Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opfølgning på obligatorisk opgave 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opfølgning på obligatorisk opgave 1"— Præsentationens transcript:

1 Opfølgning på obligatorisk opgave 1
Opfølgning v. 2.0

2 Overordnet Indtil videre – mest gode opgaver
En del middel – men de er også rimelige Et par under middel

3 Aflevering af opgaven Den skal afleveres til tiden
Den skal afleveres på papir til tiden (og det er gået fint denne gang – i modsætning til sidst) Ved opgave 2 skal der afleveres på papir, via Campusnet fildeling OG på CD/diskette Så kan I alle se hinandens opgaver Opgave 1 SKAL afleveres sammen med opgave 2, dvs. den godkendte rettede opgave 1 skal afleveres igen (forvirret?)

4 Forside Husk at have en titel og undertitel:
Obligatorisk opgave 2 Design af apparat til alt muligt Så skal det fremgå hvem der har lavet den Navn og studienummer på alle deltagere Gruppenummer Afleveringsdato

5 Indledning Sørg for at lave en indledning der giver læseren et indblik i hvad I har tænkt jer at udsætte ham for, problemstillinger, teorier, metoder, guidelines m.v. Husk meta-metode – altså at I overvejer HVORDAN I vil bruge de forskellige metoder. Så må I gerne tilpasse dem lidt, bare jeg ved hvordan I måler Lav evt. en ”Usability Lifecycle” plan (Nielsen, 1993) – hvilke metoder vil I bruge hvornår? Gerne grafisk i øvrigt – f.eks. i form af en tidslinie

6 Forskellige metoder Diskuter flere forskellige metoder op i mod hinanden, også meget gerne tæt beslægtede (f.eks. to forskellige ”User tests”) eller forskellige guidelines (fra Microsoft contra Nielsen contra Shneiderman). Det er for lidt kun at bruge guidelines til design. I opgave 1 mener jeg at der også skulle have været mindst en HE eller CW I opgave 2 bygger I jo videre på tidligere materiale. Dem der ikke har lavet HE eller CW skal lave dette i opgave 2

7 Litteraturhenvisninger
Litteraturhenvisninger. I forhold til sidste semester er det blevet MEGET bedre. Sørg for at få dækket en rimelig vifte af pensum, så der bliver noget at tale om til eksamen. Ud over at det er almindelig praksis og kan forventes af studerende på jeres trin – så er de min sikkerhed for at I har læst litteraturen, og at I har forholdt jer kritisk til min undervisning! Jeg kan jo ikke se hvad I tænker … Vær lidt mere præcise end i opgave 1. Det er ikke nok at referere, I skal også argumenterer for hvordan I bruger det Husk at bruge henvisninger når I rent faktisk refererer til en artikel / bog Brug helst ikke kompendierne som kilde I skal altså ikke skrive BRGA-2, men den fulde titel Så kan I også genbruge materialet i andre kurser / opgaver / jeres speciale

8 Litteraturhenvisninger II
Brug dem også rigtigt – [1] eller (Shneiderman, 1998), (Shneiderman 1998) eller (Shneiderman 1998, s. 5-15) Litteraturlisten: Nielsen, J. (1993); Usability Engineering. Morgan Kaufmann Publishers. Norman, D. A. (1990): The Design of Everyday Things. Doubleday. Schneiderman, B. (1998). Designing the User Interface. Third Edition. Addison-Wesley. ALTSÅ: forfatter(e), dato, titel, forlag (som minimum) (2003) Her kan der også være en fuld dato, altså ikke kun år Se også:

9 Ideer uden dækning Beslægtet med dette er ”ideer uden dækning”. Det sker for tit at der bliver skrevet et afsnit der ligesom ”antager” nogle sandheder. Man sidder som læser tilbage med en fornemmelse af at ideerne kommer et sted fra, men ikke hvorfra. Sørg for at lave henvisninger når det er relevant. Flere har brugt begrebet ”sund fornuft”. Det er bestemt relevant, men farligt! Kræver at I underbygger jeres påstand (”vi klarede det samme med sund fornuft …”) med rimelig argumentation. Dette er en oplagt kandidat til et refleksionsafsnit

10 Forkortelser og fagtermer
Pas på forkortelser! Husk at introducere dem (jeg må gerne på mine slides …) Lav evt. en ordbog der kan henvises til i starten

11 Opgave, ikke dokumentation
Pas på ikke at lave ”udviklingsprojektdokumentation”. Det er en opgave om brugergrænseflader, og ikke et udviklingsprojekt. Det er ikke udviklingen af prototypen der er i fokus, men optimeringen af dens grænseflade.

12 Inddrag erfaringer Husk at inddrage erfaringer fra tidligere opgaver i den kommende opgave, også gerne fra den gennemgående opgave

13 Reflektion Husk at reflektere meget mere i jeres selvstændige opgave
God refleksion KAN være: Diskussion af metodernes effektivitet – f.eks. i forhold til jeres forudsætninger. Hvad fik I ud af metoderne, og hvorfor blev det som det blev Brugerinddragelse eller ej? Én metodes relevans i forhold til en anden? En meningsdannende artikel perspektiveret i forhold til jeres pensum Var det godt nok med to brugere? Påvirkede deres baggrund dem? Hvad siger jeres litteratur til dette?

14 Find relevante artikler

15 Opgave 2 Nøgleordene: Bygger videre på opgave 1’s prototype
Udvid med talegenkendelse OG/ELLER mobil understøttelse Behøves ikke implementeres, men skal overvejes, og testes, evt. via “Wizard of Oz” teknikken Vigtigt at I medtager brugerinddragelse og får testet jeres prototype, dvs. både opgave 1’s grafiske og opgave 2’s verbale/mobile, med RIGTIGE brugere – efter de metoder I har lært om – og gerne andre I selv har fundet (til refleksion). At I diskuterer muligheder og udfordringer ved de teknologier I IKKE brugte. Fravælger I f.eks. at lave Speech så skal I bruge pensum (eller andet) til at reflekterer op i mod om det KUNNE have været gavnligt for jeres prototype eller ej. At I retter op på de fejl og mangler der var i opgave 1 Dvs. husker at få lavet CW og HE, husker at bruge guidelines, husker litteraturhenvisninger, ordentlig refleksion og diskussion osv.


Download ppt "Opfølgning på obligatorisk opgave 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google