Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

©FDLF OPSTRØM Generelt informationsmøde Januar 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "©FDLF OPSTRØM Generelt informationsmøde Januar 2005."— Præsentationens transcript:

1 ©FDLF OPSTRØM Generelt informationsmøde Januar 2005

2 ©FDLF Plan for dagen •Introduktion •Rammer for næste pilotarbejde •Hvorfor har vi brug for en REACH dialog med vores leverandører? •Hvad går næste pilotarbejde ud på? •Hvem skal lave pilotarbejdet? •Hvilke leverandører skal inviteres? •Afrunding Kaffe 13.00 16.00

3 ©FDLF Overordnet fokus for projekt •Bliver REACH overhovedet gennemført? •Ja, men i en helt anden form - så spildt arbejde at forberede sig allerede nu. •Vi er så små i Danmark (nationalt og indenfor den kemiske industri) – så lad kæmperne afgøre slaget. •Kan man lurepasse overfor REACH? Bliver vi så ikke bare de evige “good guys”? •Vil den sydeuropæiske industri efterfølge reglerne? Og hvis ikke – hvorfor skal vi så? •Kan man overhovedet skille de politiske og tekniske problemstillinger fra hinanden? Teknisk forberedelsesarbejdeEksterne (politiske system)

4 ©FDLF Materialer •Kopi af overheads Vil også blive lagt på FDLF’s hjemmeside •Deltagerliste •Baggrund til gruppearbejde •Feed-back til brug for leverandørkonference –Overordnede spørgsmål –Leverandør invitationsliste Skriv e-mail addresse på cirkulerende liste

5 ©FDLF Funktionsområder for deltagerne •Indkøber (rød) •Miljøkemiker (grøn) •Produktudvikler (gul) •Andet (blå) Mærkater bliver cirkuleret ved bordene Farvemarkering sættes på navneskilt

6 ©FDLF 2003 2004200520062007 Virksomheden Præparater Stoffer Leverandører Kunder Opstrøm Nedstrøm Formidling MST rapport Brancheorienteringsmøder Generel CSR/SDS undervisning Overordnet projektplan Temperaturmåling Vidensindsamling CSA/CSR Helbredstest

7 ©FDLF Udvidet SDS REACH nøglebegreber ProducentLeverandør Kunde Virksomhed FORSYNINGSKÆDEAnvendelse EU Agentur Produkt SDS Råvare SDS Stof SDS € Registrering € Godkendelse Alle stoffer som produceres over 1ton/år/producent skal registreres (2009; 2012; 2017) Problematiske stoffer vil på sigt skulle godkendes før de fortsat kan anvendes. DU “Downstream User” DU

8 ©FDLF Plan for dagen •Introduktion •Rammer for næste pilotarbejde –især forberedelse til leverandørkonference •Hvorfor har vi brug for en REACH dialog med vores leverandører? •Hvad går det næste pilotarbejde ud på? •Hvem skal lave pilotarbejdet? •Hvilke leverandører skal inviteres? •Afrunding Kaffe 13.00 16.00

9 ©FDLF REACH Dialog Udvidet dialog mellem leverandør og branchevirksomhed Leverandører Branchevirksomheder Dialog

10 ©FDLF Indkøb af råvarer (x100) Branchens virksomheder Kommerciel fokus PRODUKT Salg af produkter (x100) MEN Regulering sker på stof - niveau (x100)

11 ©FDLF Fokus for næste pilotarbejde Overordnet mål: REACH dialog med leverandører: •Bevare den maksimale råvarediversitet: –Mange råvarer med samme funktionalitet (indkøb) –Mange råvarer med forskellig funktionalitet (udviklere) •Undgå at “tabe” råvarer pga manglende fokus i kommunikationen Første “skridt”: •Afprøve værktøj til REACH dialog om den enkelte råvare –Blandt andet udvidet råvarebeskrivelse (i form af skema)

12 ©FDLF Rutinemæssig brug af værktøj Tidsplan for pilot 2005 ++ 2009Tid 2006 Pilot REACH Udvikling Antal råvarer der undersøges i den enkelte virksomhed. 3-4 Hundredevis Potentiel reformulering hos Branchevirksomhed og/eller leverandør

