Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORÆLDELSE Danske Byggeøkonomer 25. Maj 2009 ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORÆLDELSE Danske Byggeøkonomer 25. Maj 2009 ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN"— Præsentationens transcript:

1 FORÆLDELSE Danske Byggeøkonomer 25. Maj 2009 ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN
GOTHERSGADE 109 1123 KØBENHAVN K TLF FAX

2 Disposition De gamle regler De nye forældelsesfrister
Når ABR ikke er aftalt Når ABR er vedtaget Erhvervsforhold/forbrugerforhold Hvordan afbryder man forældelsesfristen? Eksempler

3 De gamle regler Chr. V’s Danske Lov fra 1683 20 års forældelse
Gældsbreve Låne- og kreditaftaler Kautionsforpligtelser Krav ifm. overdragelse af fast ejendom, herunder mangler Fristen blev afbrudt ved påmindelse!

4 De gamle regler 1908-loven 5 års forældelse
Aftaler om løsørekøb, Arbejdsaftaler, Renter Erstatningskrav uden for kontrakt M.fl. Fristen blev afbrudt ved retsskridt!

5 De nye forældelsesfrister
Begge gamle love er ophævet Der er en samlet lov, som tager højde for alle almindelige situationer Loven er bygget op af klare hovedregler og en række undtagelser

6 Når ABR ikke er vedtaget

7 Rådgivningsansvar forældes 3 år efter, at fejlen er opdaget
Dog senest 10 år efter afslutning af rådgivningsopgaven

8 Når ABR er vedtaget

9 ABR Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. Ved rådgivning i forbindelse med udførelsen af bygninger og anlæg ophører rådgiveransvaret dog 5 år efter afleveringen af den bygning eller det anlæg, fejlen eller forsømmelsen vedrører.

10 Erhvervsforhold ABR 6.2.3.1 gælder stadigvæk, men…
Man kan ikke aftale længere forældelsesfrister end lovens Forældelsesfristen forældes senest 3 år efter, at fejlen er opdaget!

11 Forbrugerforhold ABR 6.2.3.1 gælder ikke – og kan ikke aftales!!!
Rådgivningsansvar forældes 3 år efter fejlen er opdaget, dog senest 10 år efter afslutningen af en rådgivningsopgave 5 års reglen i ABR gælder altså ikke i forbrugerforhold

12 Hvordan afbryder man forældelsesfristen?
Skyldnerens erkendelse ”Retsskridt” Stævning til domstol eller voldgiftsnævnet Syn og skøn(?) – udskyder forældelsen 1 år Forhandlinger – udskyder forældelsen 1 år

13 Reklamation ABR : Klienten mister sit krav, hvis han ikke reklamerer, når han er opmærksom rådgiverens mulige erstatningsansvar. Reglen gælder stadigvæk – også i forbrugerforhold

14 Eksempler

15 Eksempel 1 (Erhverv) Rådgivningsaftale (ABR) – tegning af tagkonstruktion Aftalen indgås den 1. marts 2008 Tegningerne afleveres den 1. juni 2008 Taget viser (klare) tegn på ustabilitet den 1. maj 2009 Taget styrter sammen den 1. september 2010.

16 Eksempel 1 1. mar 2008 1. jun 2008 1. maj 2009 1. maj 2012
Aftale indgået Tegning afleveres Fejl opdag. Forældelse NB: FORÆLDELSE SKER SENEST 3 ÅR EFTER, AT FEJLEN ER ERKENDT.

17 Eksempel 2 (erhverv) Rådgivningsaftale (ABR) indgået 1. april 2008
Aflevering af projekt den 1. december 2008 Fejlagtigt materialevalg konstateres den 1. nov Udskiftning sker med det samme.

18 Eksempel 2 1. april - 2008 1. dec - 2008 1. nov - 2013 1. dec - 2013
Aftale indgået Afleve-ring Fejlagtig materialevalg Forældelse NB! ABR 89 KAN GODT FRAVIGES I ERHVERVSFORHOLD

19 Eksempel 3 (forbruger) Totalrådgivningsaftale (ABR) om at bygge et arkitekttegnet hus indgået den 1. februar 2008 Afleveringsforretning den 1. december 2008 Svamp konstateres den 1. juni 2014

20 Eksempel 3 1. feb - 2008 1. dec - 2008 1. juni - 2014 1. juni - 2017
Aftale indgået Afleve-ring Svamp opdages Forældelse NB! ABR 89’S FORÆLDELSESREGEL GÆLDER IKKE I FORBRUGERFORHOLD


Download ppt "FORÆLDELSE Danske Byggeøkonomer 25. Maj 2009 ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google