Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyse af eksterne og interne forhold

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyse af eksterne og interne forhold"— Præsentationens transcript:

1 Analyse af eksterne og interne forhold
! Analyse er første trin og er selve grundlaget for formulering af virksomhedens Vækststrategi Ekstern analyse: Kunder, konkurrenter, markeder, leverandører, samfund m.m. Intern analyse: Værdikædeanalyse, økonomi, medarbejdere/ledelse, fysiske rammer, produkter, struktur, organisering, m.m. Analyse

2 Ekstern analyse – Kunder
Skriv Kunde kategorier Kundens behov Styrker hos kunden Svagheder hos kunden Hvad skal denne gruppe tilbydes Betydning skala fra 1-10 (1 for mest vigtig og 10 for mindst vigtig) Analyse

3 Ekstern analyse – Leverandører
Skriv Leverandør kategorier Leverandørens behov Styrker hos leverandøren Svagheder hos leverandøren Hvad skal denne gruppe tilbydes Betydning skala fra 1-10 (1 for mest vigtig og 10 for mindst vigtig) Analyse

4 Ekstern analyse – Konkurrenter/marked
Skriv Typer af markedskræfter for organisationen Hvad karakteriserer situationen og udviklingen? Hvad er vores specielle udfordring? Intensiteten i konkurrencesituationen Kunder/brugere Eksterne interessenter Nye spillere Substitutionstrusler Andre: Analyse

5 Ekstern analyse – Samfundet
Skriv Interessent kategorier Interessent behov Styrker hos interessenten Svagheder hos interessenten Hvad skal denne gruppe tilbydes Betydning skala fra 1-10 (1 for mest vigtig og 10 for mindst vigtig) Analyse

6 Intern analyse – Værdikædeanalyse
Skriv Hvor er der kritiske grænseflader i forhold til andre organisationer? Hvor i værdikæden er organisationen særligt stærk eller særligt svag? Hvad tjener I penge på i værdikæden? Identificering af svage led i kæden er vigtig – Det man er dygtig til er som regel også sjovest – men man kan måske opnå større samlet gevinst ved at anvende lidt flere ressourcer på forbedring af svage sider. Analyse

7 Intern analyse - Strategisk kapacitet
! For at belyse, hvor virksomheden er i dag og hvilke mål, der skal formuleres for virksomhedens Strategiske Kapacitet, tager vi udgangspunkt i selvanalysens udsagn vedr. den strategiske kapacitet i Jobvækst-konceptet. Har virksomheden ikke gennemført denne analyse, henviser vi til Analyse

8 Intern analyse af Strategisk Kapacitet 1/4
Skriv Udsagn vedr. HR-Kapacitet Hvad betyder dette af krav til jeres Vækst-Strategi Definition af strategiske mål ud fra kolonne 2 1. Virksomheden analyserer dens interne og eksterne strategifaktorer minimum hvert andet år 2. Virksomheden betragter sine omgivelser så komplekse og usikre så der i stedet for analyser, planlægning og struktur anvendes omstillingsevne, intuition og handlingsparathed 3. Virksomheden arbejder kun i begrænset omfang efter vision og mål for fremtiden 4. Virksomheden har en skriftlig formuleret strategi 5. Virksomheden anvender ikke et system til afdækning og løbende eliminering af risici (”den røde lampe”) Analyse

9 Intern analyse af Strategisk Kapacitet 2/4
Skriv Intern analyse af Strategisk Kapacitet 2/4 Udsagn vedr. HR-Kapacitet Hvad betyder dette af krav til jeres Vækst-strategi Definition af strategiske mål ud fra kolonne 2 6. Virksomheden kender dens kritiske succesfaktorer (dvs. de mest kritiske faktorer for virksomhedens fremtidige udvikling) 7. Virksomheden mangler typisk handlekraft bag ”ordene” 8. Virksomheden kender egne kerneprodukter/ydelser og vigtigste kompetencer 9. Virksomheden kender alle væsentlige aktører, som har indflydelse på virksomhedens vækst og udvikling 10. Virksomheden arbejder kun i ringe grad målrettet med nytænkning og innovation Analyse

10 Intern analyse af Strategisk Kapacitet 3/4
Skriv Udsagn vedr. HR-Kapacitet Hvad betyder dette af krav til jeres Vækst-Strategi Definition af strategiske mål ud fra kolonne 2 11. Virksomheden tænker i langsigtet værdi for ejere (shareholder value) 12. Virksomheden har opbygget et netværk af væsentlige aktører, som der trækkes på, hvis en mulighed eller et problem pludselig opstår 13. I virksomheden arbejder ledelsen mere med dagligdagsproblemer og opgaver end med strategisk vigtige opgaver 14. Økonomistyring (bredt betragtet) er en naturlig del af virksomhedens styring og strategien er sammenkædet med virksomhedens budgetter Analyse

