Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Plastdag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Plastdag"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Plastdag
16. september, 2008

2 Dorthe Petersen Kvalitets, miljø og sikkerhedschef
Har været hos SKY-LIGHT siden 1999. Lean konsulent Merkonom i Innovation Merkonom i Organisation Merkonom i Personaleadministration Kemi-ingeniør Industrilaborant

3 Agenda Emballage generelt Introduktion til SKY-LIGHT A/S Plast folie
Termoformede produkter Miljøforhold Jobmuligheder i plastindustrien

4 Emballage Tjener et eller flere af følgende formål: portionere
profilere beskytte varen mod omgivelserne beskytte omgivelserne mod varen forlænge holdbarheden

5 Tendenser Convenience til hverdag – fordybelse i weekender Ready meals
Eksotiske retter Madpakken på vej ud, færdige frokostretter på vej frem Nye strømninger styres i høj grad af tv-kokke (Jamie Oliver) Flere vælger at bo single Supermarket is KING

6 Forskellige materialer (Relativ Størrelse Målt i Værdi)
Plast 37,4% Papir og pap 35,5% Metal 15,2% Glas 7,2%.

7

8 SKY-LIGHT A/S - VARDE

9 Historie 1960 grundlagt af Skydt Kristensen i Esbjerg, oprindeligt specialiseret i lys-skilte og blisterpakningsmaskiner 1985 købt af nuværende ejer familie Larsen 1987 startede egen ekstrudering af A-PET i Varde 1990 frasalg af værktøjsfremstilling til Techno-Tool. 1994 Virksomheden samlet i Varde 2001 ISO 9001:2000 og ISO certificeret 2003 samlet ekstruderingskapacitet på TPA 2004 køber Jysk Vacuum Plast, Esbjerg 2006 køber Sundolitt, Aars

10 SKY-LIGHT A/S Fakta To forretningsområder:
mono- og co-ekstruderede folier termoformning af plastemner/emballage Omsætning DKK 215 mio., heraf over 70% til eksport. 135 medarbejdere m2 produktions- og lagerhaller – 3 ekstruderingslinier Welex 18 termoform-maskiner Illig og Kiefel

11 Interesseområder Termoformning af plastemner :
fødevare industrien elektronik industrien tekniske industrier den pharmaceutiske industri gartnerier Ekstrudering af plastfolier i miljøvenlige materialer

12 Fabriks layout - Varde HAL 1 Produktion Ekstrudering HAL 2 Kværne- og
blandehal HAL 4 Råvarelager HAL 3 Produktion Termoform HAL 6 Termoform Produktion HAL 5 Ekstrudering HAL 7 Ekstrudering Færdigvarelager HAL 8 Ekstrudering Råvarelager HAL 9 Termoform Færdigvarelager HAL 10 Administration Tømrervej Ribevej

13 Eksportmarkeder

14 Ekstrudering af plastfolier
Erfaring i ekstrudering af folie siden 1987 Welex ekstrudere

15 Principskitse for Ekstrudering af plastfolie
silo Råvare Big-bag Blander Crystalizer Tørresiloer Ekstruder Valser Folieruller Knivstation Principskitse for Ekstrudering af plastfolie

16 Ekstrudering - oprulning af folie

17 Folie sortiment og egenskaber
SKY-LIGHT tilbyder en bred vifte af co-ekstruderede folier A-PET, C-PET, G-A-G og HIPS Vore folier opfylder alle krav til moderne emballage, trykning og tekniske applikationer

18

19 SKY-LIGHT fungerer som lagerhotel for en række kunder

20 Termoform Stor moderne maskinpark der konstant udvides og udvikles
Termoformmaskiner Illig Kiefel

21 Termoform maskiner

22 Principskitse for Termoform maskine
Varme station Form station Stanse station Stable station

23 Kunde tilpassede emballager
Produkt design og udvikling sker i et teamwork sammen med kunden Inhouse og eksternt design team Inhouse konstruktions team Ekstern værktøjs leverandør

