Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til REACH

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til REACH"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til REACH

2 Agenda REACH i overskrifter REACH i flere detaljer

3 REACH i overskrifter Hvad handler REACH om?
Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? Hvor er den politiske proces om REACH? Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? Hvordan vil REACH påvirke markedet? Hvad koster REACH?

4 + Formål med REACH INDUSTRI
Sikre en høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljø. Forbedre industriens konkurrenceevne & innovation, og sikre varernes fri bevægelighed i EU.

5 Aktiviteter omfattet af REACH
Alle anvendelser Import Produktion

6 REACH grundbegreber CH Rene kemiske stoffer
KEMIKALIER (CHEMICALS) Rene kemiske stoffer Blandinger af kemiske stoffer - råvarer - slutprodukter (ex. maling) Artikler A Stoffer med særligt farlige egenskaber vil blive underlagt en ordning, hvor man skal søge om en godkendelse for at kunne fortsætte brugen.

7 REACH grundbegreber R E REGISTRERING
Producenter og importører af kemiske stoffer skal dokumentere det enkelte stofs miljø- og sundhedsmæssige egenskaber og sætte det i forhold til stoffets anvendelser. Dokumentationen skal afleveres hos myndighederne i et nyt EU agentur. E VURDERING (EVALUATION) Den indleverede dokumentation vil blive vurderet af myndigheder på EU plan dels som en ”Dossier-vurdering”, som er et kvalitetscheck af materialet, og som en ”Stof-vurdering”, som forbereder en eventuel yderligere markedskontrol.

8 REACH grundbegreber R A R GODKENDELSE (AUTHORISATION)
Visse stoffer har så farlige egenskaber at de vil blive underlagt en ordning, hvor industrien skal søge om godkendelse hos myndigheder på EU plan for at kunne fortsætte brugen efter at stoffet er kommet på godkendelseslisten. R BEGRÆNSNING (RESTRICTION) Anvendelsen af nogle stoffer udgør en særlig stor risiko set på tværs af hele EU. Med begrænsningsordningen kan myndigheder på EU plan enten forbyde specifikke anvendelser eller indføre totalt forbud i EU.

9 REACH grundbegreber Rene kemiske stoffer Blandinger af kemiske stoffer
- råvarer - slutprodukter (ex. maling) Artikler STOF FOKUS ET STOF – MANGE REGISTRERINGER!

10 REACH ”maskinen” STIGENDE GRAD AF KONTROL Forbud eller begrænsede
anvendelser BEGRÆNSNING GODKENDELSE STOF VURDERING Prioriterede dokumentations- Krav. REGISTRERING 5% DOSSIER VURDERING Begrænset dokumentation

11 REACH i overskrifter Hvad handler REACH om?
Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? Hvor er den politiske proces om REACH? Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? Hvordan vil REACH påvirke markedet? Hvad koster REACH?

12 Ændringer med REACH Nye og eksisterende stoffer vil blive behandlet ens.
Høje dokumentationskrav + 1år efter ”REACH start” REGISTRERING Tonnage > 1ton/år Indfasningsstoffer Årelang overgangs- periode. Eksisterende stoffer Meget begrænsede dokumentationskrav NU Efter REACH

13 Ændringer med REACH Nye og eksisterende stoffer vil blive behandlet ens.
Stigende datakrav Nye stoffer Høje dokumentationskrav REGISTRERING Tonnage > 1ton/år 1000+ 100+ 10+ Meget begrænsede dokumentationskrav 1+ Eksisterende stoffer Tonnage (t) pr år pr producent/importør NU Efter REACH

14 Ændringer med REACH Kommunikation om kemikalier
ANVENDELSE FARLIGHED FARLIGHED + EKSPONERING NU Efter REACH

15 Ændringer med REACH Kommunikation om kemikalier
INDÅNDING MAVESÆK LUFT HUD VAND JORD ANVENDELSE FARLIGHED FARLIGHED + EKSPONERING NU Efter REACH

16 Anvendelses-skabelon
Hvem Hvor indendørs Udendørs Hvordan Hvor meget Hvor ofte Hvor længe Risikobegrænsende tiltag (RMM) Affaldsbehandling STP

17 Ændringer med REACH Kommunikation om kemikalier
Eksponerings- Scenario Beskrivelse af sikker anvendelse (>10ton/år) ANVENDELSE FARLIGHED FARLIGHED + EKSPONERING RISIKO NU Efter REACH

18 Ændringer med REACH Kommunikation om kemikalier
Sikkerheds- Datablad Sikkerheds- Datablad Eksponerings- Scenario FARLIGHED FARLIGHED + EKSPONERING RISIKO NU Efter REACH

19 X Ændringer med REACH Ansvaret flytter sig!
Begrænsede forpligtelser før Markedsføring! INGEN DATA – INGEN MARKEDSFØRING! FØR Markedsføring Fremskaffelse af test data Fremskaffelse af test data Konklusion om RISIKO SIKKER anvendelse Industri Myndigheder Industri Produkter på markedet Registrerings dossier X Potentielle begrænsninger Myndigheder Årelang proces Produkter på markedet NU Efter REACH

20 REACH i overskrifter Hvad handler REACH om?
Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? Hvor er den politiske proces om REACH? Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? Hvordan vil REACH påvirke markedet? Hvad koster REACH?