13 ©FDLF Forarbejde til pilot 2005 Tid Pilot Udvikling Internt: - Udvikling - Indkøb - Diverse udvalg/bestyrelser Eksternt: - Kemikaliebranchen - BASF; Bayer - Gropa; Brøste Diverse: SIKA, Schweich SPARRING Rutine? Informationsmøde (udvikling, indkøb, miljø) INFO 03.03 Leverandørkonference LEV 14.03 Teknisk workshop (udvikling, miljø) WS

14 ©FDLF Leverandørkonference Overordnet mål •Sætte fokus på REACH problemstillinger set ud fra et Downstream User perspektiv. •….. + kickstarte pilotarbejdet

15 ©FDLF Myndigheder EU kommission EU Parlament Rådet Leverandør (producent) Distributør Business Impact Leverandør Konference Eksterne præsentationer Leverandør Branche virksomhed Industri DOWNSTREAM Perspektiv

16 ©FDLF Leverandør Konference Eksterne foredragsholdere Myndigheder: –Rådet: Miljøminister Connie Hedegaard –EU Parlament: Lena Ek REACH Koordinator Industri udvalget –EU Kommissionen: Bjørn Hansen, DG Env. Industri: –Andreas Ahrens, Oekopol Business Impact studier –Ingrid Herzog, Bayer Stor kemikalieproducent –Mette Herget, Kemikaliebranchen Distributør leddet Foreløbig Plan

17 ©FDLF Leverandør Konference Interne præsentationer •Projektgruppens bud på et Downstream- user perspektiv •+ Generelt om brancheprojektet •+ Kort om opstrømspiloten

18 ©FDLF Leverandør Konference Invitationer 1.GENEREL: Formel invitation hvor “afsenderen” er branchens virksomheder ( repræsenteret ved deres logoer): Underskrevet af Vibeke Plambeck 2.SPECIFIK: Uformel personlig opfølgning (pr. email) –Fra den enkelte branchevirksomhed –Til den enkelte leverandør Godkendes først

19 ©FDLF Mål for dagen i dag •Give jer en baggrund således at jeres virksomhed kan beslutte: –Hvorvidt I vil være med på den formelle invitation til leverandørkonferencen –Hvilke leverandører I er interesseret i deltager på konferencen •Endvidere: –Hvem der skal deltage i den tekniske workshop d. 14. marts: •Miljøkemiker eller •Miljøkemiker + produktudvikler …. endelig beslutning om deltagelse i opstrømspilot kan dog tages EFTER workshoppen

20 ©FDLF Plan for dagen •Introduktion •Rammer for næste pilotarbejde •Hvorfor har vi brug for en REACH dialog med vores leverandører? •Hvad går “opstrømspiloten” ud på? •Hvem skal lave “opstrømspiloten”? •Hvilke leverandører skal inviteres? •Afrunding Kaffe 13.00 16.00

21 ©FDLF EU agentur Producent FORSYNINGSKÆDEAnvendelse Stof SDS € Registrering € Godkendelse Hvorfor REACH dialog? Stærkt forøgede dokumentationsopgaver Leverandør Kunde Virksomhed Produkt SDS Råvare SDS Anvendelse

22 ©FDLF (150) (70) Hvorfor REACH dialog? Stærkt forøgede dokumentationsopgaver Leverandør Kunde Virksomhed Kommunikation om anvendelse SDS 300 2009 40 2017 > 30 2012 2017 2012 2009 SDS 350 ProduktRåvare

23 ©FDLF Hvorfor REACH dialog? Råvareudvalget bliver reduceret Produkter/råvarer skal reformuleres (stigende priser?)

