Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Omsætning af viden til handling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Omsætning af viden til handling"— Præsentationens transcript:

1 Omsætning af viden til handling
Ulla Solvang Formand for projektudvalget for Sundhed HOLBÆK KOMMUNE

2 Omsætning af viden til handling:
Kort introduktion til Holbæk Kommune Sundhedsorganisationen Dialog om sundhed i lokalområderne Opfølgning på dialogen

3 Kort introduktion til Holbæk Kommune:
Geografi Befolkning Organisering - Kommune - lokalområde

4 BEFOLKNING OG GEOGRAFI
Sjælland: indbyggere Holbæk Kommune: indbyggere Holbæk København

5 GEOGRAFI: Holbæk Kommune = 18 lokalfora Holbæk By

6 ORGANISATION:

7 Lokale projekter – fra tanke til handling - et typisk projektforløb
Holbæk Kommune 3a) Efter behov kan den faste KONSULENT inddrages 3b) Efter behov kan den lokale SEKRETÆR hjælpe med kopi og forsendelsesopgaver 5a) Idéen drøftes måske med DIALOG-UDVALGET og efterfølgende i BYRÅDET (evt. politisk behandling) 5) En lokal arbejdsgruppe udarbejder et oplæg, som afstemmes lokalt 3) Herefter inddrages lokale aktører… 1) En borger har fået en god idé 4) … og idéen drøftes lokalt i LOKALFORUM 2) Borgerne går til den FASTE KONTAKTPERSON og forelægger idéen 5b) … eller måske går man bare direkte i gang selv!!!

8 Sundhedsorganisationen:
Hvad vil vi (Strategi og det brede/rumlige sundhedsbegreb) Model for arbejdet med Sundhed

9 STRATEGI: Visionen er omsat til:
Nedsættelse af et projektudvalg for Sundhed Arbejdet med sundhed tager udgangspunkt i ”Det brede/rumlige sundhedsbegreb” Udarbejdelse af sundhedsprofiler for de 18 lokalområder Forslag til Sundhedsplan

10 DET RUMLIGE (BREDE) SUNDHEDSBEGREB:
Ressourcer, miljø Lokalsamfundets serviceydelser Lokalsamfundets social miljø Tilknytning til lokalområdet Fastholdelse og marginalisering Varige aktivitetsbegrænsninger Sygefravær Hæmmet af sygdom SOCIAL KAPITAL Belastning og risikofaktorer, miljø Fysisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø Vold og hærværk i lokalområdet Lokal forurening Ulykker Social og psykisk funktion og livskvalitet Selvvurderet helbred Kan du gøre hvad du har lyst til? Er du stresset? Håndtering, handlekompetence og mestring Brug af læge Brug af smertestillende medicin Forandringsparathed Vitalitet Håndtering af kontrol og krav Ressourcer, individ Forandringsparathed. Indtag af frugt og grønt Fysisk aktivitet Socialt netværk Helbred, sygdom og gener Sygdomsliste Langvarig sygdom Personlig velbefindende og funktion Social deltagelse, participation Deltagelse i foreningsliv Benyttelse af lokalområdets muligheder Tillid til lokalbefolkningen Tillid til samfundet Belastning og risikofaktorer, individ BMI Daglig rygning Overskridelse af genstandsgrænser Fysisk inaktivitet

11 DET RUMLIGE (BREDE) SUNDHEDSBEGREB:
Ressourcer, miljø Lokalsamfundets serviceydelser Lokalsamfundets social miljø Tilknytning til lokalområdet Fastholdelse og marginalisering Varige aktivitetsbegrænsninger Sygefravær Hæmmet af sygdom SUNDHEDS KAPITAL Belastning og risikofaktorer, miljø Fysisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø Vold og hærværk i lokalområdet Lokal forurening Ulykker Social og psykisk funktion og livskvalitet Selvvurderet helbred Kan du gøre hvad du har lyst til? Er du stresset? Håndtering, handlekompetence og mestring Brug af læge Brug af smertestillende medicin Forandringsparathed Vitalitet Håndtering af kontrol og krav Ressourcer, individ Forandringsparathed. Indtag af frugt og grønt Fysisk aktivitet Socialt netværk Helbred, sygdom og gener Sygdomsliste Langvarig sygdom Personlig velbefindende og funktion Social deltagelse, participation Deltagelse i foreningsliv Benyttelse af lokalområdets muligheder Tillid til lokalbefolkningen Tillid til samfundet Belastning og risikofaktorer, individ BMI Daglig rygning Overskridelse af genstandsgrænser Fysisk inaktivitet

