Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VW: Cooperative Learning (CL) - Introduktion, inspiration, erfaringer, videndeling HRS – tirsdag/torsdag, uge 1, 2011 PROGRAM Velkomst, VW, program Kort.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VW: Cooperative Learning (CL) - Introduktion, inspiration, erfaringer, videndeling HRS – tirsdag/torsdag, uge 1, 2011 PROGRAM Velkomst, VW, program Kort."— Præsentationens transcript:

1 VW: Cooperative Learning (CL) - Introduktion, inspiration, erfaringer, videndeling HRS – tirsdag/torsdag, uge 1, 2011 PROGRAM Velkomst, VW, program Kort introduktion til CL Repetition Teams Erfaringer og eksempler v. SK PAUSE Erfaringer og eksempler v. MSC Erfaringer og eksempler v. SPO Idéer og videndeling Proces og anbefalinger Fremadrettede tiltag på HRS Strukturer, bl.a.: Ekspert-puslespil Ordet rundt Resumé-pas Fang en makker Svar-bazar Sorteringsspil Tre til te (Møde på midten) Giv en få en HRS, SPO, januar 2011

2 Cooperative Learning (CL)
Undervisning med samarbejdsstrukturer Den meget strukturelle tilgang til CL er udviklet af Spencer Kagan, Californien 2

3 Cooperative Learning Inkluderende og rummelig læringsstrategi
CL er et pædagogisk værktøj med flere dimensioner end traditionelle undervisningsmetoder Metoder/opskrifter, der er afprøvet og virker i praksis…

4 Den danske udgave…. Jette Stenlev - Cooperative Learning, undervisning med samarbejdsstrukturer, Forlag Malling Beck, 2006 En nyformulering på dansk tilpasset det danske skolesystem og målrettet undervisere En bog med fokus på praksis og med mange konkrete eksempler på strukturer og deres anvendelse i forskellige fag

5 – Cooperative Learning
Repetition – Cooperative Learning ”Ekspert-puslespil” lyserød = Teori Lysegul = Strukturer Lysegrøn = Team og management Hvid = Erfaringer og anbefalinger ”Ordet rundt ”Resumé-pas”

6 ”Fang en makker” A. På hvilke måder har du udviklet dig
som lærer/i forhold til CL inden for de sidste 1-2 år ? (en 1’er+3’er finder sammen og 2+4)

7 ”Fang en makker” B. På hvilke felter ønsker du at udvikle dig som
lærer/i forhold til CL i de næste 1-2 år? (1+2 finder sammen og 3+4)

8 ”Fang en makker” C. Del dine foreløbige og væsentligste
tanker om CL/idéer til CL i din undervisning! (en 1’er finder sammen)

9 Teambuilding aktiviteter
Udfyld ”jeg er…” Fire på stribe… Magiske stjerner (hvis jeg var en/et…) Team-interview Min partners (skulderpartners) liv… Min tidslinie Team-navn, team-maskot Formateringer Puste bordfodbold Møde på midten

10 Erfaringer og eksempler
V. Stig V. Maria

11 Idéer til brug af strukturer
”Tænk-par-del” Udvælg 1 el. flere af strukturerne fra i dag Kom med idéer til/eksempler på, hvor/hvordan strukturerne kunne anvendes i dine fag/på forløb Udfyld KUN ”giv en” siden!

12 Eksempler på brug af strukturer
Afklaringsude: ”Quiz og byt” ”Find en der…” ”Teaminterview” ”Møde på midten” ”Stå og del” ”Teambuilding”

13 Eksempler på brug af strukturer
Videndeling af emner/temaer: ”Ekspertkarrusel” ”Ekspert-puslespil” ”Teamrokade” ”Stå og del” ”Giv en få en”

14 Eksempler på brug af strukturer
Idégenerering: ”Møde på midten” Opgaveløsning: ”Par-tjek” ”Team-rokade” Repetition: ”Dobbeltcirkler” ”Huskesedler” ”Ordspind”

