbejde og føler at I er "klædt på" til at arbejde med katastrofefunktionen i lokalforeningen At drøfte hvad funktionen gør i dag, hvilken støtte landskontoret kan tilbyde og fremtidige muligheder/ udfordringer At få jeres anbefalinger til realistiske mål/ resultater og aftale opfølgning i lokalforeningerne og i samarbejdet med landskontoret. Herunder også behov for og forslag til landskontorets støtte til aktiviteterne

4 Katastrofefilm…

5 Red Barnets humanitære arbejde
Nødhjælp er kort fortalt materiel eller logistisk assistance, der tilbydes i katastrofesituationer. Det primære mål er at redde liv, lindre smerte og hjælpe nødlidende med at bevare deres menneskelige værdighed indtil situationen er stabiliseret. Humanitær bistand omfatter: akut nødhjælp, støtte til længerevarende (eller gentagende) krisesituationer, genopbygning/ overgangsbistand, katastrofeberedskab og forebyggelse (Disaster Risk Reduction/ Climate Change Adaptation) samt dele af bistanden til ”sårbare stater”, fredsopbygning og konflikthåndtering, Langsigtet udviklingsbistand søger at forbedre underliggende, strukturelle socioøkonomiske faktorer, der kan lede eller allerede tidligere har vist sig at lade til katastrofer.

6 Humanitære principper og god praksis/ ’code of conduct’
”Humanitært imperativ” – medfølelse og fundamentale rettigheder Upartiskhed og ikke-diskrimination: hjælpen prioriteres og gives til dem der har mest brug for den – uanset nationalitet, race, religion, klasse eller politiske tilhørsforhold. Neutralitet: Hjælpen må ikke bruges til at fremme et bestemt militært, politisk eller religiøst standpunkt eller formål Uafhængighed: hjælpen skal ikke være instrument for staters udenrigspolitik (sikkerhedspolitik) – uafhængig information/ data, differentieret finansiering.. Respekt: for kulturer og vaner/ praksis. Og værdighed – ikke fremstille folk som stakler, men ressourcestærke og overlevere. Lokal kapacitet: I videst mulig omfang bygge lokal kapacitet til nødhjælpsrespons. Sikre involvering af modtagerne af hjælpen i håndteringen/ implementeringen af hjælpeindsatsen. Hjælpen skal bidrage til at reducere fremtidige risici/sårbarhed overfor katastrofer – så vel som at støtte basale behov for hjælp Ansvarlighed: Organisationerne/ vi skal holde os selv ansvarlige overfor dem, som vi forsøger at hjælpe og overfor dem vi får midler fra til at hjælpe

7 SCI humanitære indsatser/ data
SCI Global Dashboard February 2013 26 responses in 30 countries

8 Red Barnets humanitære arbejde i tal
Strategi: Del af Red Barnets strategi, at støtte internationalt humanitært arbejde Omsætning/vækst : 2010: Haiti, Pakistan – ca. 66 mio. kr 2011: HoA, Somalia/Puntland, Pakistan – ca. 63 mio. kr 2012: Vestafrika, MENA, Sydsudan, Yemen – lige over 100 mio. Kr Udsendelser: I internt beredskab. Med i SCI styregruppe Sektion for Humanitær bistand: teamet større – på “tværs” af huset

9 Red Barnets Børnekatastrofefond
- Når katastrofen rammer, er det afgørende for børnene, at vi kan rykke ud med hjælpen med det samme. Derfor har vi i 2008 oprettet Børnekatastrofefonden, så vi har pengene på forhånd. - Både private og virksomheder kan støtte Børnekatastrofefonden året rundt - Børnekatastrofefonden sender midlerne af sted til der hvor behovet er størst Men støtter også de mindre synlige katastrofer Antal private medlemmer : Over og vi arbejder på at øge antallet løbende Vi har nu flere ressourcer til at arbejde mere prioriteret efter virksomhedsbidrag (fx kun 17 erhvervsbidrag i 2012 – det kan vi gøre bedre ;-) Men gerne sammen med Jer – mere om det senere - Dokumentation og tilbagerapportering: Udsendelse af elektronisk nyhedsbrev ca. seks gange om året og ved aktuelle katastrofer (et praktisk problem er dog pt. at vi mangler en del adresser)

10 Hvad støtter Børnekatastrofefonden?
Akut nødhjælp (mad, medicin, rent vand, tæpper og telte) Uddannelse/nød-skoler, beskyttede områder for børn (child friendly spaces) og psykosocial støtte (Syrien) Langsigtet genopbygning (fx ved Afrikas Horn katastrofen) Katastrofe-forebyggelse (LEGO-projekt i Indien ) De ”stille” katastrofer / politisk uafhængighed