12 Model for arbejdet med Sundhed

13 Dialog om sundhed i lokalområderne:
Eksempel: Lokalområde (fora) Jyderup

14 Holbæk Kommune = 18 lokalfora Jyderup: 4.863 indbyggere

15 Undersøgelse i oktober/november 2006: 2.727 svarede i Holbæk Kommune
176 svarede i Jyderup TAK FOR HJÆLPEN Der kommer senere en samlet rapport. I dag ser vi på resultaterne for Jyderup, kontra resultaterne for Holbæk Kom- mune

16 Resultaterne for Jyderup kontra resultaterne for Holbæk Kommune:
En ”Sundheds Kapital”: Resultater på folkesygedommene og risikofaktorerne (kost, rygning, alkohol og motion), og En ”Social Kapital”: Resultater på trivsel, tillid, samvær og tryghed

17

18

19 Social Kapital Sundheds Kapital Jyderup
Mere end 10 dages sygefravær sidste år (erhversaktive) Listesygdom: angst, depression Listesygdom: knogleskørhed Deltager i foreningsliv dagligt/ugentligt Listesygdom: slidgigt, leddegigt Benytter beboerhus/medborgerhus ugentligt/månedligt Listesygdom: kronisk bronkitis Benytter parker ugentligt Listesygdom: hjerneblødning Føler sig stærkt tilknyttet lokalområdet Listesygdom: forhøjet blodtryk eller blodprop i hjertet Boet 1-4 år i lokalområdet Listesygdom: diabetes Lokalsamfundet er ikke roligt og trygt Listesygdom: astma eller allergi Der er muligheder for at omgås naboer Varige aktivitetsegrænsninger Der er ikke fritidsmuligheder i lokalsamfundet Fysisk aktiv i fritiden Udsat for vold seneste år Har i sidste måned, 2 eller flere gan- ge indtaget mere en 5 genstande Meget, ganske stor tillid til politikere Overskrider SST genstandsgrænse Man kan stole på de fleste mennesker Ryger Ofte eller en gang i mellem uønsket alene (BMI>=30) Kan helt sikkert regne med hjælp v. sygdom En hel del eller meget nedtrykt Træffer venner og bekendte mindst 1,2 gange pr. uge Ofte stresset Jyderup Social Kapital Sundheds Kapital ”Bedre” en gennemsnittet i Holbæk Kommune ”Dårligere” en gennemsnittet i Holbæk Kommune

20 Spørgsmål til ”Sundheds Kapital”
Hvilke af områderne , tobak, alkohol, kost og fysisk aktivitet (risikofaktorerne) skal Jyderup arbejde med, for at minimere udbredelsen af de markerede (lyserødt) ”folkesygedomme”?

21 Spørgsmål til ”Social Kapital”
Hvilke rammer og aktiviteter skal der skabes i Jyderup, hvis den ”sociale kapital” skal øges (trivsel, tillid, samvær og tryghed - vold)? Hvilke aktiviteter skal igangsættes i Jyderup for at øge samværet i lokalområdet?

22 Opfølgning på dialogen:
Netværkskontrakter

23 Netværkskontrakter med:
Formål (med projektet) Samarbejdspartnere Succeskriterier Forpligtelse Budget (f.eks kr.) Kontrakterne kan omhandle aktiviteter som er med til at styrke den sociale kapital i området. Underskrives af: Formand for dialogudvalg - ansvarlig kontaktperson i lokalområdet - ansvarlig direktør

24 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


Download ppt "Omsætning af viden til handling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google