Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Struktur: ”Quiz og byt”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Struktur: ”Quiz og byt”"— Præsentationens transcript:

1 Struktur: ”Quiz og byt”
Trin: Hver elev har et kort med spørgsmål på/evt. farvet Eleverne rejser sig, går rundt imellem hinanden og finder en partner og hilser pænt. Partner A stiller sit spørgsmål og B svarer. Partner A hjælper/roser (hvis fagligt!). Partnerne bytter roller, så B spørger og A svarer. Partnerne bytter kort og siger pænt farvel. Eleverne cirkulerer og finder en ny partner og starter igen fra trin 2. SPO, HRS, 2009 (Jf. Cooperative Learning, Jette Stenlev, Forlag Maling Beck, 2006)

2 Struktur: ”Huskesedler”
Læreren uddeler el. deltagerne producerer selv et antal sedler/kort med spørgsmål i stofområder, der skal opsamles/repeteres. Trin: Sedlerne placeres synligt på bordet og medlemmerne skriver initialer på dem, de kan forklare (selvstændigt) Sedler med alles initialer lægges i ”det kan vi”-bunken med det samme Team-medlem 1 vælger en seddel med et spørgsmål, hun/han IKKE kan forklare De team-medlemmer, der har signeret sedlen, forklarer svaret Når alle har forstået svaret, skriver alle deres initialer på sedlen som lægges i ”det kan vi”-bunken. Teammedlem 2 vælger en ny seddel, som han/hun ikke kan forklare osv.

3 Struktur: ”Fang en makker” Stand up-hand up-pair up
Trin: Læreren siger: Fang en makker Team-medlemmer rejser sig, rækker hånden i vejret (evt. m. nummerering/kort) og fanger en partner fra et andet team Læreren stiller et spørgsmål og evt. tænketid Partnerne diskuterer spørgsmålet Læreren siger igen: Fang en makker osv.

4 Struktur: ”Par-tjek” Trin:
Læreren udlevere opgaver på et ”par-tjek-ark” Partner A løser sin første opgave (tænker højt!) mens den B støtter og evt. hjælper. (Hvis partnerne ikke er enige eller mangler hjælp, kan de spørge de øvrige i teamet. Hvis teamet ikke kan finde svar i fællesskab rækker de alle hånden i vejret for at få hjælp fra andre teams/læreren) Når de to partnere er enige om svaret, roser B sin partner De to partnere bytter roller og B løser sin første opgave med A som coach. Partnerne fortsætter med at løse opgaverne på skift (1-3). Når alle opgaverne er løst sammenligner de to par i teamet resultater og løser evt. problemer i fællesskab. SPO, HRS, 2009 (Jf. Cooperative Learning, Jette Stenlev, Forlag Maling Beck, 2006)

5 Struktur: ”Tænk-par-del”
Trin: Læreren stiller en opgave/spørgsmål Hver elev tænker over svaret i et bestemt antal minutter/sekunder og tager evt. notater. Svaret diskuteres med skulderpartneren i et bestemt tidsrum. Eleverne deler deres bedste svar med teamet. Og evt. m. klassen efterfølgende (ex v. ”Stå og del”).

6 Struktur: ”Rollelæsning”
Trin: Tekst udleveres! Roller Oplæser, Referent, Overskriftsmester og Sammenhængsmester Oplæseren læser første afsnit. Referenten giver et referat af det vigtigste indhold. Overskriftsmesteren finder en dækkende overskrift. Sammenhængsmesteren forklarer sammenhængen eller prøver at forudsige, hvad der følger. (Sammenhængsmester kan evt. udskiftes med en sprogmester/en der udpeger fagudtryk, svære ord eller pointer) 5. Rollerne roterer med uret, og næste afsnit læses. Osv.

7 Struktur: ”Møde på midten”
Trin: Læreren stiller en opgave/et spørgsmål Alle skriver i deres eget felt så mange svar/eksempler som muligt (selvstændigt/individuel brainstorm) Teamet starter ”ordet rundt”, team-medlem 1 fremlægger sit første svar/eksempel Teamet debatterer svaret/eksemplet. Hvis teamet er enige om, at svaret/eksemplet er godt, skriver team-medlem 1 eksemplet i midterfeltet Team-medlem 2 fremlægger sit første svar osv. Der fortsættes med ordet rundt…

8 Struktur: ”Samtidig skrivetur”
Læreren stiller en opgave eller uddeler opgaveark Trin: Team-medlemmerne folder et A4-ark i 4 dele og skriver deres bidrag/svar på øverst på det ark, de sidder med Når tiden er for første opgave er gået, foldes arket 1 gang og alle medlemmer sender deres ark videre til personen til venstre Næste opgave besvares, ark foldes og sendes videre osv. Når alle ark er udfyldt, lægges de midt på bordet udfoldet Diskussion og sammenligning af besvarelser

9 ”Tre til te” ”Ekspertkarrusel” ”Teamrokade” Videndeling
Strukturer til efterfølgende videndeling: Ex. ”Stå og del” ”Tre til te” ”Ekspertkarrusel” ”Teamrokade”

10 Struktur: ”Dobbeltcirkler”
Læreren stiller en opgave eller uddeler opgaveark Trin: Halvdelen af eleverne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den anden halvdel af eleverne danner en cirkel udenom, så hver elev står ansigt til ansigt m. en fra indercirklen. Læren stiller et spørgsmål Partnerne diskuterer i den aftalte tid Partnerne takker for snakken og ydercirklen rykker en person til højre og hilser på ny partner Læreren stiller et nyt spørgsmål og eleverne diskuterer med deres nye partner osv. osv.

11 Struktur: ”Dobbeltcirkler”
1. Forklar tænkningen/lærings- synet bag Cooperative Learning!

12 2. Forklar forskellen på en Cooperative Learning– metode/struktur og traditionelle pædagogiske metoder?

13 3. Nævn nogle for dig centrale pointer omkring CL fra dagen i dag!

14 4. Hvor kunne du anvende en af dagens strukturer i dine fag/fagområder/dit arbejde? Giv gerne et eksempel!

15 Struktur: ”Dobbeltcirkler”
1. Forklar tænkningen/læringssynet bag Cooperative Learning! 2. Forklar forskellen på en Cooperative Learning–metode/struktur og traditionelle pædagogiske metoder? 3. Nævn nogle for dig centrale pointer omkring CL fra dagen i dag! 4. Hvor kunne du anvende en af dagens strukturer i dine fag/fagområder/dit arbejde? Giv gerne et eksempel! SPO – HRS/NHG 2009


Download ppt "Struktur: ”Quiz og byt”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google