Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.vfsj.dk Det midlertidige vækstforum. sommer 2005 – 1. april 2006 Det nuværende fra 1. april 2006 Etableringen af Vækstforum Sjælland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.vfsj.dk Det midlertidige vækstforum. sommer 2005 – 1. april 2006 Det nuværende fra 1. april 2006 Etableringen af Vækstforum Sjælland."— Præsentationens transcript:

1 www.vfsj.dk Det midlertidige vækstforum. sommer 2005 – 1. april 2006 Det nuværende fra 1. april 2006 Etableringen af Vækstforum Sjælland

2 www.vfsj.dk Vækstforum består af 20 medlemmer, og udpeges af regionsrådet: –3 udpeges af regionsrådet –6 fra kommunerne –6 fra erhvervslivet, indstillet af erhvervsorg. –3 fra viden- og uddannelsesinstitutioner –2 fra hhv. arbejdsgivere og lønmodtagere Derudover: –5 tilforordnede fra erhvervsorganistioner, FTF og AC –1 observatør fra beskæftigelsesrådet Sammensætningen af vækstforum

3 www.vfsj.dk Sekretariatsbetjeningen Et bredt sekretariat. Ca. 40 deltagere. Kernesekretariat Onsdagssekretariat Sorø sekretariat

4 www.vfsj.dk Vækstforums opgaver Udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi Overvåge de regionale og lokale vækstvilkår Udvikle og afgive indstilling til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter

5 www.vfsj.dk Status for vækstforums arbejde Mål 2 programmer er på vej til godkendelse i Bruxelles Overvågning: Model er under udvikling i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen Strategiarbejde: 1. udkast drøftet på vækstforummøde 30/10 – 2. udkast drøftes på formandskabsmøde 1/12

6 www.vfsj.dk Erhvervsudviklingsstrategien Består af: –Strategidel 2007-2010 –Handlingsplan 2007 –10-punktsplan 2007 Vision: –skabe vækst gennem samarbejde og nytænkning Bygge på det eksisterende og styrke innovationsevnen

7 www.vfsj.dk Strategiens opbygning

8 www.vfsj.dk Strategiens indhold Strategi og handlingsplan er bygget op omkring 5 temaer fra grafikken Handlingsplanen indeholder 17 indsatsområder fordelt på de 5 temaer Der er i alt knapt 40 projekter fordelt på de 17 indsatsområder 10-punktsplan prioriterer de 10 vigtigste aktiviteter i 2007

9 www.vfsj.dk Strategiens indsatsområder Tema: erhvervsmæssige styrkepositioner og fremtidige vækstområder Energi og miljø som væksterhverv Medico-sundhed som væksterhverv Udvikling af traditionelle erhverv Styrke turisme og oplevelsesøkonomi

10 www.vfsj.dk Strategiens indsatsområder Tema: naboer, byer og landdistrikter Udbygge samarbejdet med andre regioner Stærke landdistrikter Stærke byer

11 www.vfsj.dk Strategiens indsatsområder Tema: Innovation Anvendelse af ny teknologi Forbedre det innovative samspil Virksomhedstilpasset innovationsfremme Lettere adgang til kapital

12 www.vfsj.dk Strategiens indsatsområder Tema: Iværksætteri Styrke iværksætterkulturen Øge iværksætternes succesrate Flere vækstiværksættere

13 www.vfsj.dk Strategiens indsatsområder Tema: Viden, uddannelse og kompetencer Hæve regionens kompetenceniveau Videnoverførsel til virksomhederne Udvikling af uddannelser

14 www.vfsj.dk Strategiens projektaktiviteter Aktiviteter som: –Vækstforum vil sende i udbud –Vækstforum vil tage initiativ til at få gennemført i samarbejde med aktører –Kan give inspiration til, at aktører indsender forslag til projekter og andre aktiviteter

15 www.vfsj.dk Mål og indikatorer Både strategidelen og handlingsplanen vil indeholde mål og indikatorer –I strategidelen vil målene sigte mod 2015 – altså længere end de 4 år, strategien dækker –I handlingsplan vil målene være 1-årige

16 www.vfsj.dk Samspil Via erhvervsudviklingsstrategien Via Mål 2 programmet Via Den Regionale Udviklingsplan Via uddannelse Via kultur Via den regionale beskæftigelsesstrategi Via kommunale planer og strategier


Download ppt "Www.vfsj.dk Det midlertidige vækstforum. sommer 2005 – 1. april 2006 Det nuværende fra 1. april 2006 Etableringen af Vækstforum Sjælland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google