11 Hvad støttede BKF i 2012 HER indsættes de forskellige donationer (gøres onsdag 10/4; haves på kontoret)

12 Katastrofeberedskabets rolle – i dag
Akutte /store katastrofer Katastrofer (SCI) Store, men ”usynlige” Mellem katastrofer - og forebyggelse 1) En del af SCDs interne Katastrofeberedskab (nødvendigt at deltage): Evt. og frivilligt at deltage Absolut frivilligt 2) BKF bøtter og specielle labels 2 a) BKF indsamlingsbøtter fx. Syrien/Vestafrika 2b)Det er en mulighed at have bøtter stående som samler ind til BKF 3 a) Kampagnestøtte: Typisk via appel fra Mimi som ved Syrien to års kampagnen Etablering af aftaler med lokale butikker Særlig kommunikation via katastrof en: Information fra hovedkontoret til agenter via netnyt Opbyggelse af katastrofeberedskab i LF Ad 2) Vi sender altid labels; ikke noget med print selv længere Ad 2 a) Vi HAR lært og ved NU, at det ikke kunne betale sig at samle ind til faktisk hverken Vestafrika (juni 2012) eller Syrien (fx Danske Bank frivillig-indsamling i februar/marts 2013), men det VIDSTE vi jo ikke. Det er en løbende læringsproces det her med at finde ud af hvad det er som danskerne vil støtte. Omvendt var vi i 2011 skeptiske da COOP gav os mulighed for at have bøtter i alle deres butikker (Brugsen, Kvickly &Fakta) og det indbragte omkring 2 millioner kroner (LONE CJECK DETTE TAL) Ad 3 a) underskriftindsamling og ”likes” /deling på Red Barnets facebook profil (fx 70 deltog online i Syrien kampagnen) Ad 2b) Vi har dog selvfølgelig fuld forståelse for at det kolliderer med nogle af jeres egne lokale indsamlinger, men her respekterer vi netop i ”fredstid” at I IKKE samler ind til BKF – modsat 2) de store katastrofer

13 Beredskabet fremover: Hvad kan vi mere gøre, sammen?
Akutte /store katastrofer Katastrofer (SCI) Store, men ”usynlige” Mellem katastrofer - og forebyggelse Presse: lokal presse (PM fra hovedkontoret til versionering) samt facebook og updateringer Lokale foredrag kan planlægges lokalt med deltagelse af hum. personer efter aftale Foredrag – pilotprojekt ?? Fx min. 50 deltagere og deltager gebyr 50 kr. (til dækning af udgifter) Igangsættelse af egne indsamlinger fx via Betternow. Læs mere på Hjælp med at sprede Red Barnets facebook profils opdateringer lokalt Kontakt til lokale virksomheder for at være en del af det ”parate” katastrofestøtte-team Lokale muligheder for erhvervs-samarbejder? Diverse ad hoc aktiviteter lokalt hvor BKF tages med (torvedage, etc.) NB. VIGTIGT at arbejde med loakl presse ved mellem katastrofer Plus selvfølgelig alle Jeres gode ideer

14 Workshop øvelse Vi går sammen i 3-5 personers grupper, forestiller os at en ”type” katastrofe og diskuterer: Hvordan forestiller vi os at vi som frivillige lokalt kan understøtte Red Barnets humanitære indsats i forbindelse med større katastrofer (kat. 1 og 2)? (aktiviteter, nye ideer, ønsker – tænk her at alt er muligt) 2) Hvad kan gøres ”mellem” katastroferne? 3) Hvad har I brug for fra hovedkontoret for at kunne gå i gang med de aktiviteter I gerne vil lave og være en del af? Opsamling kl. ca : Hver gruppe fortæller på et par minutter hvad I har diskuteret/er kommet frem til hvad I ønsker at dele med os andre Husk at sig at der her er plads til at skrive noter og at vi gerne vil samle dem ind bagefter og have dem med. Se også næste slide med handlingsplanen (begge er printet og medbragt tænker jeg – SU).

15 Hvad ønsker vi at byde ind på af de lokale aktivitetsmuligheder?
Bøtter Lave indsamlinger via Betternow.dk Lave lokalt Presse-arbejde Lokale Erhvervs-samarbejder Foredrag/ Andet/ Jeres gode ideer Vi deltager: Noter Ad 4) Nævn evt. at vi viser film om netop dette LEGO-projekt til sidst i workshoppen Ad 5) Alice, du har nok et godt eksempel her… evt. Vestafrika i 2012 som var en stor katastrofe, men vi kunne ikke fundraise til det Skriv gerne flere kommentarer bagpå

16 Katastrofeforebyggelse
Kort fortalt om Disaster Risk reduction (DRR) Film : LEGO – Red Barnet pilot projekt Evt. her fortæl om Daniels case med Verdensbanken i Etiopien Og vis Hedinns Lego film.

17 Næste skridt TAK for alle Jeres gode input 
Opdatering af katastrofeberedskabet : Hvis her er lokalforeninger uden beredskab vil vi meget gerne høre fra Jer når I har vendt det i lokalforeningen Vi vil også gerne modtage Jeres tilkendegivelser om hvor meget I har lyst til at være med på i de respektive lokalforeninger. Meld tilbage efter Jeres næste LF-møde med jeres lokale handlingsplan Vi sender en mail ca. 22/4 og beder om jeres tilbagemelding senest ultimo maj Vi glæder os til at opbygge et i fremtiden endnu stærkere og bredere katastrofeberedskab sammen med Jer !!! Ad 2) Vi sender en mail omkring slutningen af april med deadline i maj; vi vil bare gerne vide HVEM vi skal kontakte og om listen er opdateret (KUN vigtigt i de LF hvor vi mangler info/commitment). NB. Vi vil altid gerne have flere end én frivillig fra en LF at komtakte ved Afrikas Horn var det fx midt i sommerferien og godt med afløsere.

18 TAK for i dag Alice Moltke Ladekarl, sektionsleder for Humanitær Bistand: Lone Buchardt, kampagneleder i kommunikation: Sofie Maegaard Astrup, kommunikationsmedarbejder (presse):


Download ppt "Red Barnets Humanitære arbejde 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google