Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strukturer velegnet til…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strukturer velegnet til…"— Præsentationens transcript:

1 Strukturer velegnet til…
Introduktionsforløb Et kort afbræk i undervisningen Quiz og byt Tænk-par-del Find en der… (evt. bingo) Lyt-tegn-skriv Ordspind Ordet rundt Teamdannelse Fang en makker (1/3, 2/4) Quiz og byt Teamrokade Fremlæggelser/præsentationer Træk en farve, et dyr, et værktøj etc. (Ekspertkarrusel) Besøg en vismand Opsamling og repetition Dobbeltcirkler Dobbeltcirkler Mix-par-svar Løsning af opgaver Vælg fra viften Chef og sekretær Huskesedler Ping-pong-par Flipover-stafet Samtidig skrivetur Møde på midten Par-tjek Team-par-solo Videndeling (Ekspertkarrusel) og Ekspertpuslespil Diskussioner Stå og del Værdilinien Giv en – få en Hjørner Tre til te Dobbeltcirkler Fang en makker (1/2/3/4) Teamrokade SPO, HRS, 2010

2 Struktur: ”Ekspert-puslespil”
Trin: Læreren har 4 forskellige emner/opgaver, som uddeles så alle i et team har forskellige Team-medlemmerne undersøger alene/mødes i ”ekspert-teams” med medlemmer fra andre teams, der har samme materiale. Ekspert-teams arbejder alene/sammen om at tilegne sig viden/løse opgaven. Medlemmerne kan evt. hjælpe hinanden undervejs med at forberede præsentation af stoffet. Alle vender tilbage til deres oprindelige team, hvor de præsenterer deres nye viden i ”Ordet rundt” el. lignende.. Eleverne arbejder videre på basis af deres nye fælles viden. SPO, HRS, 2010 (Jf. Cooperative Learning, Jette Stenlev, Forlag Maling Beck, 2006)

3 Struktur: ”Resumé-pas”
Trin: Læreren giver emne/emner til præsentation eller team- diskussion Første elev kommer med sit indlæg om emnet. Næste team-medlem, der ønsker ordet begynder med at opsummere, hvad den forrige sagde. Derefter kommer han med sit indlæg. Hvert nyt indlæg indledes med en kort men præcis opsummering af det foregående SPO, HRS, 2010 (Jf. Cooperative Learning, Jette Stenlev, Forlag Maling Beck, 2006)

4 Struktur: ”Fang en makker” Stand up-hand up-pair up
Trin: Læreren siger: Fang en makker Team-medlemmer rejser sig, rækker hånden i vejret (evt. m. nummerering/kort) og fanger en partner fra et andet team Læreren stiller et spørgsmål og evt. tænketid Partnerne diskuterer spørgsmålet Læreren siger igen: Fang en makker osv.

5 Struktur: ”Tænk-par-del”
Trin: Læreren stiller en opgave/spørgsmål Hver elev tænker over svaret i et bestemt antal minutter/sekunder og tager evt. notater. Svaret diskuteres med skulderpartneren i et bestemt tidsrum. Eleverne deler deres bedste svar med teamet. Og evt. m. klassen efterfølgende (ex v. ”Stå og del”).

6 ”Tænk-par-del” Tænk, alene! Del dine tanker om…… (med skulderpartner)
Del jeres tanker om…… (hele teamet)

7 Struktur: ”Giv en – få en”
Trin: Alle har et ”giv en/få en-ark”, hvor ”giv en”–siden er udfyldt Alle rejser sig, går rundt imellem hinanden og signalerer, at man er klar til at bytte idéer (hånden op!) Alle finder en ledig partner fra et andet team og man præsenterer nogle idéer for hinanden. Hver af partnerne tager en idé fra hinanden, som man ikke har i forvejen og skriver den på sin ”få en”-side Takker, rækker hånden i vejret og finder en ny partner Når tiden er gået/”få en”-siden er udfyldt vender man tilbage til sit eget team og deler de nye idéer (evt. i ”Ordet rundt”) SPO, HRS, september 2009

8 Struktur: ”Quiz og byt”
Trin: Hver elev har et kort med spørgsmål på/evt. farvet Eleverne rejser sig, går rundt imellem hinanden og finder en partner og hilser pænt. Partner A stiller sit spørgsmål og B svarer. Partner A hjælper/roser (hvis fagligt!). Partnerne bytter roller, så B spørger og A svarer. Partnerne bytter kort og siger pænt farvel. Eleverne cirkulerer og finder en ny partner og starter igen fra trin 2. SPO, HRS, 2010 (Jf. Cooperative Learning, Jette Stenlev, Forlag Maling Beck, 2006)

9 Struktur: ”Huskesedler”
Læreren uddeler el. deltagerne producerer selv et antal sedler/kort med spørgsmål i stofområder, der skal opsamles/repeteres. Trin: Sedlerne placeres synligt på bordet og medlemmerne skriver initialer på dem, de kan forklare (selvstændigt) Sedler med alles initialer lægges i ”det kan vi”-bunken med det samme Team-medlem 1 vælger en seddel med et spørgsmål, hun/han IKKE kan forklare De team-medlemmer, der har signeret sedlen, forklarer svaret Når alle har forstået svaret, skriver alle deres initialer på sedlen som lægges i ”det kan vi”-bunken. Teammedlem 2 vælger en ny seddel, som han/hun ikke kan forklare osv.