24 Teknologisk Innovative
Fokus på industrielle kunder Inhouse produktion af både folie og emner Fokus på funktionalitet og design Vi udvikler emballage som beskytter, støtter og fremhæver vores kunders produkter

25 Pottebakker

26 Fødevarebakker

27 SKY-PACK

28

29

30

31

32

33 Hygiejne-, Kvalitets-, Miljø og Sikkerhedsstyringssystem
Total Quality Management System Certificeret Kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001:2000. Certificeret Miljøstyringssystem efter ISO 14001:1996. Samtlige medarbejdere gennemgår træning i kvalitets-, miljø- og hygiejne bevidsthed. Okt tildelt Ribe Amts Miljøpris

34 Emballage - Egenkontrol
Egenkontrolprogram opbygget efter principperne i HACCP og BRC/IOP, omfattende: Råvarer Produktion Rengøring af maskine og lokaler Færdigvarer Migrationsmålinger Personlig hygiejne og adgangskontrol Lagring og distribution Fremmedlegemer Skadedyrskontrol

35 Kvalitets arbejde i hverdagen
Alle ansatte på SKY-LIGHT bliver løbende trænet til nå de aftalte standarder for kvalitet, hygiejne og service Vi bliver regelmæssigt auditeret af førende fødevare-producenter og andre uafhængige certificerings organer. Vi er glade for besøg og auditering fra vores kunder, som ønsker at sikre sig, at vi lever op til de aftalte standarder. Gennem dialog med vores kunder, ønsker vi hele tiden at forbedre os.

36 Miljøvenlig produktion
Mere end 50% af det samlede råvareforbrug dækkes af genanvendt scrap fra interne og eksterne kilder. Miljøcertificerede efter ISO 14001 Medlem af Miljønetværk Syd

37 Genbrug af PET flasker Indsamling Sortering Kværnes og vaskes Tørres og pakkes Genbruges til: Ingen krav til kvalitet eller renhed. God kvalitet – meget rent 1. sortering

38 Miljøet som et aktiv - Lokalt
Interessenter: Medarbejdere, naboer, myndigheder, etc. Internt / Information: Ejerskab, Deltagelse i netværk, Åbenhed / Samarbejde / Synlighed Sidste år udgav vi miljøredegørelse light i et oplag på 8000 stk. som blev udsendt sammen med lokalbladet til hele nærområdet og sendt til alle ansatte. Inddragelse af medarbejder giver ejerskab. Ejerskab fører til forpligtigelse til medvirken til forbedringer. Årlig Miljøredegørelse

39 Miljøresultater Råvarer og emb. Energi Færdig varer Affald

40 Procent af genbrugs A-PET materiale af alle råvarer
*) inkluderer både industrielt og post consumer waste

41 Energiforbrug: El KWh Faktor for CO2 * 445 460 455 509 525 CO2 udslip 5987 6135 6530 7141 6845 Difference -148 -395 -610 296 792 Energi / kg produkter 0,542 0,571 0,583 0,554 0,569

42 Affald: Betegnelse [Tons] 07/08 06/07 05/06 04/05 03/04 Genanvendelse
79 127 96 87 100 Forbrænding / Energi genvinding 234 82 94 56 64 Småt brandbart 43 41 54 42 51 Deponering 159 128 111 133 Farligt affald 0,43 0,27 0,39 0,16 0,25 Totalt affald 356 409 373 296 347

43 Total produktion af færdigvarer:

44 Grundvandskøling Princippet i grundvandskøling:
Grundvandet pumpes op og føres under tryk gennem en varmeveksler, som er koblet på et lukket kredsløb med intern kølevand. Herefter pumpes grundvandet tilbage. Effekt af grundvandskøling: 1999/2000 (Index 100) 2005/06 Færdigvarer El Vand Besparelse i CO2 udslip på omkring 560 tons pr. år. Køleanlæg kun på stand-by.