15 Eksempler på brug af strukturer
STOP-strukturer: ”Tænk-par-del” ”Ordspind” ”Fang en makker” ”Bordet el. Ordet rundt”

16 ORSPIND Fælles/team ordspind Emner ift.:

17 Vidensdeling af idéer ”Giv en – få en” Trin:
Alle har et ”giv en/få en-ark”, hvor ”giv en”–siden er udfyldt Alle rejser sig, går rundt imellem hinanden og signalerer, at man er klar til at bytte idéer (hånden op!) Alle finder en ledig partner fra et andet team og man præsenterer nogle idéer for hinanden. Hver af partnerne tager en idé fra hinanden, som man ikke har i forvejen og skriver den på sin ”få en”-side Takker, rækker hånden i vejret og finder en ny partner Når tiden er gået/”få en”-siden er udfyldt vender man tilbage til sit eget team og deler de nye idéer (evt. i ”Ordet rundt”) SPO, HRS, 2011

18 CL i praksis - Hvor skal jeg begynde?
Råd/anbefalinger – den korte udgave!: Afstem hvor muligt rum/indretning Tag udgangspunkt i et konkret fag, et emne, en introduktionsdag/uge, korte forløb Indtænk CL i eksisterende materialer/forløb Brug enkle og kendte strukturer i begyndelsen Brug bogen! Overvej nøje din introduktion af CL Brug enkle management-værktøjer Videndel erfaringer på skolen

19 Øvrige anbefalinger Officielle CL-kurser (1-4), NCE

20 Tiltag på HRS Interne faglige CL-workshops?
Deling af CL– materialer, fag-inddelt, intranet Filmklip af CL-strukturer Månedens struktur  CL på fælles møder, - succeshistorier/udfordringer m.v CL-depot Individuel CL-vejledning, supervision Vejledning i lærerteams/hold Observation af CL

21 Cooperative Learning God fornøjelse…. Susanne Poulsen

22 Cooperative Learning Teori, erfaringer og anbefalinger

23 CL’s anvendelsesmuligheder generelt
Til alle alderstrin Alle uddannelsesinstitutioner I alle undervisningssituationer I alle fag Møder m.m.

24 Klasseværelset/teorilokalet - Scenarier
A: Traditionel klasseundervisning, læreren i centrum, stor lærerafhængighed, kommunikation mellem lærer/én elev/deltager, nemmeste valg = passiv B: Gruppeorienteret, elevcentreret, samarbejdsevne er en forudsætning , nemmeste valg = ? C: CL , gruppeorienteret + brug af metoder/strukturer med indbyggede SPIL-principper, nemmeste valg = aktiv

25 A, B og C m. Cooperative Learning

26 Cooperative Learning  Lærerstyret men elevcentreret undervisning
Læring gennem systematisk brug af samarbejdsmønstre/strukturer Læring i fællesskaber, gennem interaktion Læring gennem aktivitet (kan ses og høres) Læring gennem kommunikative processer Meget synlig og tydelig pædagogik Brain-friendly teaching/learning

27 Tænkningen bag CL Læringssyn: Socialkonstruktivistiske læringstænkning
Læring er en social proces Læringssyn: Socialkonstruktivistiske læringstænkning Heterogene grupper/teams giver de bedste resultater for stærke såvel som svagere elever Læring i zonen for den nærmeste udvikling Vi lærer bedst, når vi praktiserer/er aktive i indlæringsprocessen

28 CL er Brain-friendly teaching
5 principper for læring: Tryghed Næring til hjerne, fysisk aktivitet Social, interaktion Positive følelser Processer, episoder

29 De 6 nøglerne i CL SPIL principper S T Teams R U Management K
Samarbejde U R Sociale færdigheder E

30 Hvad er en struktur? En struktur er et indholdsfrit
samarbejdsmønster, der trin for trin definerer, hvordan eleverne interagerer med hinanden og stoffet INDHOLD + STRUKTUR = AKTIVITET Samme struktur kan anvendes igen og igen med forskelligt indhold Alle strukturer har indbygget SPIL-principperne og repræsenterer forskellige lærerprocesdomæner

31 CL-strukturer I alt ca. 100 (46) strukturer
Strukturerne kan anvendes enkeltvis eller i kombinationer; mulighederne uendelige Strukturerne er vidt forskellige i opbygning og kompleksitet, kan trindeles (trin1-8)

32 Principperne i CL-strukturerne
SPIL-principperne - Samtidig interaktion - Positiv indbyrdes afhængighed - Individuel ansvarlighed - Lige deltagelse Læreprocesdomæner - Teambuilding - Classbuilding - Viden og færdigheder - Tænkefærdigheder - Kommunikative færdigheder - Videndeling Organisering: Klasse/team/par Se prikdiagram!