10 Struktur: ”Par-tjek” Trin:
Læreren udlevere opgaver på et ”par-tjek-ark” Partner A løser sin første opgave (tænker højt!) mens den B støtter og evt. hjælper. (Hvis partnerne ikke er enige eller mangler hjælp, kan de spørge de øvrige i teamet. Hvis teamet ikke kan finde svar i fællesskab rækker de alle hånden i vejret for at få hjælp fra andre teams/læreren) Når de to partnere er enige om svaret, roser B sin partner De to partnere bytter roller og B løser sin første opgave med A som coach. Partnerne fortsætter med at løse opgaverne på skift (1-3). Når alle opgaverne er løst sammenligner de to par i teamet resultater og løser evt. problemer i fællesskab.

11 Struktur: ”Rollelæsning”
Trin: Tekst udleveres! Roller Oplæser, Referent, Overskriftsmester og Sammenhængsmester Oplæseren læser første afsnit. Referenten giver et referat af det vigtigste indhold. Overskriftsmesteren finder en dækkende overskrift. Sammenhængsmesteren forklarer sammenhængen eller prøver at forudsige, hvad der følger. (Sammenhængsmester kan evt. udskiftes med en sprogmester/en der udpeger fagudtryk, svære ord eller pointer) 5. Rollerne roterer med uret, og næste afsnit læses. Osv.

12 Struktur: ”Møde på midten”
Trin: Læreren stiller en opgave/et spørgsmål Alle skriver i deres eget felt så mange svar/eksempler som muligt (selvstændigt/individuel brainstorm) Teamet starter ”ordet rundt”, team-medlem 1 fremlægger sit første svar/eksempel Teamet debatterer svaret/eksemplet. Hvis teamet er enige om, at svaret/eksemplet er godt, skriver team-medlem 1 eksemplet i midterfeltet Team-medlem 2 fremlægger sit første svar osv. Der fortsættes med ordet rundt…

13 Struktur: ”Samtidig skrivetur”
Læreren stiller en opgave eller uddeler opgaveark Trin: Team-medlemmerne folder et A4-ark i 4 dele og skriver deres bidrag/svar på øverst på det ark, de sidder med Når tiden er for første opgave er gået, foldes arket 1 gang og alle medlemmer sender deres ark videre til personen til venstre Næste opgave besvares, ark foldes og sendes videre osv. Når alle ark er udfyldt, lægges de midt på bordet udfoldet Diskussion og sammenligning af besvarelser

14 Struktur: ”Ekspertkarrusel”
Teams har forberedt forskellige emner/temaer/opgaver, har Lavet en planche eller. lignende, som skal videndeles: Trin: Nye teams: Nr. 1 fra hvert team går sammen, og går til et hjørne m. en ophængt planche, alle 2’erne sammen til et andet hjørne etc. Start første runde af præsentationer (5 min) – den elev, der står overfor sin egen planche præsenterer. Når tiden er gået roterer alle teams med uret til næste hjørne/planche Præsentationsrunder fortsætter til alle har været rundt ved alle hjørner/plancher og alle har præsenteret deres emne/produkt Fælles opsamling og afrunding

15 Struktur: ”Dobbeltcirkler”
Læreren stiller en opgave eller uddeler opgaveark Trin: Halvdelen af eleverne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den anden halvdel af eleverne danner en cirkel udenom, så hver elev står ansigt til ansigt m. en fra indercirklen. Læren stiller et spørgsmål Partnerne diskuterer i den aftalte tid Partnerne takker for snakken og ydercirklen rykker en person til højre og hilser på ny partner Læreren stiller et nyt spørgsmål og eleverne diskuterer med deres nye partner osv. osv.

16 Videndeling ”Ekspertkarrusel” ”Ekspert-puslespil” ”Teamrokade”
Strukturer til efterfølgende videndeling: Ex. ”Stå og del” ”Ekspertkarrusel” ”Ekspert-puslespil” ”Teamrokade” ”Tre til te”

17

18 Struktur: ”Dobbeltcirkler”
1. Forklar tænkningen/lærings- synet bag Cooperative Learning!

19 2. Forklar forskellen på en Cooperative Learning– metode/struktur og traditionelle pædagogiske metoder?

20 3. Nævn nogle for dig centrale pointer omkring CL fra dagen i dag!

21 4. Hvor kunne du anvende en af dagens strukturer i dine fag/fagområder/dit arbejde? Giv gerne et eksempel!

22 Struktur: ”Dobbeltcirkler”
1. Forklar tænkningen/læringssynet bag Cooperative Learning! 2. Forklar forskellen på en Cooperative Learning–metode/struktur og traditionelle pædagogiske metoder? 3. Nævn nogle for dig centrale pointer omkring CL fra dagen i dag! 4. Hvor kunne du anvende en af dagens strukturer i dine fag/fagområder/dit arbejde? Giv gerne et eksempel! SPO – HRS/NHG 2009


Download ppt "Strukturer velegnet til…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google