Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rådet for Etniske Minoriteter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rådet for Etniske Minoriteter"— Præsentationens transcript:

1 Rådet for Etniske Minoriteter
v/ Ayse Kosar 25/01/11

2 Program for oplæg Rådet for Etniske Minoriteters baggrund
Rådets mission Møder Visioner Rådets arbejde på internationalt plan Forventninger til lokale integrationsråd

3 Rådet for Etniske Minoriteters baggrund
§ 44 i Integrationsloven. Stk. 4: ”Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren for flygtninge, indvandrere og integration om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. Rådet kan ikke afgive udtalelser om enkeltsager.” 48 repræsentanter fra kommunale integrationsråd vælger på repræsentantskabsmødet hvert 4. år 14 medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter

4 Hvad laver Rådet for Etniske Minoriteter?
Ca. 8 ordinære rådsmøder om året Fire møder med integrationsministeren Erfaringsudveksling mellem de repræsenterede råde Deltagelse i eksterne udvalg og styregrupper (Viden der Virker, Institut for Menneskerettigheder, I tråd med verden, SPAIS, Politisamarbejde, Dommerkomitéen for integrationsprisuddelingen osv.) Holder oplæg ved kulturbegivenheder, konferencer og andre foranledninger. Deltager i kulturelle begivenheder som kulturnatten i København, Inspirationsbazar, Integrationsprisuddeling, Integrationsdøgnet.

5 Hvad laver Rådet for Etniske Minoriteter?
En vigtig opgave: Høringssvar til lovforslag. Her kan Rådet for Etniske Minoriteter påvirke lovgivningen og tale etniske minoriteters sag. Eksempelvis om indfødsretsprøve, danskundervisning, plejefamilier, tørklæder tuneserloven, familiesammenføring, mv. Medier: debatindlæg, kronikker, pressemeddelelser er med til at komme ud med Rådet for Etniske Minoriteters holdninger og synspunkter. Deltager i debatarrangementer og holder informationsoplæg.

6 Møder i Rådet for Etniske Minoriteter
Udveksling af erfaringer fra lokale integrationsråd Diskussion af ny lovgivning, hvor repræsentanter fra Integrationsministeriet er til stede Holdningspapirer og strategier Aktuelle emner fra pressen diskuteres Tiltag til aktivt at bevirke en bedre integration og medborgerskab

7 Møder med Integrationsministeren
7 Møder med Integrationsministeren Ministeren bruger rådet som sparringspartnere – frivillige og uafhængige konsulenter Aktuelle emner diskuteres – ministeren og rådet laver dagsorden i fællesskab. Integrationsministeren lytter og det er til disse møder, Rådet for Etniske Minoriteter kan få direkte indflydelse.

8 Rådet for Etniske Minoriteters visioner:
Rådet for Etniske Minoriteters vision er et dynamisk Danmark, hvor: Alle er aktive medborgere med lige rettigheder Der er plads til både fællesskab og forskellighed Anerkendelse af, at mangfoldighed skaber værdi og udvikling i et land med globalt udsyn Alle individer bliver set som en ressource

9 Rådet for Etniske Minoriteters internationale arbejde.
Sparringspartner for EU-kommissionen ved oprettelse af European Integration Forum. REM sidder i bureauet, der sætter dagsordenen i EIF. EU-konferencer i Gent og Bruxelles i 2010 Deltagelse i ekspertråd i Wien 2010, i EU-kommissionen

10 Søg hjælp til det lokale arbejde
REM-rummet (ww.rem.dk). Her man læse rigtigt mange gode råd om, hvordan man får et integrationsråd til at køre godt. Kontakt og samarbejde med dit lokale integrationsråd. Hos rådets medlemmer (se kontaktliste på Rådet for Etniske Minoriteters sekretariat Informationer om lovgivning:

11 Spørgsmål?

12 Hvordan kan vi bruge hinanden?
Lokalt integrationsråd Skriv om de udfordringer, I møder Inspirér os med det, der fungerer hos jer Bidrag til, at vi kan drage endnu mere nytte af de frivillige kræfter og de unikke resultater, der opnås herigennem


Download ppt "Rådet for Etniske Minoriteter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google