33 Enkle CL-signaler og management-værktøjer
Bordopstilling (som her!) Heterogene teams Stille-signal Brug begreberne: Skulder- og frontpartner Korte og lange stemmer Tre-før-mig (makker, team, class, lærer) Nummerering, farvekoder Team- og student-selector Tidsstyring (timer-tools) CL-materialer, plakater m.v

34 Generelle erfaringer med Cooperative Learning
Kan inkludere og rumme flere/alle elever Effektiv differentiering (v. udnyttelse af fællesskabet) Læringsfællesskaber på tværs, styrker relationer Giver eleverne tryghed til at turde, selvtillid Øger elevaktiviteten , motivationen, engagementet Udvikler eleven både fagligt, personligt og socialt Styrker kommunikative færdigheder i faget/stoffet Karaktergennemsnit stiger Mangedobler lærerens metodiske ”værktøjskasse”

35 Lærernes vurdering af CL
FoU - Interviews, samtaler, vejledning, observation, interne kurser m.v Fordele: • Eleverne deltager mere, end de plejer i undervisningen • Eleverne er mere koncentrerede, end de plejer • De svage elever bliver positivt ”tvunget” til at sige noget • Der er lidt mere styr på de alt for dominerende elever Eleverne er gladere, er mere hjælpsomme osv. osv. • Det er målbart, at eleverne bliver bedre rent fagligt • Der er færre elever, der klarer sig dårligt Vi varierer undervisningen mere…

36 Elevernes vurdering af CL
FoU - Interviews, samtaler, vejledning, observation, interne kurser m.v Fordele: • Man forstår meget bedre meningen med det, man skal lære • Det er dejligt, at man ikke skal sidde ned hele tiden • De elever, der er generte, får løsnet op • Man lærer hinanden meget bedre at kende • Kommunikationen bliver meget bedre • Stemningen i klassen er ikke nær så trykket, som den normalt er • Vi får gang i mange flere diskussioner • Man er fri for al den tavle-undervisning • Tilgodeser de lever, som er lidt usikre • Bedre udveksling af erfaringer og ideer • Meget mere gang i undervisningen • Tiden går hurtigere

37 Elevers umiddelbare oplevelse
FoU - Interviews, samtaler, vejledning, observation, interne kurser m.v ”Det har været fantastisk! Og det virker!” ”Vi har aldrig lært så meget på et forløb. Jeg har lært 50 % mere og jeg har lært 70 % mere” ” Før sagde jeg aldrig noget. Nu plaprer jeg løs. Nu deltager jeg i diskussionerne. Og så går læreren jo rundt og nu kan han se og høre, at jeg jo kan noget. Det kunne han jo ikke før” ”Jeg kan huske mange flere ting end jeg kunne før. De andre gange jeg har været på skoleophold, er det hele gået i glemmebogen” ”Før faldt jeg i søvn i timerne – nu er jeg aktiv hele tiden” ” De gammeldags undervisningsformer holder bare ikke i år 2009” ”Jeg er blevet gladere. Det kan hele min familie og min kæreste mærke”

38 CL i praksis, opstart - Erfaringer, råd og anbefalinger
Afstem hvor muligt teori-rum/indretning Introduktion af CL er MEGET vigtigt Brug gerne CL fra starten med et hold Start med CL i enkelte fag, kortere forløb Gå forsigtigt frem - afprøv 2-3 strukturer på ”hjemmebane” og bliv fortrolig med disse før du anvender flere strukturer Indtænk strukturer i eksisterende materiale, vendt med at udvikle nyt Vendt med/undlad fast teamdannelse - lav i stedet teamdannelse fra dag til dag/fag til fag Max 50 % Cl og ellers ”almindelig” undervisning Vær opmærksom på og reager hurtigt på elevernes signaler i forhold til anvendelse/modtagelsen af CL Del erfaringer og materialer med lærerkollegaer

