Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Er overvægt et samfundsproblem?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Er overvægt et samfundsproblem?"— Præsentationens transcript:

1 Er overvægt et samfundsproblem?
Sund By Netværket, KL og Danske Regioners fælles konference ”Overvægt – et fælles ansvar” Vejle 1. november 2011 Else Smith, adm. direktør i Sundhedsstyrelsen

2 Overvægt i Danmark 46,7 % af den voksne befolkning er overvægtige (BMI≥25). Der er flere overvægtige mænd (54,2 %) end kvinder (39,4 %). 13,4 % af alle danskere er svært overvægtige (BMI≥30). Andel, der er svært overvægtige (BMI≥30), fordelt på køn og alder Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2010 (Selvrapporteret højde og vægt)

3 Årsager til vægtøgning og overvægt
Infektioner (adenovirus) Sukkerholdige drikke Visse lægemidler Søvnkvalitet Mulighed for bevægelse Alkohol Måltidsmønster, -størrelse og - sammensætning Daglig inaktivitet (TV- og PC-tid) Rygeophør Kalorieindtag Genetiske faktorer Påvirkninger I fostertilstanden Socialt miljø Fødselsvægt og vægt i barndommen Amning Stress Moders vægt og vægtøgning under graviditet Eksponering for hormonforstyrrende stoffer

4 Samfundets udvikling Energiindtag > Energiforbrug
Prædisposition for at udvikle overvægt: Man arver en sårbarhed, som slår igennem i et ugunstigt miljø Svær overvægt opstår i samfund med mulighed for lav fysisk aktivitet og rigelig adgang til mad Udbud af billige, energitætte fødevarer Større portioner og mængderabat Fysisk aktivitet i fritid, på arbejde, i institution Aktiv transport

5 Ulighed i overvægt Geografisk fordeling Levekår og livsstil:
Overvægt forekommer især blandt kortere uddannede og indenfor særlige erhverv (indkomst) Overvægt er et resultat af social udsathed (fattigdom, social eksklusion m.m.) og kan samtidig være årsag til denne udsathed 51 % (15 %) 47 % (14 %) 42 % (11 %) 49 % (14 %) 50 % (15 %) Andel, overvægtige (svært overvægtige) i regionerne Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2010 (Data justeret for køn og alder)

6 Hvad har SST gjort: Satspuljer om overvægt
”Kommunens plan mod overvægt” ( ) Kommunale modelprojekter om forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn ”Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne” ( ) Udvikling af vægtstoprådgiver-uddannelsen Kommunale og regionale vægtstop-ordninger ”Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici” ( ) Kvalitetsudvikling af den kommunale indsats via to typer af modelprojekter Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde, der inddrager og anerkender forældrene og deres betydning for barnets trivsel og sundhed

7 Hvad har SST gjort: Borgerrettede kampagner
Informationsindsats om overvægt hos børn Kampagne om fysisk aktivitet for børn og unge Kampagne om at drikke mindre sødt 6 om dagen-kampagnen om at spise mere frugt og grønt

8 Hvad har SST gjort: Strukturelle indsatser
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (§ Sundhedsloven) Spæd- og småbørnssundhedspleje, bl.a. i eget hjem Skolesundhedspleje, bl.a. ind- og udskolings-undersøgelser samt regelmæssig kontakt med sundhedsplejersken Forebyggende helbredsundersøgelse hos praktiserende læge (førskolealder, op til 5 år) Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2011)

9 Hvad har SST gjort: Tilbud
Kommunale tilbud til overvægtige borgere Regionale tilbud til svært overvægtige børn og unge Fx på Holbæk og Hillerød Sygehus Fedmekirurgisk behandling Borgere med BMI>50

10 Rammer for forebyggelse, herunder overvægt
Regeringens kommunalreform og Sundhedsloven ”Sund hele livet” fra 2002 → Ny regering Sundhedslovens § 119 (stk. 1 og stk. 2) Kommunens opgave: ” at skabe rammer for en sund levevis og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne” (stk. 3) – ”evt. under rådgivning fra regionerne” Sundhedslovens § Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

11 Fremadrettet Nye retningslinjer for fedmekirurgi Sundhedsaftaler
Kan (og bør) de inkludere overvægtsområdet? Opgavefordeling Udfordringerne er mange Kronisk sygdom? Hvornår er det relevant, at man gør noget? overvægt/svær overvægt/ svær overvægt + følgesygdom Overvægt som kronisk sygdom

12 Overvægt er et sundhedsproblem!
Ikke et spørgsmål om æstetik og skønhedsidealer Følgesygdomme associeret med svær overvægt bl.a.: Type 2-diabetes, forhøjet BT, dyslipidæmi, insulinresistens, fedtlever, hjertekarsygdom, visse kræftformer og reproduktionsproblemer Søvnapnø, åndedrætssygdomme, åreknuder, ødem, musku-skeletale problemer, træthed, social isolation, psykologiske problemer Vægttab på 5-10 % gavner sundheden Højt BMI forkorter livet: 30-35: 2-4 år og 40-45: 8-10 år Fysisk aktivitet nedsætter dødeligheden relateret til svær overvægt – især for de mest inaktive Fordele ved et ønsket vægttab: Reducerer: blodtryk, blodlipider og triglycerider, blodsukker, risiko for søvnapnø, smerter i vægtbærende led og medicinudgifter Forbedrer selvværd og livskvalitet


Download ppt "Er overvægt et samfundsproblem?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google