11 Intern analyse af Strategisk Kapacitet 4/4
Skriv Udsagn vedr. HR-Kapacitet Hvad betyder dette af krav til jeres Vækst-Strategi Definition af strategiske mål ud fra kolonne 2 15. Virksomheden har indenfor de seneste 2 år investeret i større og for virksomheden nyt ”produktionsapparat”/ teknologisk udvikling 16. Virksomhedens ledelse afsætter ingen eller ganske få ressourcer (tid/penge) til strategiarbejde 17. Virksomheden har vurderet globaliseringens betydning for virksomhedens vækst, indtjening og udvikling Analyse

12 Intern Analyse – Udvikling / Innovation
Skriv Hvordan arbejder virksomheden med Udvikling /Innovation? Formelt/Uformelt (beskriv) Internt el. ekstern drevet (beskriv) Metode, beskriv (Hvis formaliseret) Definer Udvikling/innovation i jeres virksomhed Analyse

13 Intern analyse – Økonomi
Skriv Omsætning – og udviklingen i denne Overskudsgrad Økonomi i dagligdagen Analyse

14 Intern analyse – Medarbejdere og ledelse
Skriv Beskriv virksomhedens forskellige faggrupper Er medarbejderne kompetente – fagligt/socialt Grad af selvledelse Ledelse i virksomheden – synlighed, struktur, grad af delegering mm. Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse Analyse

15 Intern analyse – Rådgivere, Netværk, Bestyrelse, m.fl.
Skriv Intern analyse – Rådgivere, Netværk, Bestyrelse, m.fl. Lav en Aktøranalyse Beskriv aktørernes rolle for virksomheden Vurder tilfredsheden med disse og drøft evt. ændringer Analyse

16 Intern analyse – Fysiske rammer
Skriv Lokaler Produktionsfaciliteter IT-redskaber Beliggenhed Andet Analyse

17 Intern analyse – Produkter
Skriv Analyse

18 Intern Analyse - Produkter og Markeder
Skriv Hvor er virksomheden placeret og hvordan ønsker I virksomheden udviklet? Anshoff’s vækstmatrice Analyse

19 Intern analyse – Struktur og organisering
Skriv Beskriv følgende forhold: Formel eller Uformel Meget eller lidt papir Klart el. løst definerede ansvarsområder Styrings- og Planlægningssystemer Analyse

20 Intern Analyse – Styrings- og Planlægningssystemer
Skriv Intern Analyse – Styrings- og Planlægningssystemer Beskriv virksomhedens styrings- og planlægningssystemer – herunder ledelsesform: Analyse

21 Intern Analyse – Risiko/varslingssystem og BI (Business Intelligence)
! Strukturdimensioner i BI-systemet: Intern/ekstern information Formel/uformel Kvantitativ/kvalitativ Objektiv/subjektiv Data/information/viden Analyse

22 Intern Analyse – Risiko/varslingssystem og BI (Business Intelligence)
! Eks. Figur 1: Business Intelligence strukturen i en servicevirksomhed. Analyse

23 Afrunding Analyse - sammenfatning af s. 8-33
Skriv Styrker Svagheder Muligheder Trusler Analyse

24 Arbejdet med scenarier (forskellige bud på Vækststrategier)
! Når I skal formulere en strategi, er det en god idé at arbejde med forskellige muligheder – dette kalder vi at arbejde med scenarier. Dette arbejde vil tvinge jer til at tænke alternativt og sikre, at I kommer omkring forskellige muligheder og får vurderet valget kvalificeret! – får valgt det rigtige scenarie. Analyse

25 Titler på forskellige scenarier
! Tænk på 3 udviklingsscenarier for virksomheden og giv hver scenarie en titel, eks.: Vækst gennem produktinnovation (produkt teknologi-innovation) Vækst gennem Kompetenceudvikling/innovation Vækst gennem stordrift og standardisering Vækst gennem fokus og specialisering Vækst gennem globalisering og samarbejde ”Det alternative” Vækst i Trivsel og Viden Analyse

26 Virksomheden år 20__ Strategiske mål for (virksomhedens navn) –
Skriv Strategiske mål for (virksomhedens navn) – udarbejdes for hvert scenarie: Omsætning Antal medarbejdere Markeder/Kunder Produkter/forretningsområder Teknologi/IT Virksomhedsorganisering, ledelse og ejerskab Værdier og adfærd Fordele og ulemper Analyse


Download ppt "Analyse af eksterne og interne forhold"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google