39 Introduktion af CL-strukturer - Erfaringer, råd og anbefalinger
Gennemgå altid strukturen grundigt Formidl strukturen såvel auditivt som visuelt (f.eks. på PowerPoint, plakater, kopier) Demonstrer strukturen for eleverne Beskriv strukturen i bidder, trin for trin Tjek forståelsen hos eleverne

40 Elevteam - Erfaringer, råd og anbefalinger
Vent eller undlad helt fast teamdannelse i EUD, lav heterogene teams fra dag til dag/fag til fag (især grundforløb) Team af 5 bedre end teams af 3 elever Ved ulige antal kan 2 elever arbejde som såkaldt ”tvilling” Støjniveauet øges, når mange taler i Cl på samme tid – brug ”korte/lange stemmer” Brug begreberne ”skulderpartner/frontpartner” aktivt i team-samarbejdet

41 Lærersamarbejdet - Erfaringer, råd og anbefalinger
Vigtigt med opbakning omkring CL Koordiner brugen af strukturerne på hold, så der ikke sker overlapning Læg strukturerne ind på lektionsplaner og videndel disse med kollegaer Del planer og materialer med andre, således at CL i fagene spredes og optimeres

42 Foreløbige erfaringer med CL, HRS - indsamlet v
Foreløbige erfaringer med CL, HRS - indsamlet v. FoU, hovedforløb/grundforløb Anbefalinger: Pas på med at ”bombe” eleverne med Cl i starten Gå forsigtigt frem….. Begynd efterhånden at indbygge strukturerne i den almindelige undervisning Læg evt. strukturerne ind i planer/skemaer. Eksempelvis: Mandag: Møde på midten, tirsdag: Rollelæsning osv. Max 50 % Cl og ellers ”almindelig” undervisning God ide, at der kun er få lærere tilknyttet et hold, da det så er nemmere at koordinerer brugen af strukturer God ide at formere teams til 5 deltagere, hvis der eksempelvis en dag er fravær. Bedre end 3 mandsgrupper Lav teambuilding en gang om ugen. Det sikrer en god stemning, giver tryghed Teambaseret undervisning er en meget god medspiller i al undervisning Arbejd med stillesignal, korte og lange stemmer Vær opmærksom på, at de forskellige elevprofiler reagerer forskelligt på CL Det kan være nødvendigt at ”trække” en enkelt elev til siden og give individuel introduktion til CL Fleksibilitet og dialog om CL SPO – HRS/NHG, august 2009

43 CL i praksis - proces og anbefalinger
Afstem teori-rum/indretning jf. klasseværelse C Introduktion af CL er MEGET vigtigt Brug gerne CL fra starten med et hold Afprøv 2-3 strukturer på ”hjemmebane” og bliv fortrolig med disse før du anvender flere strukturer Start med de strukturer, du kender/vi har prøvet Brug strukturerne i eksisterende materiale, vendt med at udvikle nyt Vendt med/undlad fast teamdannelse - lav i stedet teamdannelse fra dag til dag/fag til fag Vær opmærksom på og reager hurtigt på elevernes signaler i forhold til anvendelse/modtagelsen af CL Nedskriv kort egne erfaringer Del erfaringer og materialer

44 Hørte ”anker” i mod CL CL er for mere studieparate elever og bogligt stærke elever CL kræver tættere relationer til eleverne, så man kvalificeret kan lave teams i klassen CL kræver tættere relationer eleverne i mellem: De svage er bange for at blive afsløret og de stærkere ser ingen mening i at bidrage til de svages læring Der er for mange elever i klasserne (i protokollen op mod 30 – i praksis oftest mellem 20-25) Der er for ringe mødestabilitet – udsving i antal og hvem der kommer De fysiske rammer – lokaler, bordopstilling etc. Manglende opbakning fra kollegaer, ledelse

45 PAUSE


Download ppt "VW: Cooperative Learning (CL) - Introduktion, inspiration, erfaringer, videndeling HRS – tirsdag/torsdag, uge 1, 2011 PROGRAM Velkomst, VW, program Kort."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google