24 ©FDLF Hvorfor REACH dialog? Råvareudvalget bliver reduceret – “stoffer forsvinder” EU Kommissionen: 1-2% CEFIC 20-40% (1-100 tonnage) Miljø og sundheds begrundelser Økonomiske overvejelser Især “speciality Chemicals” 20/80 regel

25 ©FDLF Hvorfor REACH dialog? Råvareudvalget bliver reduceret – “stoffer forsvinder” Ukendte stoffer Definerede*) stoffer *) definerede stoffer har enten et CAS-no eller er klassificerede Klassificerede stoffer Problematiske stoffer

26 ©FDLF Hvorfor REACH dialog? Råvareudvalget bliver reduceret – når priserne stiger Ukendte stoffer Definerede*) stoffer Klassificerede stoffer Problematiske stoffer  reformulering?

27 ©FDLF Anden anvendelse Ukendte stoffer Definerede*) stoffer Klassificerede stoffer Problematiske stoffer  reformulering Ingen registrering Hvorfor REACH dialog? Råvareudvalget bliver reduceret - når leverandøren vælger ikke at registrere (til vores anvendelse)

28 ©FDLF Anden anvendelse Hvorfor REACH dialog? Råvareudvalget bliver reduceret Ukendte stoffer Definerede*) stoffer Klassificerede stoffer Problematiske stoffer  reformulering Ingen godkendelse - når leverandøren vælger ikke at søge om godkendelse (til vores anvendelse)

29 ©FDLF Hvorfor REACH dialog? Råvareudvalget kan blive reduceret Ukendte stoffer Definerede*) stoffer Klassificerede stoffer Problematiske stoffer  reformulering? - når stoffet får en ny og stærkere klassificering

30 ©FDLF Opsamling Hvorfor REACH dialog? 1.Stærkt forøgede dokumentationsopgaver –Leverandører: Registrering  –Branchens virksomheder skal kommunikere anvendelse af råvarerne  Reviderede SDS for produkterne 2.Råvareudvalget bliver reduceret a.Råvareprisen stiger for at kompensere for registreringsafgiften b.Leverandøren vælger ikke at registrere (eller ikke til vores anvendelse) c.Leverandøren vælger ikke at søge om Godkendelse (for vores anvendelse) – og det er for dyrt at gennemføre det alene. d.Råvaren får en ny og stærkere klassificering == > Reformulering af råvarer/produkter –Hvor mange råvarer/produkter? –Hvornår? –I hvilken grad kan samme kvalitet opnås? –I hvilken grad ændres anvendelsesområderne?

31 ©FDLF REACH dialog? JA …. men skal det være nu? Kan vi ikke vente til 2009? … eller ihvertfald 2006?

32 ©FDLF Kan vi ikke vente? - Nej, for forberedelsen tager tid! 2005 ++ 2009Tid 2006 Pilot Rutinemæssig brug af værktøj Udvikling Det tager tid: - at udvikle værktøjet: 1: Udvidet råvarebeskrivelse 2: Kommunikation om anvendelse - og efterfølgende anvende det på 100-vis af råvarer

33 ©FDLF Kan vi ikke vente? - og udstrækningen af reformuleringsarbejdet kan variere Tid Få dage Årevis Solventskift baseret på analysecertifikat Skift af additiv i funktionelt produkt (træbeskyttelse) Laboratorie arbejde Felt afprøvning Ekstern dokumentation Myndighedsgodkendelse Validering hos industriel kunde

34 ©FDLF Kan vi ikke vente? Nej, for det er nu vi har indflydelse på lovgivningen Tid 1990’erne 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2017 NU Hvidbog Forordningsforslag Diskussioner 1. deadline 2. og 3. deadline Råd Parlament Vedtagelse? Indflydelse Potentielt i lovgivningsteksten Kun i fortolkning

35 ©FDLF Opsamling: Kan vi ikke vente? 1.Det tager tid at udvikle det rette værktøj –REACH Dialog 1: Udvidet råvarebeskrivelse –REACH Dialog 2: Kommunikation om anvendelse og efterfølgende anvende det på 100-vis af råvarer 2.Udstrækningen af reformuleringsarbejde kan variere –Få dage –Flere år 3.Det er nu vi har indflydelse på lovgivningen …… iøvrigt er målet at udvikle et “robust” værktøj

36 ©FDLF REACH dialog? JA …. og kan vi vente? NEJ Men hvordan kan vi så bruge den viden vi får i vores forberedelse til REACH?