21 Hvordan bliver en virksomhed involveret?
ANVENDELSE Distributør Stof Distributør Råvare Distributør Produkt Prof. bruger EU EU EU Stof producent SDS Råvare producent SDS Færdigvare producent SDS DU DU DU Udvidet SDS Registrering Godkendelse Eksponeringsscenario Alle stoffer produceret > 1 ton/år/ stofproducent skal registeres. (2010; 2013; 2018) Kemisk Sikkerhedsrapport (CSR) Anvendelse af problematiske stoffer kræver en godkendelse DU Nedstrømsbruger = Downstream User EU Import fra lande udenfor EU EU Agentur

22 REACH i overskrifter Hvad handler REACH om?
Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? Hvor er den politiske proces om REACH? Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? Hvordan vil REACH påvirke markedet? Hvad koster REACH?

23 Hvor er den politiske proces?
2001 TID Hvidbog Bearbejdning EU Kommissionen Internethøring Forordningsforslag Okt. 2003 EU Parlament (1) EU Ministerråd Nov. 2005 Dec. 2005 Fælles holdning Sept. 2006 EU Parlament (2) 3+1 måned EU Ministerråd 6 uger REACH forordning oversat til alle sprog EIF April 2007?

24 REACH i overskrifter Hvad handler REACH om?
Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? Hvor er den politiske proces om REACH? Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? Hvordan vil REACH påvirke markedet? Hvad koster REACH?

25 Hvornår skal der reageres? Entry Into Force: Forventes April 2007
Tonnage bånd 1000- t/år t/år 1-100 t/år Præ- Registrering EIF 6 måneder 18 måneder Tid 2007 2010 2013 2018 CMR 1-2 R50/53 Præ-registrering forventes at starte i ”april” 2008!!!

26 Vigtige præregistreringspointer
Præregistrering er en forudsætning for at udnytte ”fase-ind” status. - Uden præregistrering skal stofferne registreres som ”nye stoffer” dvs +1år efter REACH start.

27 Præregistreringsinformationer
Stof navn inkl. CAS-nummer Kontaktdetaljer for registrant Tonnagebånd Liste over præregistrerede stoffer offentliggøres på agenturets hjemmeside (kun CAS-no) Parlamentet har foreslået udvidede præregistreringsoplysninger + større offentlig tilgængelighed.

28 REACH i overskrifter Hvad handler REACH om?
Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? Hvor er den politiske proces om REACH? Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? Hvordan vil REACH påvirke markedet? Hvad koster REACH?

29 Funktionsområder der kunne involveres i REACH arbejdet
LEVERANDØR KUNDE Prof. Bruger Distributør Råvare Produkt Færdigvare producent Forhandling Indkøbsaftaler Ledelse Indkøb Teknisk Service Anvendelse Anvendelse R&D Prisændring Levering SDS, ES IT Salg Miljøkemi

30 REACH i overskrifter Hvad handler REACH om?
Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? Hvor er den politiske proces om REACH? Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? Hvordan vil REACH påvirke markedet? Hvad koster REACH?

31 Hvordan påvirkes markedet?
Salgsparameter Mulige konsekvenser Produkter forsvinder fra markedet, pga. Indtjening for lille for nogle af de indgående stoffer Ny viden om stoffernes farlighed >> de kan ikke længere sælges til det samme kundesegment De kræver godkendelse (eller begrænsning) Stærkere binding til leverandører og kunder Mindre fleksiblitet i skift fra en råvare til en anden Pris + Funktionalitet + Dokumentation

32 REACH i overskrifter Hvad handler REACH om?
Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? Hvor er den politiske proces om REACH? Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? Hvordan vil REACH påvirke markedet? Hvad koster REACH?

33 Hvad koster REACH? Downstream User aktiviteter
Fordyrelse af råvarerne Overvågningsopgaver Bliver stofferne i vores råvarer registreret? Og til vores anvendelse? Kommer stofferne i vores råvarer under godkendelsesordningen? Og hvad med anvendelsen? Ændrer råvarerne klassifikation (fare-niveau) Hvis råvareudbuddet ændres == > Produkttilpasning Dokumentationsopgaver Opsamling af anvendelser Udarbejdelse af opdaterede Sikkerhedsdatablad (gentagne gange) Afklaring og dialog med kunder og leverandører

34 Hvad koster REACH? Importør aktiviteter
Afklaringsopgaver: Hvilke varer importerer vi fra lande udenfor EU, hvor vi importøransvaret? For hvilke importerede varer har vi en registreringsforpligtelse? Kan der findes en alternativ (dyrere?) leverandør indenfor EU? Hvor stor er den tilgængelige dokumentation? Etablering af yderligere registrerings-dokumentation (betaling af eksterne test laboratorier) Deltagelse i konsortie-diskussioner sammen med de øvrige registranter.

35 Hvad koster REACH? Hjælp til intern analyse i virksomheden
Etablering af baggrundsviden/netværk Dedikeret Virksomhedsorientering Tekniske workshops om specifikke værktøj Generelle brancheorienteringsmøder Tværgående brancheinitiativer (leverandørkonference) Kortlægning – recept bindinger RTM (”REACH Temperature measurement”) vil blive yderligere udbygget i løbet af 2007. Kommunikation i forsyningskæden LI (”List of Inspiration”) ERD (”Extended Raw material Description”) Fremtidigt værktøj til op- og nedstrømsdialog

36 Præsentationsmateriale
er udviklet i forbindelse med følgende REACH projekter: Farve og Lak foreningen Kemikaliebranchen E-learning Dansk/Tysk projekt alle støttet af miljøstyrelsen.

37 REACH i flere detaljer Hvornår er man importør?
Hvad er vigtigt i forsyningskædens dialog? Hvad er forskellen mellem godkendelse og begrænsning? Hvilke specielle REACH forpligtelser er der ved import af artikler? Hvilke REACH forpligtelser har en ”Downstream User”? Hvad er undtaget for registrering under REACH? Status på værktøj i brancheprojekt Status på relevante RIP projekter

38 SLUT REACH i Overskrifter


Download ppt "Introduktion til REACH"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google