45 Andre miljøtiltag Minimering af spild = affald
Alternative aftager af processpild Kemikaliestyring Hygiejne artikler 214 L Valserens 227 L Rense- kølervæske 233 L Lim 9,5 L Maling 36,5 L Olie og smøremidler 1735 L Rengøring 525 L Diverse spray 163 L Vandbehandling 1375 L 1759 kg REACH

46 Hvilke uddannelser har vi? (blandt andre)
Elektriker Landmand Smed Specialarbejder Tømrer Gartner Rengøringsassistent Programmør Butiksassistent Kok Kontorassistent Civiløkonom (HA, HD) Cand. Merc. Ingeniør Maskinmester Teknisk assistent Revisor

47 Jobmuligheder Produktionen: Administration: Plastmager
Ekstruderfører Opstillere Operatør Elektriker Smed Lagermedarbejder Administration: Salg og marketing Produktionsplanlægning Udvikling - design Indkøb og Logistik Kvalitet og Miljø Økonomi IT

48 Plastmageruddannelsen
er en erhvervsfaglig grunduddannelse er en vekseluddannelse varer 4 år, heraf 55 ugers skolegang Man kan starte som plastmager-elev efter 9. eller 10. klasse. Som regel finder man en praktikplads, indgår en uddannelsesaftale og starter på virksomheden.

49 På skolen lærer man om de mange plastmaterialer og om alle former for plastforarbejdning, f.eks. sprøjtestøbning, ekstrudering , folieblæsning, termoformning og fremstilling af glasfiberarmeret plast. Der er også grundfag som dansk, matematik og informationsteknologi. 1 år 2 år 3 år 4 år 20 10 5 Gul = Virksomhedspraktik Grøn = Skoleperiode angivet i uger

50 Man får løn fra den dag, du starter i praktik - også i skoleperioderne
Man får løn fra den dag, du starter i praktik - også i skoleperioderne. Begyndelseslønnen er på ca kr. om måneden, slutlønnen ca kr. om måneden. Man får en faglig viden om plastmaterialer og produktion, så du kan fremstille nye spændende produkter i plast. Man kan senere videreuddanne dig til produktionsteknolog, maskinmester, diplomingeniør eller civilingeniør.

51 Som uddannet plastmager arbejder man med: I plastbranchen er der:
Opstilling og indkøring af maskiner og robotter Holder øje med, og retter fejl i produktionen Emnekontrol og proceskontrol I plastbranchen er der: 187 praktikvirksomheder i Danmark 500 virksomheder som beskæftiger plastmagere Ingen ledighed

52 Læs mere: Lærepladser: www.blivplastmager.dk www.hadstents.dk
her kan I også se filmen om plastmager uddannelsen Lærepladser:

53 Praktik i en plastvirksomhed.
Praktik i virksomhed 3-5 dages praktik i en plastvirksomhed – vi formidler kontakt til en plastvirksomhed og finder en praktikplads. Sted: Der er over 300 plastvirksomheder fordelt over hele landet Tid: hele året Kontakt: faglærer Peter Kjærsgaard, Den jyske Haandværkerskole (www.hadstents.dk) tlf.  , direkte  Læs mere:

54 Skolepraktik på den jydske håndværkerskole.
Et individuelt skolepraktikophold, hvor eleven følger en plastmagerklasse i en uge og prøver at bo på skole kollegie. Sted: Den jydske Haandværkerskole i Hadsten (mellem Århus og Viborg) Tid: Hele året. Skal dog indpasses i forhold til hvornår der er plastmagerklasser inde på skolen.  Kontakt: faglærer Peter Kjærsgaard, Den jyske Haandværkerskole (www.hadstents.dk) tlf.  , direkte  Læs mere:

55 Tak for besøget. I kan altid kontakte os: SKY-LIGHT TØMRERVEJ 36
6800 VARDE. TLF.:


Download ppt "Velkommen til Plastdag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google