37 ©FDLF Forberedelse til REACH Hvordan kan vi høste udbyttet? 2005 Tid 2006 Pilot Rutinemæssig brug af værktøj Udvikling “Høst” ?

38 ©FDLF Stigende prioritet Væsentlig “Lette” “Svære” Forberedelse til REACH Sortering af råvaresortiment Sammensætning af råvaren Leverandør samarbejde Brug i Produkt sortiment Std SDSUdvidet SDS Indeholder -problematiske stoffer (-nye klassifikationer) Import (via agent) udenfor EU Begrænset commitment Begrænset information Bred anvendelse Niche funktionalitet Commodity med mange leverandører Strategisk samarbejde

39 ©FDLF Stigende prioritet Væsentlig “Lette” “Svære” Forberedelse til REACH Aktiviteten afhænger af “kategorien” Std SDSUdvidet SDS Indeholder -problematiske stoffer (-nye klassifikationer) Import (via agent) udenfor EU Begrænset commitment Begrænset information Bred anvendelse Niche funktionalitet Commodity med mange leverandører Strategisk samarbejde Diskuter leverandørens planer

40 ©FDLF Stigende prioritet Væsentlig “Lette” “Svære” Forberedelse til REACH Aktiviteten afhænger af “kategorien” Std SDSUdvidet SDS Indeholder -problematiske stoffer (-nye klassifikationer) Import (via agent) udenfor EU Begrænset commitment Begrænset information Bred anvendelse Niche funktionalitet Commodity med mange leverandører Strategisk samarbejde Sende information om anvendelse i god tid før registrering

41 ©FDLF Stigende prioritet Væsentlig “Lette” “Svære” Forberedelse til REACH Aktiviteten afhænger af “kategorien” Std SDSUdvidet SDS Indeholder -problematiske stoffer (-nye klassifikationer) Import (via agent) udenfor EU Begrænset commitment Begrænset information Bred anvendelse Niche funktionalitet Commodity med mange leverandører Strategisk samarbejde Lede efter alternative leverandører - Eller lave indkøbsaftale

42 ©FDLF Stigende prioritet Væsentlig “Lette” “Svære” Forberedelse til REACH Aktiviteten afhænger af “kategorien” Std SDSUdvidet SDS Indeholder -problematiske stoffer (-nye klassifikationer) Import (via agent) udenfor EU Begrænset commitment Begrænset information Bred anvendelse Niche funktionalitet Commodity med mange leverandører Strategisk samarbejde I forbindelse med anden udviklings- arbejde – overveje reformulering Væk fra de “svære” råvarer

43 ©FDLF Plan for dagen •Introduktion •Rammer for næste pilotarbejde •Hvorfor har vi brug for en REACH dialog med vores leverandører? •Hvad går næste pilotarbejde ud på? –Del 1: Udvidet råvare beskrivelse –(Del 2: Kommunikation om anvendelse) •Hvem skal lave pilotarbejdet? •Hvilke leverandører skal inviteres? •Afrunding Kaffe 13.00 16.00

44 ©FDLF Forarbejde til pilot 2005 Tid Pilot Udvikling Internt: - Udvikling - Indkøb - Diverse udvalg/bestyrelser Eksternt: - Kemikaliebranchen - BASF; Bayer - Gropa; Brøste SPARRING Rutine? Informationsmøde (udvikling, indkøb, miljø) INFO 03.03 Leverandørkonference LEV 14.03 Teknisk workshop (udvikling, miljø) WS

45 ©FDLF REACH Dialog Test af værktøj Værktøj Metode feed-back Branchens virksomheder Udvikling i Projekt gruppen Udvalgte leverandører 1:1 Fortrolig diskussion

46 ©FDLF REACH Dialog Test af Værktøj Downstream virksomhed Råvare leverandør Inspirationsliste Spørgsmål til vurdering af leverandørens REACH kompetence REACH er fast agendapunkt på leverandør møderne

