Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Fredericia Spildevand

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Fredericia Spildevand"— Præsentationens transcript:

1

2 Præsentation af Fredericia Spildevand

3

4 Organisationsdiagram
Bestyrelse Direktør Administration 4 Spildevand 15 (16) Transport 7 Ledningsdrift 8

5 Mission At sikre spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

6 Vision Fredericia Spildevand A/S vil være kendetegnet ved høj kvalitet gennem effektivitet, kompetence og fremsynede hensyn til kunder, natur og miljø. I 2014 er vi blandt Danmarks 10 mest effektive selskaber målt gennem Forsyningssekretariatets benchmark.

7 Fredericia Spildevands Vision
Blive energineutral inden 2019 Blive et forædlingsanlæg Øge biogasproduktionen (30 %)

8 Forædlingstanken

9 Præsentation af Fredericia Spildevand
Dimensioneret for PE Gennemsnitlig belastning i 2013 på PE Hydraulisk belastning i 2013 var på 9.3 mio. m3 6.900 tons afvandet slam, 25 % TS 2 stk. biogasreaktorer á m3 Producerer årligt ca. 1.7 mio. m3 biogas Etableret termisk slamhydrolyseanlæg i 2001

10 Præsentation af Fredericia Spildevand
Rensegrader 2013: Indløb Udløb Reduktion % Total kvælstof tons pr. år 645 71 0,89 Total fosfor tons pr. år 107 9,7 0,91 Organisk stof tons pr. år 12.500 666 0,95

11 Præsentation af Fredericia Spildevand
690 Km afløbssystem på 3600 ha Ca. 30 % Fælleskloakeret Ca. 70 % Separat spilde- og regnvandssystem kundeforhold

12 Præsentation af Fredericia Spildevand
Tidligere producent af el af overskydende biogas kWh Indgået samarbejde med DONG Energy 2008 Køb af overskydende biogas pr Opgradering til naturgaskvalitet Målsætning om at blive energi neutral virksomhed (Vision 2019) 131 pumpestationer og 435 bygværker

13 Præsentation af Fredericia Spildevand
985 Km kloakledninger Ca. 30 % Fælleskloakeret Ca. 70 % Separat spilde- og regnvandssystem

14 Økonomiske nøgletal (2012)
Årlig Omsætning ca. 100 mio. kr. Anlægsaktiver 2,5 mia. kr., heraf Ledningsnet 2,2 mia. kr. Renseanlæg 0,3 mia. kr. Egenkapital 2,5 mia. kr. Spildevandstakst pr. m3 i 2013 = 18,80 kr. + moms

15 Økonomiske nøgletal Ca. 25 mio. kr. at drive anlægget i 2012
5,50 kr. pr. m3 betalt spv. 4,6 mio. m3 betalt spv. I 2012

16 Fokusområder El Gasproduktion/ressource Varme Vand

17 Andet spændende Partnerskabsaftale med Per Aarsleff
- 6 årig aftale fra okt til okt. 2017 DONG Energy Power HUP Varme ud på fjernvarmenettet BIO CHAIN Optimization af value chains for biogas production in Denmark (SDU, DTU, Kbh. universitet, Aarhus universitet, Videncenter for landbrug, Energinet DK, Maabjerg Energi, Tyskland, Berlin, Canada, Holland

18 Andet spændende Algeprojekt støtte af VTU-Fonden Fremtidens Renseanlæg
- Modenheds index Grøn Teknologi - Det digitale Energi- og CO2 neutrale Spildevandsanlæg

19 Andet spændende Markedsmodningsfonden
Rejektvandsrensning med udfældning af stuvit og ammoniak Projektkatalog beskrivende drifts- og investeringsprojekter

20 Andet spændende Produktion af teknisk vand Filterenhed: Amiad
Bakteriebekæmpelse vha. NEUTHOX-anlæg fra Danish Clean Water Råvandsforbrug i 2013: m3 Produktion af teknisk vand i 2013: m3


Download ppt "Præsentation af Fredericia Spildevand"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google