Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ideer og samarbejdsmuligheder fra vandsektoren. Rapport fra temadagen:”Vand – fremtidens strategiske ressource” Eigtveds Pakhus 28. september 2005 Forskningsplatformen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ideer og samarbejdsmuligheder fra vandsektoren. Rapport fra temadagen:”Vand – fremtidens strategiske ressource” Eigtveds Pakhus 28. september 2005 Forskningsplatformen."— Præsentationens transcript:

1 Ideer og samarbejdsmuligheder fra vandsektoren. Rapport fra temadagen:”Vand – fremtidens strategiske ressource” Eigtveds Pakhus 28. september 2005 Forskningsplatformen - Vand

2

3 UMTS-midler Sundhedsindsats mod udefrakommende påvirkninger 3x26 mio. kr. Biologisk produktion3x26 mio. kr. Vand som ressourcer og elementer i naturens kredsløb3x26 mio. kr. HotSpots inkl. nye produktionsformer3x26 mio. kr. Vedvarende energi 10,5-12,5-12,5 mio. kr.

4 Forskningsplatformen - Vand Formål for Vandforskningsplatformen at fremme og udbygge netværkssamarbejdet mellem forskning, innovation og udvikling indenfor vandsektoren – det vil sige indenfor den direkte vandsektor og indenfor den associerede sektor som er den sektor der direkte eller indirekte er vandforbrugere, vandforvaltere og hvis erhvervsmæssige aktivitet er af betydning for de tilrådeværende vandressourcer og deres kvalitet.

5

6 •Arbejdsgruppernes overordnede opgave at kortlægge, syntetisere og formidle forskningsbehov fra sektoren til forskningsmyndigheder og bevillingsgivere, samt stille forslag til egnede virkemidler, der bidrager til udvikling af det vidensbaserede samfund Forskningsplatformen - Vand

7 Uddrag fra arbejdsgruppe kommissorium • At udarbejde en strategisk forskningsdagsorden (emne/område) som vigtige i de næste 10 år. • Behovene beskrives i forhold til brugerbehov og markedsmæssige potentialer • Brugerbehov og markedspotentiale beskrives i forhold til de nationale brugere og det nationale marked samt de internationale bruger og det marked de udgør • Målgrupper for forskellige emner og foreslåede indsatser beskrives og det overvejes om der er andre end danske målgrupper. • Emner og indsatser beskrives i forhold til tidsramme for implementering. • Der gives så vidt muligt prioritering på de foreslåede indsatser.

8 Forskningsplatformen - Vand Status Vandforskningsplatformen I • Udgivet temamøderapport fra møde i ”Eigtveds Pakhus” • Opdateret kompetenceklyngerapporten Tallene viser at sektoren – sensu stricto og uden offentlige forsyninger - omsætter ca. 18 milliarder om året • Nedsat styregruppe •Igangsat 6 arbejdsgrupper. • Tilsendelse af workshop rapport til E&M • Indmelding til opdatering af Workshop rapport af 28. september 2005 – 6. marts • Tilsendelse af Workshop rapport til komité for Energi og Miljø (E&M) • Notat til E&M medio maj 2006

9 Forskningsplatformen - Vand Status Vandforskningsplatformen II Styregruppemøde – Vision 15. maj 2006 Notat til E&M medio maj 2006 Input til vision (A) 1.september 2006 Midtvejsrapport (A) 1. oktober 2006 Sammenfatning af vision (S) 12. oktober 2006 Positionspapir om forskningsbehov (S) Plenarmøde 12. december 2006 Strategisk forskningsagenda 1. april 2007 Bidrag til Høring om Miljøteknologi (FMPU) Udsendelse af information – hjemmeside Udbud ”Vand som strategisk ressource og element i naturens kredsløb” 6. april 2006 (26 mio. kr.) Deadline for interessetilkendegivelse 24. maj 2006 Deadline for indkaldelse af ansøgninger 15. september 2006 Iværksættelse tidligst 1. januar 2007

10 Forskningsplatformen - Vand Eksempler på forskningsbehov – gruppe 3 (I) •Overvågning, modellering og sikring af vandkvalitet i vandforsynings- og spildevandssystemer •Rensning af vand med henblik på udnyttelse af alternative vandressourcer •Vandteknologi i svømmebade og fremtidens rekreative vandlande •Aktiv spildevandskonstruktion.

11 Forskningsplatformen - Vand Eksempler på forskningsbehov – gruppe 3 (II) •Overvågning, modellering og sikring af vandkvalitet i vandforsynings- og spildevandssystemer - Udviklings af eksisterende sensorer, samt udvikling af nye stof- og mikroorganismespecifikke sensorer baseret på mikro- og nannoteknologi - Udviklings af vandkvalitetsmodeller, især drikkevandsledningsnet samt beslutningsstøttemodeller - Materialeforsknings inden for plast, beton og metaller til vandkvalitet og korrosion.


Download ppt "Ideer og samarbejdsmuligheder fra vandsektoren. Rapport fra temadagen:”Vand – fremtidens strategiske ressource” Eigtveds Pakhus 28. september 2005 Forskningsplatformen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google