47 ©FDLF REACH Dialog Inspirationsliste Eksempler på Spørgsmål til Vurdering af leverandørens REACH kompetence •Typen af råvareleverandør - Lokal dansk (agent) versus salgsafdeling fra International kemikaliekoncern •Hvordan arbejdes der med REACH? - Det tager “moderen” sig af - Sporadisk information via brancheforeningen (kemikaliebranchen i Dk) versus selvstændig deltagelse i europæisk arbejdsgruppe •Hvor langt er råvareleverandøren med forberedelse til REACH, ex. kortlægning af - Hvilke stoffer indgår i hvilke tonnage bånd? - potentielt authorisationspligtige stoffer i råvarene

48 ©FDLF REACH Dialog Test af værktøj Branche virksomhed Råvare leverandør Inspirationsliste Spørgsmål til vurdering af leverandørens REACH kompetence Møde n+1 Opbygning af kompetence Møde n

49 ©FDLF REACH Dialog Udvidet råvarebeskrivelse Råvare Stof Inkl. CAS no “Ukendt” CAS no “Ukendt stof” GENERAL INFORMATION REGISTRERINGS ANSVAR SAMARBEJDE Volumen Stof Klassificeret J/N Godkendelse Forsynings kæde

50 ©FDLF REACH Dialog Opsamling •Udelukkende basale stof/råvareinformationer •Generelt anvendelige == > uafhængigt af endog store ændringer af REACH (ex. OSOR) •(=robust værktøj)

51 ©FDLF Plan for dagen •Introduktion •Rammer for næste pilotarbejde •Hvorfor har vi brug for en REACH dialog med vores leverandører? •Hvad går næste pilotarbejde ud på? •Hvem skal lave pilotarbejdet? –og hvor meget kræver det af ressourcer? •Hvilke leverandører skal inviteres? •Afrunding Kaffe 13.00 16.00

52 ©FDLF Hvem skal lave pilotarbejdet? Produktudvikler Indkøber Miljøkemiker Nye råvarerEksisterende råvarer Kompetence Beslutning Task Force REACH dialog Rutine Pilot

53 ©FDLF -og hvor meget kræver det af ressourcer ?... på pilotarbejdet •Forberedelse: Miljøkemiker: 2-3 timer pr. råvare •Leverandørmøder, total: Miljøkemiker+Udvikler: Total 2-3 timer pr. råvare •Task-force møder Eksempelvis i forbindelse med kvartalsvise normale opfølgningsmøder imellem indkøb og udvikling → Totaltid anvendt i pilotarbejde 25 timer ….. og langt mindre tid ved den rutinemæssige brug af værktøj

54 ©FDLF Plan for dagen •Introduktion •Rammer for næste pilotarbejde •Hvorfor har vi brug for en REACH dialog med vores leverandører? •Hvad går næste pilotarbejde ud på? •Hvem skal lave pilotarbejdet? •Hvilke leverandører skal inviteres? –inkl. “hands-on” diskussion •Afrunding Kaffe 13.00 16.00

55 ©FDLF Feed-back om leverandørkonference Vedlagt materiale •Overordnede spørgsmål •Leverandør invitationsliste FORELØBIG Leverandør invitationsliste + Tilføjelser/ønsker fra den enkelte branchevirksomhed → ENDELIG Leverandør invitationsliste

56 ©FDLF Feed-back om leverandør konference Overordnede spørgsmål 1/2 •Hvor bredt skal der inviteres til leverandørkonferencen?  Udvalgte leverandører i Danmark  Udvalgte medlemmer af Kemikaliebranchen  Udvalgte danske og europæiske leverandører (frit valg på “alle hylder”)

57 ©FDLF Feed-back om leverandør konference Overordnede spørgsmål 2/2 •Hvordan forholder din virksomhed sig til afholdelsen af leverandørkonferencen? Udfyld fra en skala fra 1-10, hvor 1: Overhovedet ikke interesseret 10: Utroligt godt initiativ __________ Eventuelle yderligere kommentarer: ______________________________

