Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børn og Unge Fokusområdet: Sundhed, trivsel og kriminalitetsforebyggelse Der etableres i hvert distrikt et trivsels- og sundhedsråd i efteråret 2013 Målsætning:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børn og Unge Fokusområdet: Sundhed, trivsel og kriminalitetsforebyggelse Der etableres i hvert distrikt et trivsels- og sundhedsråd i efteråret 2013 Målsætning:"— Præsentationens transcript:

1 Børn og Unge Fokusområdet: Sundhed, trivsel og kriminalitetsforebyggelse Der etableres i hvert distrikt et trivsels- og sundhedsråd i efteråret 2013 Målsætning: - skal være med til at løfte områderne i sundhedspolitikken, som vedrøre børn og unge - skal kunne kvalificere og evaluere indsatser/årshjul - skal anvende og vurdere på data om sundhed og trivsel ift. konkrete indsatser i skolen, dagtilbud, klub - skal tage stilling til nye projekter og stå for koordinering/organisering • Trivsels- og sundhedsrådet går på tværs af dagtilbud, skole og klub. • Distriktet finder formanden blandt områdets distriktsskoleleder eller områdeleder for dagtilbud • Børn og Unge bidrager med konsulent til afvikling af distriktets 2 årlige møder i trivsels- og sundhedsrådet. Senest i oktober 2013 skal det første møde i distriktets Trivsels- og Sundhedsråd være afholdt. • Den daglige leder i dagtilbud/i klub bærer ansvaret for at pædagogteamet arbejder ud fra en plan, som har fokus på indsatser rettet mod både børn/unge og forældre. • Klasselæreren bærer tilsvarende ansvaret for at teamet arbejder ud fra en årsplan, som har fokus på både elev- og forældrerettede indsatser. Eks. på udviklingsdrivende på skolerne (skolens AKTere er vejledende ift. fase-/årgangsteams, SSP/klub/Familieafd. understøtter specifikke temaer i årsplanen, skolens PLUC og ressourceteamet skal være med til at løfte behov på skolen og få relevante aktører med på banen. Dette kan ske i samarbejde med - Børn og Unge - Familie- og Børnesundhed - Sundhedssekretariatet - Eksterne (Sex & Samfund, Natteravne etc.)

2 Eks. på sundhedsgruppe i udskolingen En lærer Læringsvejleder tilknyttet skolens PLUC / eller AKT pædagog (klub), elever, sundhedsplejerske/ tandplejen, samt den leder fra ledelsesteamet, som sidder i rådet. Der lægges op til at distriktet drøfter egen organisering af sundhedsgrupper., da distrikterne er meget forskellige i størrelse. ORGANISERING af trivsels- og sundhedsrådene Klub: Sundhedsgruppe. En pæd. går med i sundhedsgruppen i udskolingen Dagtilbud: Sundhedsgruppe på hver matrikkel. Pædagog fra distriktet er med ad hoc i sundhedsgruppe i basisskolen Distriktets trivsels- og sundheds- råd Skolen: To sundhedsgrupper En i udskolingen og en i basisskolen Strategiske/ rammesættende/organisering af opgaven Sundhedsgrupper planlægger, ideudvikler og omsætte tiltag til årsplaner m.v.

3 Hvordan bemandes distriktets trivsels- og sundhesråd? ORGANISERING af trivsels- og sundhedsråd Distriktsskolelederen + anden leder fra skolens ledelsesteam SFO-lederen Områdelederen for dagtilbud Koordinerende klubleder i distriktet Ledende sundhedsplejerske (Familie- og Børnesundhed) Overtandlæge (Familie- og Børnesundhed) Konsulent (Børn og Unge) Ad hoc kan elevrådsrep. + forældrebestyrelsesmedlemmer inviteres med fra dagtilbuds- og skoleområdet.


Download ppt "Børn og Unge Fokusområdet: Sundhed, trivsel og kriminalitetsforebyggelse Der etableres i hvert distrikt et trivsels- og sundhedsråd i efteråret 2013 Målsætning:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google