Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

REACH Status for forhandlingerne i EU

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "REACH Status for forhandlingerne i EU"— Præsentationens transcript:

1 REACH Status for forhandlingerne i EU
Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Kemikalier Farve- og Lakbranchens orienteringsmøde om REACH 10/6 2004

2 Ny EU Kemikalielovgivning
EU Lovgivningsproces TID Helle Elbro Hvidbog Bearbejdning Interservice Internet høring Forordningsforslag 2001 EU-Kommissionen Okt. 2003 NU Europa Parlament EU Ministerråd ++ år FORORDNING Ny EU Kemikalielovgivning 2006?

3 Fælles beslutningsprocedure 1. fase
Okt. 2003 Kommissionens forslag Rådets 1. behandling EP’s 1. behandling Ingen tidsfrist Ændringsforslag / EP holdning Enig så vedtaget Fælles holdning Uenig så 2.behandling

4 Fælles beslutningsprocedure 2. og 3. fase
Rådets fælles holdning EP 2. behandling 3 (+1) mdr. Rådets 2. behandling 3 (+1) mdr. Rådets 3. behandling EP 3. behandling 6 (+2) uger

5 Hvad sker der nu? Rådets 1. behandling
Arbejdsgruppe nedsat (8 møder indtil nu; ca . hver 3. uge) Forbereder Rådets behandling Formandsskabets fremdriftsrapport til Rådet Udvalgte spørgsmål til politisk drøftelse i Rådet

6 Hvad sker der nu? EP og Kommission
EP har efter indledende drøftelse i EP’s udvalg besluttet ikke at færdiggøre 1. behandling Efter EP valget kan arbejdet genoptages til efteråret Ny Kommission til efteråret

7 Rådets Ad-hoc Working Party
Møder hver tredje uge DK repræsenteret af miljøattachéen samt Miljøstyrelsen Første overordnet gennemlæsning for fælles forståelse og identifikation af særlige problemområder Forberedelse af udvalgte emner til drøftelse i Rådet

8 Vigtige emner I Balancen mellem konkurrenceevne og beskyttelse af miljø og sundhed Konsekvensvurderinger Nye EC studier fokuserer på konkrete brancher Konsekvenser i forsyningskæden Innovation Nye EU lande

9 Vigtige emner II Registrering ”One Substance – One Registration”
Prioritering Data krav (Artikler (varer))

10 Vigtige emner III ”Duty of Care”
Industriens ansvar Det Europæiske Kemikalie Agenturs rolle Godkendelsesordningen

11 Hvor langt er vi nået? Konklusion
Konsekvensvurdering er vigtig Kun indledende sonderinger Industri og miljø synspunkter ligeligt repræsenteret Ingen oplagte konklusioner endnu Mange alternative muligheder skal undersøges Overordnede udmeldinger

12 Hvad er næste skridt? Konklusion
Rådet (miljø) i juni NL tager over Samme mødefrekvens Planlagte møder: 1i Juli 2 i September. Her teknisk expert diskussion af bilagene


Download ppt "REACH Status for forhandlingerne i EU"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google