58 ©FDLF Leverandørkonference invitationer 1.GENEREL: Formel invitation hvor “afsenderen” er branchens virksomheder ( repræsenteret ved deres logoer): Underskrevet af Vibeke Plambeck 2.SPECIFIK: Uformel personlig opfølgning (pr. email) –Fra den enkelte branchevirksomhed –Til den enkelte leverandør Godkendes først

59 ©FDLF Formel invitation Fra hele branchen til leverandøren FORELØBIG Leverandør invitationsliste Dk Udenlandsk Bayer BASF Gropa Tilføjelser GENEREL Tilføjelser fra den enkelte Branchevirksomhed HUSK addressen. 2 √ Leverandører, som ønskes inviteret Anbefaling: Sørg for at vigtige leverandører er med! 1 √ √ √ √ √ √

60 ©FDLF Personlig opfølgning Fra den enkelte virksomhed til leverandøren ENDELIG Leverandør invitationsliste Dk Udenlandsk Bayer BASF Gropa SPECIFIK √ √ √ √ √ √ E-mail – Leverandør 2 Fra: Miljøchefen Til: Miljøansvarlige E-mail – Leverandør 1 Fra: Indkøbschefen Til: Salgsansvarlige Husk at komme! Anbefaling: Følg som minimum personligt op med de leverandører, I ønsker skal deltage i pilotarbejdet.

61 ©FDLF ”Hands-on” – diskussion 1/2 •I skal vælge de leverandører, der skal –deltage i pilot-arbejdet –modtage en personlig opfølgning til leverandørkonferencen Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi i øjeblikket er i pilot-arbejdet, og der derfor KUN skal vælges 2-3 leverandører ud af virksomhedens mange kontakter •I er en gruppen (fra samme virksomhed), der består –indkøber –produktudvikler –miljøkemiker Vær tilbage Kl. 15.30

62 ©FDLF Virksomheden køber råvarer fra: •MegaMulti – stor fransk(!) betydningsfuld leverandør med gode priser på ”Commodity Chemicals” med et bredt sortiment •KlogeÅge & Søn – dygtig, men dyr dansk agent med unikke råvarer (”Speciality chemicals”) •Kurts Kemibutik – flexibel dansk agentur, som importerer ”Commodity Chemicals” fra hele verden til konkurrencevenlige priser, men som desværre har et meget smalt sortiment •GarageGert – prisbillig agentur som importerer ”Commodity Chemicals” primært fra Europa, men af meget svingende kvalitet. •CareChem – stor amerikansk leverandør af ”Speciality chemicals”, der fremstår meget ”miljøbevidst”, uden at din egen virksomhed dog mærker noget til det… ”Hands-on” – diskussion 2/2

63 ©FDLF Plan for dagen •Introduktion •Rammer for næste pilotarbejde •Hvorfor har vi brug for en udvidet dialog med vores leverandører? •Hvad går næste pilotarbejde ud på? •Hvem skal lave næste pilotarbejde? •Hvilke leverandører skal inviteres? •Afrunding – Feed-back om leverandørkonference Kaffe 13.00 16.00

64 ©FDLF Feedback om leverandørkonference “Hjemmeopgaver” •Involvering af den enkelte virksomhed Ref: Mail fra Vibeke Plambeck til administrerende direktører. Ja, Firma XXX, vil være “medunderskriver” på leverandørkonferencen –Printbar logo (elektronisk version) Sendes til dkreach@fdlf.dk eller Vibeke Plambeckdkreach@fdlf.dk •Feedback om Leverandørkonferencen: –Svar på overordnede spørgsmål –Tilføjelser/ønsker til Leverandør invitationsliste Sendes til dkreach@fdlf.dkdkreach@fdlf.dk •Personlig (e-mail) henvendelse til leverandøren –Vedlægges elektronisk version af generel invitation –Valgfri skabelon til email sendes ud samtidig med invitation Deadline Senest 12.01.05 Efter 17.01.05 Senest 10.01.05

65 ©FDLF SLUT


Download ppt "©FDLF OPSTRØM Generelt informationsmøde Januar 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google